Centrálny register zmlúv

Úrad vlády SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Marec 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2020-003933, názov projektu: Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku, kód projektu v ITMS2014+: 312061Y041
359/2024
839 908,85 € Úrad vlády SR Mesto Kežmarok
28. Marec 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2019-002976, názov projektu: Rozšírenie kapacity MŠ 301 v Zámutove - rekonštrukciou s nadstavbou, kód projektu v ITMS2014+: 312061V290
381/2024
437 212,58 € Úrad vlády SR Obec Zámutov
28. Marec 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2021-004484, názov projektu: Úpravňa vody na zníženie obsahu arzénu v pitnej vode, kód projektu v ITMS2014+: 312061BBL5
382/2024
61 929,23 € Úrad vlády SR Obec Boliarov
28. Marec 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2021-003588, názov projektu: Pozemné komunikácie – mesto Hanušovce nad Topľou, kód projektu v ITMS2014+: 312061Y306
383/2024
292 503,60 € Úrad vlády SR Mesto Hanušovce nad Topľou
28. Marec 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2021/003539, názov projektu: Rekonštrukcia a výstavba miestnej komunikácie na pozemkoch v obci Toporec, kód projektu v ITMS2014+: 312061Y732
391/2024
159 197,75 € Úrad vlády SR Obec Toporec
28. Marec 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2020-003799, názov projektu: Materská škola v obci Vinodol – rozšírenie kapacity, kód projektu v ITMS2014+: 312061ALC1
395/2024
263 475,03 € Úrad vlády SR Obec Vinodol
28. Marec 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2022/005040, názov projektu: Rekonštrukcia ČOV v prostredí marginalizovaných rómskych komunít v obci Ostrovany, kód projektu v ITMS2014+: 312061BZQ9
407/2024
189 476,08 € Úrad vlády SR Obec Ostrovany
28. Marec 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2021-003503, názov projektu: Spoločne bez predsudkov - rozšírenie kapacity materskej školy v Mýtnych Ludanoch, kód projektu v ITMS2014+: 312061APA9
484/2024
164 190,04 € Úrad vlády SR Obec Mýtne Ludany
28. Marec 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2020-003765, názov projektu: Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom – rozšírenie kapacít materskej školy, kód projektu v ITMS2014+: 312061ALC2
519/2024
548 439,34 € Úrad vlády SR Obec Trnovec nad Váhom
28. Marec 2024
Dodatok č. 2/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2019-003149, názov projektu: V komunite je sila – Komunitné centrum v obci Pohronský Ruskov, kód projektu v ITMS2014+: 312061V678
534/2024
219 767,09 € Úrad vlády SR Obec Pohronský Ruskov
28. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401703DYH3 s názvom: Financovanie mzdových výdavkov pre opráv. zamest. ÚVSR – ÚSVRK za rok 2023 a výdavkov na výpočtovú techniku pridelenú opráv. zamestnancom ÚVSR – ÚVSRK 2023 - 2024
573/2024
1 161 874,18 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Úrad vlády SR
26. Marec 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
582/2023
1 800,00 € Mgr. Roman Huňák Úrad vlády SR
26. Marec 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
583/2023
1 800,00 € Mgr. Božena Tokárová Úrad vlády SR
26. Marec 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
584/2023
1 800,00 € PhDr. Darina Barančíková Úrad vlády SR
26. Marec 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
585/2023
1 800,00 € Mgr. Jozef Mihalčin Úrad vlády SR
26. Marec 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
586/2023
1 800,00 € Mgr. Katarína Fečová Úrad vlády SR
26. Marec 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
587/2023
1 800,00 € Mgr. Lucie Moskalová Úrad vlády SR
26. Marec 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
588/2023
1 800,00 € Mgr. Lýdia Mirgová Úrad vlády SR
26. Marec 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
589/2023
1 800,00 € PhDr. Miroslava Chovancová Úrad vlády SR
26. Marec 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
590/2023
1 800,00 € Mgr. Miroslava Chromá Úrad vlády SR