Centrálny register zmlúv

Úrad vlády SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Máj 2014
Kúpna zmluva
740/2014
58 576,45 € AutoCont SK, a. s. Úrad vlády SR
17. Október 2018
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb
1077/2018
23 520,00 € AUTOCONT, s.r.o. Úrad vlády SR
26. Marec 2019
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb
16/2019
172 798,80 € Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. Úrad vlády SR
23. November 2021
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb
1016/2021
166 799,99 € Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. Úrad vlády SR
30. Január 2014
Dodatok č. 1 k zamestnávateľskej zmluve č. 105000150
Dodatok č. 1/2014 k Zmluve č. 411/2009
Doplnená
98 400,00 € AXA d.d.s, a.s. Úrad vlády SR
21. Jún 2018
Zmluva o dielo na vykonanie komplexných inžiniersko-projektových činností pre prípravu a realizáciu projektu: „Nová vstupná budova a rekonštrukcia pojazdných a pochôdznych spevnených povrchov - vypracovanie projektovej dokumentácie“
136/2018
Doplnená
108 708,00 € AXA Projekt s.r.o. Úrad vlády SR
2. August 2019
Zmluva o dielo na vykonanie inžiniersko-projektových činností pre prípravu a realizáciu projektu
1073/2019
13 159,20 € AXA Projekt, s.r.o. Úrad vlády SR
25. Júl 2022
Zmluva o dielo
578/2022
92 256,00 € AXA Projekt, s.r.o. Úrad vlády SR
9. December 2022
Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo č. 578/2022
1159/2022
0,00 € AXA Projekt, s.r.o. Úrad vlády SR
15. Október 2018
Zmluva o dielo
1065/2018
21 095,76 € AZ STAV Slovakia s.r.o. Úrad vlády SR
30. Máj 2014
Zmluva na poskytnutie služby
54/2014
16 443,43 € B.M.A., spol. s r.o. Úrad vlády SR
24. Jún 2013
Zmluva o poskytovaní služieb starostlivosti o deti
1123/2013
1 766,40 € BabyNanny s.r.o. Úrad vlády SR
19. Jún 2014
Zmluva o poskytovaní služieb starostlivosti o deti
890/2014
2 649,60 € BabyNanny s.r.o. Úrad vlády SR
18. Jún 2021
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb
577/2021
60 340,00 € Balsam s.r.o. Úrad vlády SR
13. September 2019
ZMLUVA NA NÁKUP VYSIELACIEHO ČASU
1186/2019
124 996,41 € bannerTV s.r.o. Úrad vlády SR
10. December 2019
ZMLUVA NA NÁKUP VYSIELACIEHO ČASU
1380/2019
29 988,00 € bannerTV s.r.o. Úrad vlády SR
5. Jún 2019
Zmluva o poskytnutí služieb
114/2019
267 200,00 € Barecz & Conrad Media s.r.o. Úrad vlády SR
22. Apríl 2016
Zmluva o zabezpečení výkonu technického dozoru na stavbe: „Rekonštrukcia parkoviska a spevnených plôch v areáli Hotela Bôrik“
380/2016
1 188,00 € BAUING Slovakia, s.r.o. Úrad vlády SR
28. Február 2020
Zmluva o dielo
66/2020
214 356,31 € BAUTRADE-IN s.r.o. Úrad vlády SR
7. Október 2022
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
910/2022
Doplnená
1 000,00 € Bc. Agáta Gašperec Brozová Úrad vlády SR