Centrálny register zmlúv

Úrad vlády SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR v rámci priamej podpory
22/2023
40 000,00 € Úrad vlády SR Pútnické centrum Klokočov n.o.
17. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR v rámci priamej podpory
24/2023
30 000,00 € Úrad vlády SR Rímskokatolícka farnosť sv. Vojtecha, Gaboltov
17. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR v rámci priamej podpory
25/2023
40 000,00 € Úrad vlády SR Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Korňa
16. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej pomoci
67/2023
38 609,60 € Úrad vlády SR Domka – Združenie saleziánskej mládeže
15. Marec 2023
Rámcová dohoda o zriadení prístupu do verejnej telefónnej siete (SIP trunk)
94/2023
14 533,20 € Slovak Telekom, a.s. Úrad vlády SR
15. Marec 2023
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb mobilného operátora
1195/2022
477 888,88 € Orange Slovensko, a.s. Úrad vlády SR
14. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
39/2023
173 520,00 € Úrad vlády SR Univerzita Komenského v Bratislave (výskumník: Dr. Olena Zhytlukhina)
14. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
42/2023
118 800,00 € Úrad vlády SR Výskumný ústav vodného hospodárstva (výskumník: MSc. Olga Konovalova, PhD.)
14. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
43/2023
118 800,00 € Úrad vlády SR Neuroimunologický ústav SAV, v.v.i. (výskumník: Doc. Natáliia Hryntsova, PhD.)
14. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
45/2023
118 800,00 € Úrad vlády SR Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (výskumník: prof. Anatolii Kovalenko)
14. Marec 2023
ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA
49/2023
6 510,00 € Ekonomická univerzita v Bratislave Úrad vlády SR
14. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej pomoci
63/2023
19 353,60 € Úrad vlády SR Mestský športový hokejový klub – mládež Prievidza, n. o.
14. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej pomoci
64/2023
4 379,10 € Úrad vlády SR Mesto Banská Štiavnica
14. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej pomoci
65/2023
11 200,00 € Úrad vlády SR Naša cesta, občianske združenie
14. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej pomoci
66/2023
43 366,40 € Úrad vlády SR Bratislavská arcidiecézna charita
14. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej pomoci
68/2023
112 000,00 € Úrad vlády SR Slovenská katolícka charita
14. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej pomoci
69/2023
107 968,00 € Úrad vlády SR Maltézska pomoc Slovensko
13. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR v rámci priamej podpory
20/2023
20 000,00 € Úrad vlády SR Obec Vyšné Ladičkovce
13. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR v rámci priamej podpory
21/2023
10 600,00 € Úrad vlády SR Obec Vyšné Repaše
13. Marec 2023
Rámcová dohoda
56/2023
2 716 560,00 € mc.edu, s.r.o. Úrad vlády SR