Centrálny register zmlúv

Úrad vlády SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Jún 2023
DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVY O SPOLUPRÁCI A PODPORE PRI ZABEZPEČOVANÍ REALIZÁCIE PROGRAMU ,,TRÉNERI V ŠKOLE“
326/2023
0,00 € Úrad vlády SR Základná škola Jána Amosa Komenského, Ul. Komenského 752, 022 04 Čadca
28. Jún 2023
DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVY O SPOLUPRÁCI A PODPORE PRI ZABEZPEČOVANÍ REALIZÁCIE PROGRAMU ,,TRÉNERI V ŠKOLE“
327/2023
0,00 € Úrad vlády SR Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa, R. Zaymusa 3, 010 01 Žilina
28. Jún 2023
DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVY O SPOLUPRÁCI A PODPORE PRI ZABEZPEČOVANÍ REALIZÁCIE PROGRAMU ,,TRÉNERI V ŠKOLE“
328/2023
0,00 € Úrad vlády SR Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok
27. Jún 2023
RÁMCOVÁ DOHODA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
278/2023
36 000,00 € Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzita Sv. Cyrila a Metoda v Trnave Úrad vlády SR
22. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej pomoci
241/2023
27 000,00 € Úrad vlády SR Pôtoň
22. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní služby ZSE Drive
265/2023
9 999,99 € Západoslovenská energetika, a.s. Úrad vlády SR
22. Jún 2023
Zmluva o poskytovani verejne dostupných služieb
335/2023
10 593,60 € Slovanet, a.s. Úrad vlády SR, Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky, ktorý neriadi ministerstvo
16. Jún 2023
Zmluva na nákup reklamného priestoru v TV Markíza-Slovakia s.r.o.
288/2023
138 000,00 € MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. Úrad vlády SR
14. Jún 2023
ZMLUVA NA NÁKUP REKLAMNÉHO PRIESTORU
289/2023
132 000,00 € Media RTVS, s. r. o. Úrad vlády SR
13. Jún 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
234/2023
3 000,00 € Tomáš Kriššák Úrad vlády SR
13. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí služieb
299/2023
58 105,20 € POHODA FESTIVAL, s.r.o. Úrad vlády SR
12. Jún 2023
ZMLUVA O VYKONÁVANÍ ČASTI ÚLOH VYKONÁVATEĽA SPROSTREDKOVATEĽOM
301/2023
24 481 605,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Úrad vlády SR
5. Jún 2023
ZMLUVA O FINANCOVANÍ FINANČNÉHO NÁSTROJA
232/2023
15 453 000,00 € Úrad vlády SR Slovak Investment Holding, a. s.
5. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej pomoci
280/2023
17 000,00 € Úrad vlády SR ADRA - Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj - Občianske združenie
5. Jún 2023
ZMLUVA NA NÁKUP REKLAMNÉHO PRIESTORU
290/2023
138 000,00 € Slovenská produkčná, a.s. Úrad vlády SR
5. Jún 2023
ZMLUVA NA NÁKUP REKLAMNÉHO PRIESTORU
291/2023
36 000,00 € C.E.N. s.r.o. Úrad vlády SR
2. Jún 2023
Poistná zmluva č. 8-891-014582
274/2023
3 806,40 € Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu Úrad vlády SR
1. Jún 2023
Hromadná licenčná zmluva
287/2023
120,00 € SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Úrad vlády SR
31. Máj 2023
Poistná zmluva č. 411 029 523
283/2023
77 854,26 € Allianz- Slovenská poisťovňa, a. s. Úrad vlády SR
31. Máj 2023
Flotilová poistná zmluva pre poistenie Moje auto KASKO
284/2023
6 980,21 € Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Úrad vlády SR