Centrálny register zmlúv

Úrad vlády SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. November 2014
Dohoda o plnení úloh pre Úrad vlády SR podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 1 ods. 2 písm. c) zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení zákona č. 81/2005 Z.z.
1150/2014
100,00 € Anna Urbančiková Úrad vlády SR
12. August 2022
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
562/2022
1 800,00 € Anna Záborská Úrad vlády SR
30. December 2020
ZMLUVA o nájme technického zariadenia
319/2020
12 297,60 € ANTIK Telecom s. r. o. Úrad vlády SR
9. Február 2022
Kúpna zmluva
1387/2021
3 600,00 € ANTIK Telecom s. r. o. Úrad vlády SR
22. September 2020
DOHODA O SPOLUPRÁCI A REFUNDÁCII NÁKLADOV
173/2020
1 706,00 € Åpenhet by Funfact Úrad vlády SR
21. November 2022
Zmluva o dodaní a prevádzke dochádzkového a stravovacieho systému
1144/2022
71 935,20 € APIS spol. s r.o. Úrad vlády SR
16. December 2014
Zmluva na zabezpečenie reklamnej a komunikačnej kampane pre Operačný program Informatizácia spoločnosti
929/2014
651 120,00 € Apple Pie s.r.o. Úrad vlády SR
12. Apríl 2011
Zmluva o dielo a licenčná zmluva s názvom Eurovirtuál
51/2011
52 000,00 € Arconi s.r.o. Úrad vlády SR
8. Marec 2012
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
237/2012
62 400,00 € Arconi s.r.o. Úrad vlády SR
30. Január 2013
Zmluva o odvoze a zneškodňovaní/zhodnotení odpadu
29/2013
1 000,00 € ARGUSS, s.r.o. Úrad vlády SR
24. Máj 2017
Zmluva o odvoze a zneškodňovaní/zhodnotení odpadu
37/2017
1 666,67 € ARGUSS, s.r.o. Úrad vlády SR
7. Jún 2021
ZMLUVA O NAKLADANÍ S ODPADMI č. 127/BA/2021
343/2021
2 000,00 € ARGUSS, s.r.o. Úrad vlády SR
8. Marec 2019
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
26/2019
9 075,00 € ARCH levels, s.r.o. Úrad vlády SR
23. September 2016
ZMLUVA O DIELO na predmet zákazky „Udržiavacie práce a stavebné úpravy ÚZ Kamzík, Starý Smokovec“
791/2016
Doplnená
221 836,45 € ARPROG, akciová spoločnosť Poprad Úrad vlády SR
17. Marec 2021
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb
209/2021
20 236,46 € ASANARATES s.r.o. Úrad vlády SR
1. December 2022
Zmluva o dielo
1182/2022
81 360,00 € Aspecta, s.r.o. Úrad vlády SR, Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky, ktorý neriadi ministerstvo
17. Júl 2013
Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve
Dodatok č. 1/2013 k Zmluve č. 11/2006
Doplnená
2 633,76 € Asseco Solutions, a.s. Úrad vlády SR
22. Jún 2022
Dodatok č. 2/2022 k zmluve č. 134/2004
134/2004
1 136,44 € Asseco Solutions, a.s. Úrad vlády SR
22. Jún 2022
Dodatok č. 3/2022 k zmluve č. 11/2006
11/2006
1 400,35 € Asseco Solutions, a.s. Úrad vlády SR
18. Marec 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní systémovej a aplikačnej podpory Informačného systému Slov-Lex
1384/2021
Doplnená
3 088 512,00 € Atos IT Solutions and Services s.r.o. Úrad vlády SR, Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky, ktorý neriadi ministerstvo