Centrálny register zmlúv

Úrad vlády SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Apríl 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2021-003031, názov projektu: Výstavba a rekonštrukcia chodníkov a výstavba osvetlenia v meste Rimavská Sobota, kód projektu v ITMS2014+: 312061Y685
343/2024
483 470,39 € Úrad vlády SR Mesto Rimavská Sobota
24. Apríl 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2022-005142, názov projektu: Vybudovanie chodníkov-zlepšenie podmienok bývania rómskych domácností v obci Kameňany, kód projektu v ITMS2014+: 312061BVK1
349/2024
76 198,60 € Úrad vlády SR Obec Kameňany
24. Apríl 2024
Dodatok č. 2/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2022-005199, názov projektu: Zlepšenie prístupu MRK prostredníctvom výstavby a rekonštrukcie miestnej infraštruktúry, kód projektu v ITMS2014+: 312061BVF1
355/2024
193 200,50 € Úrad vlády SR Obec Slovenská Volová
24. Apríl 2024
Dodatok č. 2/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2018-001906, názov projektu: Prestavba objektu na komunitné centrum v Kokave nad Rimavicou, kód projektu v ITMS2014+: 312061M021
378/2024
159 943,81 € Úrad vlády SR Kultúrno-výchovné občianske združenie Láčho drom
24. Apríl 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2021-003604, názov projektu: Gelnica – Dobudovanie a rekonštrukcia technickej infraštruktúry, kód projektu v ITMS2014+: 312061X733
379/2024
391 435,94 € Úrad vlády SR Mesto Gelnica
24. Apríl 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2021-004811, názov projektu: Rekonštrukcia a dobudovanie chodníka v obci Nitra nad Ipľom, kód projektu v ITMS2014+: 312061Z490
388/2024
53 525,41 € Úrad vlády SR Obec Nitra nad Ipľom
24. Apríl 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2021-004836, názov projektu: Vybudovanie a rekonštrukcia technickej infraštruktúry v obci Veľká Lomnica - Nový Dvor, kód projektu v ITMS2014+: 312061Z346
394/2024
509 871,08 € Úrad vlády SR Obec Veľká Lomnica
24. Apríl 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2018-002568, názov projektu: Komunitné centrum Veľké Kapušany, kód projektu v ITMS2014+: 312061Q966
396/2024
Doplnená
311 387,40 € Úrad vlády SR Mesto Veľké Kapušany
24. Apríl 2024
Dodatok č. 2/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2018-001970, názov projektu: Komunitné centrum - Čáry, kód projektu v ITMS2014+: 312061N736
398/2024
178 680,50 € Úrad vlády SR Obec Čáry
24. Apríl 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2021-003535, názov projektu: Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Seňa, kód projektu v ITMS2014+: 312061X958
422/2024
170 856,41 € Úrad vlády SR Obec Seňa
24. Apríl 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2020/004054, názov projektu: Výstavba/rekonštrukcia pozemných komunikácií v obci Belina, kód projektu v ITMS2014+: 312061Y437
472/2024
Doplnená
195 285,53 € Úrad vlády SR Obec Belina
24. Apríl 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2022-005147, názov projektu: Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Ražňany, kód projektu v ITMS2014+: 312061BWC7
475/2024
287 327,80 € Úrad vlády SR Obec Ražňany
24. Apríl 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2020-003673, názov projektu: Vodovod Ďurďoš, kód projektu v ITMS2014+: 312061APB8
529/2024
Doplnená
149 603,32 € Úrad vlády SR Obec Ďurďoš
24. Apríl 2024
Dodatok č. 2/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2019-003154, názov projektu: Obecné komunitné centrum v obci Matiašovce, kód projektu v ITMS2014+: 312061W059
554/2024
324 701,00 € Úrad vlády SR Obec Matiašovce
23. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DIW9 s názvom: Miestne občianske a preventívne služby v meste Stropkov
81/2024
327 672,70 € Úrad vlády SR Mesto Stropkov
23. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DJR3 s názvom: Miestna občianska a preventívna služba v obci Slovinky
153/2024
81 918,17 € Úrad vlády SR Obec Slovinky
23. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DLV9 s názvom: MOaPS Polomka
179/2024
296 260,74 € Úrad vlády SR Obec Polomka
23. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DJI1 s názvom: Miestne občianske a preventívne služby Poprad
196/2024
166 744,66 € Úrad vlády SR Mesto Poprad
23. Apríl 2024
Dohoda o ukončení zmluvy o spolupráci č. 435/2023
690/2024
0,00 € Úrad vlády SR Obec Telgárt
23. Apríl 2024
Dodatok č. 4/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK3-2021/004237, názov projektu: Podpora vysporiadania majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom v MRK obce Pečovská Nová Ves, kód projektu v ITMS2014+: 312051AXB9
590/2024
0,00 € Úrad vlády SR Obec Pečovská Nová Ves