Centrálny register zmlúv

Úrad vlády SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DLQ5 s názvom: Občianska poriadková služba v obci Heľpa
181/2024
163 836,35 € Úrad vlády SR Obec Heľpa
3. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DKQ9 s názvom: Miestne občianske a preventívne služby v meste Šaštín-Stráže
183/2024
82 402,89 € Úrad vlády SR Mesto Šaštín-Stráže
3. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DLY8 s názvom: Miestna občianska a preventívna služba v obci Slovenská Volová
184/2024
166 744,66 € Úrad vlády SR Obec Slovenská Volová
3. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DJX4 s názvom: MOaPS Spišská Teplica
185/2024
164 805,78 € Úrad vlády SR Obec Spišská Teplica
3. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DKD8 s názvom: Miestna občianska a preventívna služba IV.
187/2024
350 212,46 € Úrad vlády SR Mesto Liptovský Mikuláš
3. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DKK5 s názvom: Miestne občianske a preventívne služby Važec
188/2024
164 806,46 € Úrad vlády SR Obec Važec
3. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DMH1 s názvom: Miestne občianske a preventívne služby v meste Čierna nad Tisou
819/2023
161 897,48 € Úrad vlády SR Mesto Čierna nad Tisou
3. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DLZ5 s názvom: Miestna občianska a preventívna služba v obci Hrabské
845/2023
164 805,78 € Úrad vlády SR Obec Hrabské
28. Marec 2024
Dodatok č. 2/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2019-003141, názov projektu: Komunitné centrum Kamenín, kód projektu v ITMS2014+: 312061W133
292/2024
146 145,99 € Úrad vlády SR Obec Kamenín
28. Marec 2024
Dodatok č. 2/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2018-002547, názov projektu: Komunitným centrom za zlepšenie medziľudských vzťahov v obci Krásnohorské Podhradie, kód projektu v ITMS2014+: 312061Q734
298/2024
282 943,50 € Úrad vlády SR Obec Krásnohorské Podhradie
28. Marec 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2020-003971, názov projektu: Levoča-Levočské Lúky - zabezpečenie technickej vybavenosti v osídleniach s MRK, kód projektu v ITMS2014+: 312061Y408
312/2024
566 704,27 € Úrad vlády SR Mesto Levoča
28. Marec 2024
Dodatok č. 2/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2019-001582, názov projektu: Komunitné centrum v meste Tlmače, kód projektu v ITMS2014+: 312061Q896
313/2024
230 204,76 € Úrad vlády SR Mesto Tlmače
28. Marec 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2020-003861, názov projektu: Zlepšenie prístupu k pitnej vode v prostredí MRK v obci Klenovec, kód projektu v ITMS2014+: 312061ARP9
318/2024
160 618,79 € Úrad vlády SR Obec Klenovec
28. Marec 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2021-003738, názov projektu: Zlepšenie dostupnosti služieb prostred. skvalitnenia základnej infraštruk. v obci Smolnícka Huta, kód projektu v ITMS2014+: 312061Y037
324/2024
149 499,14 € Úrad vlády SR Obec Smolnícka Huta
28. Marec 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2020-003933, názov projektu: Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku, kód projektu v ITMS2014+: 312061Y041
359/2024
839 908,85 € Úrad vlády SR Mesto Kežmarok
28. Marec 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2019-002976, názov projektu: Rozšírenie kapacity MŠ 301 v Zámutove - rekonštrukciou s nadstavbou, kód projektu v ITMS2014+: 312061V290
381/2024
437 212,58 € Úrad vlády SR Obec Zámutov
28. Marec 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2021-004484, názov projektu: Úpravňa vody na zníženie obsahu arzénu v pitnej vode, kód projektu v ITMS2014+: 312061BBL5
382/2024
61 929,23 € Úrad vlády SR Obec Boliarov
28. Marec 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2021-003588, názov projektu: Pozemné komunikácie – mesto Hanušovce nad Topľou, kód projektu v ITMS2014+: 312061Y306
383/2024
292 503,60 € Úrad vlády SR Mesto Hanušovce nad Topľou
28. Marec 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2021/003539, názov projektu: Rekonštrukcia a výstavba miestnej komunikácie na pozemkoch v obci Toporec, kód projektu v ITMS2014+: 312061Y732
391/2024
159 197,75 € Úrad vlády SR Obec Toporec
28. Marec 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2020-003799, názov projektu: Materská škola v obci Vinodol – rozšírenie kapacity, kód projektu v ITMS2014+: 312061ALC1
395/2024
263 475,03 € Úrad vlády SR Obec Vinodol