Centrálny register zmlúv

Úrad vlády SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Apríl 2018
Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201610516_Z
82/2018
0,00 € CITONOVA spol. s.r.o. Úrad vlády SR
21. Jún 2019
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb práčovní č. 105/2019
105/2019
900,00 € Citonova, spol. s r.o. Úrad vlády SR
27. Február 2019
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb poistenia liečebných nákladov v zahraničí č. 23/2019
23/2019
7 310,00 € Colonnade Insurance S.A. so sídlom Rue Jean Piret 1, L-2350 Luxemburg, Luxembursko konajúca prostredníctvom Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu Úrad vlády SR
19. Marec 2019
Poistná zmluva č. 8-891-012287
44/2019
Doplnená
7 310,00 € Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu Úrad vlády SR
20. November 2019
ZMLUVA O PRÍSPEVKU č. 1136/2019
1136/2019
2 320,00 € COMPANY B. VALIENTE Úrad vlády SR
15. August 2013
Zmluva o pripojení a poskytovaní verejnej elektronickej komunikačnej služby sprostredkovania pripojenia do siete internet
1153/2013
Doplnená
47,88 € CondorNet, s.r.o. Úrad vlády SR
26. Apríl 2011
Zmluva o dielo - Externé hodnotenie horizontálnej priority marginalizované rómske komunity v rokoch 2011-2014
49/2011
Doplnená
17 900,00 € Consulting Associates, s.r.o. Úrad vlády SR
4. September 2018
Zmluva o dielo s názvom „Vypracovanie Návrhu východiskovej pozície SR týkajúcej sa implementácie Európskej územnej spolupráce (EÚS) v rámci politiky súdržnosti EÚ pre programové obdobie 2020“
976/2018
5 700,00 € Consulting Associates, s.r.o. Úrad vlády SR
14. Marec 2013
Rámcová dohoda o poskytnutí služby: „Služby zvukovo – technického zabezpečenia pri tlmočení podujatí“
79/2013
40 704,00 € CONTEST s.r.o. Úrad vlády SR
15. Marec 2016
Zmluva o dielo: Modernizácia a rozšírenie audiovizuálnych technologických systémov v spoločenských priestoroch Hotela Bôrik
277/2016
160 482,00 € CONTEST s.r.o. Úrad vlády SR
29. Marec 2011
Zmluva o spolupráci pri realizácii podujatia Festival 7x7
37/2011
14 990,00 € CONTINENTAL FILM s.r.o. Úrad vlády SR
25. Apríl 2012
Zmluva o realizácii podujatia „Minifestival európskeho filmu 7x7“
298/2012
17 988,00 € CONTINENTAL FILM, s.r.o. Úrad vlády SR
30. Apríl 2014
Zmluva o spolupráci pri realizácii podujatia „Minifestival európskeho filmu 7x7“
742/2014
8 908,80 € CONTINENTAL FILM, s.r.o. Úrad vlády SR
20. Apríl 2015
Zmluva o spolupráci pri realizácii podujatia „Minifestival európskeho filmu 7x7“
332/2015
Doplnená
8 908,80 € CONTINENTAL FILM, s.r.o. Úrad vlády SR
21. Apríl 2016
Zmluva o spolupráci pri realizácii podujatia „Minifestival európskeho filmu 7x7“
372/2016
8 908,80 € CONTINENTAL FILM, s.r.o. Úrad vlády SR
27. Apríl 2017
Zmluva o spolupráci pri realizácii podujatia „Minifestival európskeho filmu 7x7“
762/2017
8 908,80 € CONTINENTAL FILM, s.r.o. Úrad vlády SR
25. Apríl 2018
Zmluva o spolupráci pri realizácii podujatia „Minifestival európskeho filmu 7x7“
96/2018
8 908,80 € CONTINENTAL FILM, s.r.o. Úrad vlády SR
29. Máj 2013
Zmluva o spolupráci pri realizácii podujatia „Minifestival európskeho filmu 7x7“
1057/2013
8 908,80 € CONTINENTAL FILM,s.r.o. Úrad vlády SR
2. Marec 2015
Rámcová dohoda o dodaní doplnenia hotelového vybavenia a doplnkov
56/2015
19 269,71 € Cora Gastro s.r.o. Úrad vlády SR
27. Október 2011
DOHODA o plnení úloh pre Úrad vlády Slovenskej republiky
1999/2011
1 200,00 € Cornelus Jacobus Walfridus Meijer Úrad vlády SR