Centrálny register zmlúv

Úrad vlády SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. December 2021
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
1266/2021
Doplnená
5 395,40 € Bussines Hotel DRUŽBA s.r.o. Úrad vlády SR
4. December 2015
Zmluva na nákup vysielacieho času
1385/2015
410 880,00 € C.E.N. s.r.o. Úrad vlády SR
15. December 2017
ZMLUVA NA NÁKUP VYSIELACIEHO ČASU
1054/2017
114 585,67 € C.E.N. s.r.o. Úrad vlády SR
10. August 2018
ZMLUVA NA NÁKUP VYSIELACIEHO ČASU
909/2018
599 904,00 € C.E.N. s.r.o. Úrad vlády SR
6. September 2019
ZMLUVA NA NÁKUP VYSIELACIEHO ČASU
1166/2019
199 987,20 € C.E.N. s.r.o. Úrad vlády SR
11. Október 2019
ZMLUVA NA NÁKUP VYSIELACIEHO ČASU
1232/2019
499 687,50 € C.E.N. s.r.o. Úrad vlády SR
11. December 2019
ZMLUVA NA NÁKUP VYSIELACIEHO ČASU
1381/2019
59 904,00 € C.E.N. s.r.o. Úrad vlády SR
6. September 2022
ZMLUVA NA NÁKUP VYSIELACIEHO ČASU
859/2022
89 952,00 € C.E.N. s.r.o. Úrad vlády SR
7. Október 2011
Rámcová kúpna zmluva
1560/2011
0,00 € CBA Slovakia s.r.o. Úrad vlády SR
7. Október 2019
ZMLUVA O DIELO
1191/2019
77 400,00 € CBRE s.r.o. Úrad vlády SR
27. November 2015
Zmluva na predmet zákazky „Zabezpečenie aktivity Roadshow“
1251/2015
Doplnená
18 000,00 € CEA EUROPE.SK, s.r.o. Úrad vlády SR
14. September 2017
Kúpna zmluva o dodaní propagačných predmetov
914/2017
3 519,60 € CEA EUROPE.SK, s.r.o. Úrad vlády SR
4. Jún 2015
Zmluva o spolupráci a o refundácii nákladov
787/2015
1 000,00 € Center for Development and Environment (CDE), Bern University Úrad vlády SR
15. Máj 2014
Zmluva
53/2014
16 110,00 € CENTRAL EUROPEAN ADVERTISING, spol. s. r. o Úrad vlády SR
21. August 2014
Zmluva o spolupráci
901/2014
0,00 € Centrálna obstarávacia organizácia: Slovenská republika zastúpená Ministerstvom financií Slovenskej republiky verejný obstarávateľ č.1: Úrad vlády SR
8. Apríl 2021
PODNÁJOMNÁ ZMLUVA A ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
208/2021
1 152,00 € Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica Úrad vlády SR
14. Marec 2012
Zmluva o poskytnutí výskumných služieb v oblasti liečby drogových závislostí pre potreby monitorovania drogovej situácie v Slovenskej republike podľa požiadaviek Európskej únie
253/2012
50 000,00 € Centrum pre liečbu drogových závislostí Úrad vlády SR
3. Marec 2022
ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA
1345/2021
29 300,00 € Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia Úrad vlády SR
18. Máj 2018
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb práčovní
114/2018
750,00 € Citonova spol. s r.o. Úrad vlády SR
19. Apríl 2018
Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201610716_Z
80/2018
0,00 € CITONOVA spol. s.r.o. Úrad vlády SR