Centrálny register zmlúv

Úrad vlády SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Máj 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2023-004611, názov projektu: Zlepšenie prístupu MRK k pitnej vode v obci Betlanovce, kód projektu v ITMS2014+: 312061CHN4
330/2024
185 275,23 € Úrad vlády SR Obec Betlanovce
9. Máj 2024
Dodatok č. 2/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2022-005119, názov projektu: Chodník Košické Oľšany – smer Rozhanovce, kód projektu v ITMS2014+: 312061BVS4
335/2024
67 024,80 € Úrad vlády SR Obec Košické Oľšany
9. Máj 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2022-005034, názov projektu: Zberný dvor a stojiská v obci Ostrovany, kód projektu v ITMS2014+: 312061BXP1
337/2024
236 028,65 € Úrad vlády SR Obec Ostrovany
9. Máj 2024
Dodatok č. 2/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2022-005219, názov projektu: Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Plešivec, kód projektu v ITMS2014+: 312061BVA6
339/2024
680 742,96 € Úrad vlády SR Obec Plešivec
9. Máj 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2022-005118, názov projektu: Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Sučany, kód projektu v ITMS2014+: 312061BVR3
340/2024
190 067,74 € Úrad vlády SR Obec Sučany
9. Máj 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2021-004533, názov projektu: Prestupné bývanie - Obec Jelka, kód projektu v ITMS2014+: 312061BAT9
348/2024
405 771,94 € Úrad vlády SR Obec Jelka
9. Máj 2024
Dodatok č. 4/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2019-003243, názov projektu: Výstavba Materskej školy v obci Krížová Ves, kód projektu v ITMS2014+: 312061X273
365/2024
691 011,32 € Úrad vlády SR Obec Krížová Ves
9. Máj 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2021-004483, názov projektu: Bytové domy Varadka – prestupné bývanie, kód projektu v ITMS2014+: 312061BAR8
393/2024
1 178 977,14 € Úrad vlády SR Obec Varadka
9. Máj 2024
Dodatok č. 2/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2019-002992, názov projektu: Nadstavba a obnova objektu MŠ v obci Rožkovany, kód projektu v ITMS2014+: 312061V750
448/2024
336 671,89 € Úrad vlády SR Obec Rožkovany
9. Máj 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2018-001367, názov projektu: Dobudovanie vodovodu v obci Varhaňovce, kód projektu v ITMS2014+: 312061M263
451/2024
361 224,96 € Úrad vlády SR Obec Varhaňovce
9. Máj 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2021-004387, názov projektu: Dobudovanie infraštruktúry v obci Varhaňovce, kód projektu v ITMS2014+: 312061Y093
478/2024
Doplnená
977 305,91 € Úrad vlády SR Obec Varhaňovce
9. Máj 2024
Dodatok č. 2/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2019/002974, názov projektu: Materská škola Hlinné – zvýšenie kapacity, kód projektu v ITMS2014+: 312061V445
552/2024
381 961,02 € Úrad vlády SR Obec Hlinné
3. Máj 2024
Dohoda o splátkach - ZM_SEP-IMRK3-2021-004301
727/2024
0,00 € Obec Toporec Úrad vlády SR
3. Máj 2024
Dohoda o ukončení zmluvy o dielo a licenčnej zmluvy č. 466/2023 v znení dodatku č. 1/2023
698/2024
0,00 € ZRP s. r. o. Úrad vlády SR
30. Apríl 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2021-004829, názov projektu: Dobudovanie miestnych komunikácií pre MRK v obci Brezina, kód projektu v ITMS2014+: 312061Z897
302/2024
Doplnená
232 258,86 € Úrad vlády SR Obec Brezina
30. Apríl 2024
Dodatok č. 2/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2023-004675, názov projektu: Sanácia nelegálnych skládok v obci Jasov, kód projektu v ITMS2014+: 312061CGY1
305/2024
5 204 965,00 € Úrad vlády SR Obec Jasov
30. Apríl 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2020-004052, názov projektu: Kvalitnejší život obyvateľov MRK v obci Budča, kód projektu v ITMS2014+: 312061Y818
331/2024
Doplnená
185 619,94 € Úrad vlády SR Obec Budča
30. Apríl 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2022-005166, názov projektu: Rekonštrukcia a výstavba miestnej infraštruktúry k rómskej osade v obci Sveržov, kód projektu v ITMS2014+: 312061BVI1
341/2024
211 231,57 € Úrad vlády SR Obec Sveržov
30. Apríl 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2022-004790, názov projektu: Rozšírenie kanalizácie v Ľubotíne do rómskej osady Hliník, kód projektu v ITMS2014+: 312061BQM8
443/2024
Doplnená
527 357,36 € Úrad vlády SR Obec Ľubotín
30. Apríl 2024
Dodatok č. 2/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2022-005131, názov projektu: Výstavba a rekonštrukcia chodníkov - Bátka, kód projektu v ITMS2014+: 312061BVV1
471/2024
218 211,42 € Úrad vlády SR Obec Bátka