Centrálny register zmlúv

Úrad vlády SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Apríl 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2020-002516, názov projektu: Prestupné bývanie v obci Bystré, kód projektu v ITMS2014+: 312061W293
506/2024
419 089,24 € Úrad vlády SR Obec Bystré
26. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v platnom znení - Zimná jazdiareň
719/2024
8 500,00 € Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Úrad vlády SR
25. Apríl 2024
Dodatok č. 2/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2017-000809, názov projektu: Materská škola Mníšek nad Hnilcom, kód projektu v ITMS2014+: 312061D400
323/2024
554 249,04 € Úrad vlády SR Obec Mníšek nad Hnilcom
25. Apríl 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2022-005189, názov projektu: Rekonštrukcia technickej infraštruktúry v obci Holumnica, kód projektu v ITMS2014+: 312061BVH1
347/2024
116 572,73 € Úrad vlády SR Obec Holumnica
25. Apríl 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2020/003699, názov projektu: Verejný vodovod pre MRK v obci Rakytník, kód projektu v ITMS2014+: 312061ANR6
496/2024
216 936,15 € Úrad vlády SR Obec Rakytník
25. Apríl 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2021-003598, názov projektu: Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Švábovce, kód projektu v ITMS2014+: 312061Y308
545/2024
749 736,00 € Úrad vlády SR Obec Švábovce
25. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR v rámci Priamej podpory 2024
694/2024
10 000,00 € Úrad vlády SR Obec Soboš
25. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DLG4 s názvom: Miestne občianske a preventívne služby Pavlovce
219/2024
162 866,91 € Úrad vlády SR Obec Pavlovce
25. Apríl 2024
Dodatok č. 3/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK3-2021-004300, názov projektu: Vysporiadanie majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom v obci Jasov, kód projektu v ITMS2014+: 312051BAW1
587/2024
0,00 € Úrad vlády SR Obec Jasov
25. Apríl 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK3-2021-004648, názov projektu: Vysporiadanie majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom v obci Hlinné, kód projektu v ITMS2014+: 312051BFR7
589/2024
0,00 € Úrad vlády SR Obec Hlinné
24. Apríl 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2020-004034, názov projektu: Miestne komunikácie v rómskej osade – Obec Ľubotín, kód projektu v ITMS2014+: 312061Y581
307/2024
491 172,78 € Úrad vlády SR Obec Ľubotín
24. Apríl 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2022-005233, názov projektu: Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Torysa, kód projektu v ITMS2014+: 312061BVG6
342/2024
392 726,64 € Úrad vlády SR Obec Torysa
24. Apríl 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2021-003031, názov projektu: Výstavba a rekonštrukcia chodníkov a výstavba osvetlenia v meste Rimavská Sobota, kód projektu v ITMS2014+: 312061Y685
343/2024
483 470,39 € Úrad vlády SR Mesto Rimavská Sobota
24. Apríl 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2022-005142, názov projektu: Vybudovanie chodníkov-zlepšenie podmienok bývania rómskych domácností v obci Kameňany, kód projektu v ITMS2014+: 312061BVK1
349/2024
76 198,60 € Úrad vlády SR Obec Kameňany
24. Apríl 2024
Dodatok č. 2/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2022-005199, názov projektu: Zlepšenie prístupu MRK prostredníctvom výstavby a rekonštrukcie miestnej infraštruktúry, kód projektu v ITMS2014+: 312061BVF1
355/2024
193 200,50 € Úrad vlády SR Obec Slovenská Volová
24. Apríl 2024
Dodatok č. 2/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2018-001906, názov projektu: Prestavba objektu na komunitné centrum v Kokave nad Rimavicou, kód projektu v ITMS2014+: 312061M021
378/2024
159 943,81 € Úrad vlády SR Kultúrno-výchovné občianske združenie Láčho drom
24. Apríl 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2021-003604, názov projektu: Gelnica – Dobudovanie a rekonštrukcia technickej infraštruktúry, kód projektu v ITMS2014+: 312061X733
379/2024
391 435,94 € Úrad vlády SR Mesto Gelnica
24. Apríl 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2021-004811, názov projektu: Rekonštrukcia a dobudovanie chodníka v obci Nitra nad Ipľom, kód projektu v ITMS2014+: 312061Z490
388/2024
53 525,41 € Úrad vlády SR Obec Nitra nad Ipľom
24. Apríl 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2021-004836, názov projektu: Vybudovanie a rekonštrukcia technickej infraštruktúry v obci Veľká Lomnica - Nový Dvor, kód projektu v ITMS2014+: 312061Z346
394/2024
509 871,08 € Úrad vlády SR Obec Veľká Lomnica
24. Apríl 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2018-002568, názov projektu: Komunitné centrum Veľké Kapušany, kód projektu v ITMS2014+: 312061Q966
396/2024
311 387,40 € Úrad vlády SR Mesto Veľké Kapušany