Centrálny register zmlúv

Úrad vlády SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Máj 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2020-003959, názov projektu: Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry pre obyvateľov MRK v meste Stará Ľubovňa, kód projektu v ITMS2014+: 312061Y429
345/2024
580 188,35 € Úrad vlády SR Mesto Stará Ľubovňa
10. Máj 2024
Dodatok č. 3/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2022-005035, názov projektu: Materská škola v obci Ostrovany, kód projektu v ITMS2014+: 312061BYI7
351/2024
0,00 € Úrad vlády SR Obec Ostrovany
10. Máj 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2022/005045, názov projektu: Moravany- kanalizácia, kód projektu v ITMS2014+: 312061BXG4
405/2024
445 471,62 € Úrad vlády SR Obec Moravany
10. Máj 2024
Dodatok č. 3/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2019-002990, názov projektu: Novostavba Materskej školy v obci Zborov, kód projektu v ITMS2014+: 312061V760
408/2024
1 750 789,61 € Úrad vlády SR Obec Zborov
10. Máj 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2022-005236, názov projektu: Dobudovanie pozemných komunikácií v obci Senné, kód projektu v ITMS2014+: 312061BVL9
423/2024
199 354,61 € Úrad vlády SR Obec Senné
10. Máj 2024
Dodatok č. 2/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2018-001797, názov projektu: Likvidácia nelegálnej skládky odpadu v obci Brekov, kód projektu v ITMS2014+: 312061L681
427/2024
51 546,00 € Úrad vlády SR Obec Brekov
10. Máj 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2019-003155, názov projektu: Výstavba komunitného centra v obci Teplička, kód projektu v ITMS2014+: 312061V861
450/2024
304 113,86 € Úrad vlády SR Obec Teplička
10. Máj 2024
Dodatok č. 2/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2021-003660, názov projektu: Rozšírenie kapacity MŠ Fučíkova výstavbou nového objektu, kód projektu v ITMS2014+: 312061AQK5
454/2024
600 980,98 € Úrad vlády SR Mesto Sládkovičovo
10. Máj 2024
Dodatok č. 2/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2023-004574, názov projektu: Varhaňovce – Komunikácia v rómskej osade – 3. etapa, kód projektu v ITMS2014+: 312061CBP6
464/2024
338 468,88 € Úrad vlády SR Obec Varhaňovce
10. Máj 2024
Dodatok č. 2/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2019-002998, názov projektu: Materská školy v obci Chmiňany, kód projektu v ITMS2014+: 312061V456
492/2024
647 080,20 € Úrad vlády SR Obec Chmiňany
10. Máj 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2020-003854, názov projektu: Zabezpečenie pitnej vody pre MRK v obci Žíp, kód projektu v ITMS2014+: 312061ARL3
504/2024
189 943,01 € Úrad vlády SR Obec Žíp
10. Máj 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2020-003709, názov projektu: Hrabské - vybudovanie vodného zdroja a výdajných miest na pitnú vodu, kód projektu v ITMS2014+: 312061APF9
509/2024
133 580,14 € Úrad vlády SR Obec Hrabské
10. Máj 2024
Dodatok č. 3/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2020-003946, názov projektu: Rozšírenie kapacity MŠ ul. Budulovská, Moldava nad Bodvou, kód projektu v ITMS2014+: 312061APX7
547/2024
588 770,09 € Úrad vlády SR Mesto Moldava nad Bodvou
10. Máj 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2022-004565, názov projektu: Chminianske Jakubovany, Hlavná Osada – vodný zdroj, verejný vodovod a výdajné miesto na pitnú vodu, kód projektu v ITMS2014+: 312061BLQ4
291/2024
247 951,76 € Úrad vlády SR Obec Chminianske Jakubovany
10. Máj 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2021-0004477, názov projektu: Výstavba bytov dvojstupňového prestupného bývania v obci Spišský Hrhov, kód projektu v ITMS2014+: 312061BAU3
297/2024
418 594,21 € Úrad vlády SR Obec Spišský Hrhov
10. Máj 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2022-005135, názov projektu: Výstavba a rekonštr. miest. komunikácií – podpora kvality bývania MRK v obci Kokava nad Rimavicou, kód projektu v ITMS2014+: 312061BVB7
350/2024
199 273,51 € Úrad vlády SR Obec Kokava nad Rimavicou
10. Máj 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2019-003168, názov projektu: Výstavba komunitného centra občianskeho združenia Rómske srdcia - Romane Jíle, kód projektu v ITMS2014+: 312061W791
375/2024
320 836,64 € Úrad vlády SR Rómske srdcia – Romane Jíle
10. Máj 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2020-003908, názov projektu: Pozemné komunikácie - obec Jarovnice, kód projektu v ITMS2014+: 312061Y227
402/2024
988 745,96 € Úrad vlády SR Obec Jarovnice
10. Máj 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2023-004608, názov projektu: Rekonštrukcia cestného mosta na ul. Zákutie v obci Zborov, kód projektu v ITMS2014+: 312061BVX3
425/2024
78 489,16 € Úrad vlády SR Obec Zborov
10. Máj 2024
Dodatok č. 2/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2020-003780, názov projektu: Výstavba predškolského zariadenia v obci Drienov, kód projektu v ITMS2014+: 312061AIR4
430/2024
754 519,43 € Úrad vlády SR Obec Drienov