Centrálny register zmlúv

Úrad vlády SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Marec 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
591/2023
1 800,00 € Mgr. Nicole Fuchsová Úrad vlády SR
26. Marec 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
592/2023
1 800,00 € Mgr. Rastislav Zubaj Úrad vlády SR
26. Marec 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
593/2023
1 800,00 € Mgr. Roman Eštočák Úrad vlády SR
26. Marec 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
594/2023
1 800,00 € PhDr. Slávka Chovancová Úrad vlády SR
26. Marec 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
595/2023
1 800,00 € Mgr. Tomáš Kováč Úrad vlády SR
26. Marec 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
596/2023
1 800,00 € Mgr. Zita Gazsová Úrad vlády SR
25. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí podpory pri usporiadaní právnych vzťahov k pozemkom pod osídleniami
266/2024
0,00 € Úrad vlády SR Obec Veľké Leváre
25. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí podpory pri usporiadaní právnych vzťahov k pozemkom pod osídleniami
441/2024
0,00 € Úrad vlády SR Obec Polomka
25. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí podpory pri usporiadaní právnych vzťahov k pozemkom pod osídleniami
574/2024
0,00 € Úrad vlády SR Obec Toporec
25. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí podpory pri usporiadaní právnych vzťahov k pozemkom pod osídleniami
577/2024
0,00 € Úrad vlády SR Obec Skrabské
25. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí podpory pri usporiadaní právnych vzťahov k pozemkom pod osídleniami
583/2024
0,00 € Úrad vlády SR Obec Žehňa
25. Marec 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK3-2021-004284, názov projektu: Šarišská Poruba – vysporiadanie majetko-právnych vzťahov k pozemkom s prítomnosťou MRK postupom JP, kód projektu v ITMS2014+: 312051AYZ5
264/2024
Doplnená
0,00 € Úrad vlády SR Obec Šarišská Poruba
25. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR v rámci Priamej podpory 2024
252/2024
5 700,00 € Úrad vlády SR Obec Potok
25. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR v rámci Priamej podpory 2024
253/2024
1 500,00 € Úrad vlády SR Obec Pribeník
25. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR v rámci Priamej podpory 2024
259/2024
6 000,00 € Úrad vlády SR Obec Šumiac
25. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR v rámci Priamej podpory 2024
285/2024
20 000,00 € Úrad vlády SR Obec Lovce
25. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR v rámci Priamej podpory 2024
435/2024
5 700,00 € Úrad vlády SR Obec Kotešová
22. Marec 2024
RÁMCOVÁ DOHODA NA DODÁVKU POTRAVÍN
269/2024
9 252,50 € Ing. Vojtech Gottschall BAGETA Úrad vlády SR
21. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DLG6 s názvom: Miestne občianske a preventívne služby v meste Pezinok
239/2024
85 087,08 € Úrad vlády SR Mesto Pezinok
21. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí podpory pri usporiadaní právnych vzťahov k pozemkom pod osídleniami
262/2024
0,00 € Úrad vlády SR Obec Rankovce