Centrálny register zmlúv

Úrad vlády SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Apríl 2015
Kúpna zmluva
322/2015
122 582,27 € AutoCont SK a.s. Úrad vlády SR
10. Jún 2015
Kúpna zmluva
781/2015
44 571,14 € AutoCont SK a.s. Úrad vlády SR
5. August 2015
Kúpna zmluva
852/2015
47 412,29 € AutoCont SK a.s. Úrad vlády SR
7. September 2015
Kúpna zmluva
889/2015
46 217,21 € AutoCont SK a.s. Úrad vlády SR
4. November 2015
Kúpna zmluva
1163/2015
3 292,98 € AutoCont SK a.s. Úrad vlády SR
9. November 2015
Kúpna zmluva
1211/2015
39 484,32 € AutoCont SK a.s. Úrad vlády SR
18. November 2015
Kúpna zmluva
1241/2015
1 386,84 € AutoCont SK a.s. Úrad vlády SR
18. November 2015
Kúpna zmluva
1242/2015
1 669,60 € AutoCont SK a.s. Úrad vlády SR
7. December 2015
Kúpna zmluva
1418/2015
24 275,47 € AutoCont SK a.s. Úrad vlády SR
22. Január 2016
Kúpna zmluva
1449/2015
200 882,80 € AutoCont SK a.s. Úrad vlády SR
10. Marec 2016
Kúpna zmluva
47/2016
18 970,98 € AutoCont SK a.s. Úrad vlády SR
31. Marec 2016
Kúpna zmluva
368/2016
253 177,78 € AutoCont SK a.s. Úrad vlády SR
30. Máj 2016
Kúpna zmluva
703/2016
30 697,84 € AutoCont SK a.s. Úrad vlády SR
24. Jún 2016
Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov a na základe Rámcovej dohody č. 1201/2013
704/2016
91 178,94 € AutoCont SK a.s. Úrad vlády SR
5. September 2016
Kúpna zmluva
751/2016
5 364,72 € AutoCont SK a.s. Úrad vlády SR
29. September 2016
Kúpna zmluva
733/2016
32 482,00 € AutoCont SK a.s. Úrad vlády SR
24. November 2016
Kúpna zmluva
711/2016
738 679,44 € AutoCont SK a.s. Úrad vlády SR
13. December 2016
Kúpna zmluva
790/2016
10 904,40 € AutoCont SK a.s. Úrad vlády SR
6. Február 2017
Kúpna zmluva
847/2016
11 134,69 € AutoCont SK a.s. Úrad vlády SR
29. December 2015
Kúpna zmluva
1432/2015
5 287,82 € AutoCont SK a.s., Bratislava Úrad vlády SR