Centrálny register zmlúv

Úrad vlády SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Apríl 2023
Dohoda medzi Európskou komisiou a Úradom vlády Slovenskej republiky
119/2023
0,00 € Európska komisia Úrad vlády SR
4. Apríl 2023
Zmluva o udelení sublicencie k audiovizuálnemu dielu
98/2023
0,00 € Úrad vlády SR Rozhlas a televízia Slovenska
31. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
239/2023
35 988,00 € LEXANTE s.r.o. Úrad vlády SR
29. Marec 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PODPORE PRI ZABEZPEČOVANÍ REALIZÁCIE PROGRAMU ,,TRÉNERI V ŠKOLE“
85/2023
0,00 € Úrad vlády SR Základná škola, Hlavná 165, Valaliky
29. Marec 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PODPORE PRI ZABEZPEČOVANÍ REALIZÁCIE PROGRAMU ,,TRÉNERI V ŠKOLE“
86/2023
0,00 € Úrad vlády SR Základná škola s materskou školou, Bidovce 209, Bidovce
29. Marec 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PODPORE PRI ZABEZPEČOVANÍ REALIZÁCIE PROGRAMU ,,TRÉNERI V ŠKOLE“
87/2023
0,00 € Úrad vlády SR Základná škola, Hlavná 5, Družstevná pri Hornáde
29. Marec 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PODPORE PRI ZABEZPEČOVANÍ REALIZÁCIE PROGRAMU ,,TRÉNERI V ŠKOLE“
88/2023
0,00 € Úrad vlády SR Spojená škola, Opatovská cesta 101, Košice
29. Marec 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PODPORE PRI ZABEZPEČOVANÍ REALIZÁCIE PROGRAMU ,,TRÉNERI V ŠKOLE“
89/2023
0,00 € Úrad vlády SR Základná škola, Postupimská 37, Košice
29. Marec 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PODPORE PRI ZABEZPEČOVANÍ REALIZÁCIE PROGRAMU ,,TRÉNERI V ŠKOLE“
90/2023
0,00 € Úrad vlády SR Základná škola, Školská 9, Tlmače
29. Marec 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PODPORE PRI ZABEZPEČOVANÍ REALIZÁCIE PROGRAMU ,,TRÉNERI V ŠKOLE“
95/2023
0,00 € Úrad vlády SR Základná škola s materskou školou Nová Ľubovňa 493, Nová Ľubovňa
29. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR v rámci priamej podpory
29/2023
30 000,00 € Úrad vlády SR Vysokošpecializovaný odborný ústav Geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o.
29. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR v rámci priamej podpory
31/2023
30 000,00 € Úrad vlády SR Žilinský samosprávny kraj
28. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR v rámci priamej podpory
7/2023
25 000,00 € Úrad vlády SR Gréckokatolícka eparchia Košice
28. Marec 2023
DOHODA O SPLÁTKACH
91/2023
3 147,74 € Úrad vlády SR Gobelin Manufactory SK
28. Marec 2023
Memorandum o spolupráci
120/2023
0,00 € Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky Úrad vlády SR, Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky, ktorý neriadi ministerstvo
27. Marec 2023
Zmluva o spolupráci pre národný projekt "Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II. fáza, ITMS2014+: 312051Y212
92/2023
15 837,00 € Úrad vlády SR Obec Jarabina
24. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
44/2023
104 400,00 € Úrad vlády SR Univerzita Komenského v Bratislave (výskumník: Prof. Mgr. Yuliia Vashchenko, PhD.)
24. Marec 2023
Rámcová dohoda o bezhotovostnom nákupe pohonných hmôt vrátane doplnkového tovaru a poskytnutia služieb prostredníctvom palivových kariet
101/2023
66 000,00 € SLOVNAFT, a.s. Úrad vlády SR, Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky, ktorý neriadi ministerstvo
24. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
47/2023
159 120,00 € Úrad vlády SR Univerzita Komenského v Bratislave (výskumník: Assoc. Prof. Solomiia Fedushko, PhD.)
24. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
74/2023
52 062,00 € Úrad vlády SR Parazitologický ústav SAV, v.v.i. (výskumník: Araz Rashydov)