Centrálny register zmlúv

Úrad vlády SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. November 2017
Flotilová poistná zmluva pre poistenie Moje auto KASKO
1012/2017
11 108,62 € Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Úrad vlády SR
8. Marec 2022
Flotilová poistná zmluva pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
322/2022
Doplnená
862,00 € Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Úrad vlády SR, Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky, ktorý neriadi ministerstvo
8. Marec 2022
Flotilová poistná zmluva pre poistenie Moje auto KASKO
323/2022
Doplnená
6 942,64 € Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Úrad vlády SR, Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky, ktorý neriadi ministerstvo
5. December 2013
Flotilová poistná zmluva pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
1427/2013
4 621,04 € Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., Úrad vlády SR
28. Marec 2019
Poistná zmluva č. 411 026 429
46/2019
Doplnená
50 854,97 € Allianz- Slovenská poisťovňa, a. s. Úrad vlády SR
14. December 2017
Flotilová poistná zmluva pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
1013/2017
3 757,36 € Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s. Úrad vlády SR
29. December 2017
Skupinová poistná zmluva pre cestovné poistenie zamestnancov na zahraničné pracovné cesty
1072/2017
195,00 € Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s. Úrad vlády SR
29. December 2017
Skupinová poistná zmluva pre cestovné poistenie vodičov na zahraničné pracovné cesty
1073/2017
115,00 € Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s. Úrad vlády SR
12. Marec 2018
Skupinová poistná zmluva č. 080001338 - úrazové poistenie osôb vo vozidle
58/2018
108,30 € Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s. Úrad vlády SR
30. Jún 2015
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb práčovní
791/2015
3 692,50 € Amália Lohayová, MALMA Úrad vlády SR
3. Júl 2019
Dodatok č. 1/2019 k Zmluve o poskytovaní služieb č. Z201828868_Z (CEZ: 1267/2018)
Dodatok č. 1/2019 k Zmluve č. Z201828868_Z (CEZ: 1267/2018)
Doplnená
172 200,00 € AMG Security s.r.o. Úrad vlády SR
20. December 2012
Zmluva o postupovaní a vytváraní utajovaných skutočností
2060/2012
0,00 € ANASOFT APR spol. s r.o. Úrad vlády SR
18. Marec 2015
Dohoda o zabezpečení prístupu a sprístupnení údajov a databáz Elektronického trhoviska pre Informačný systém ITMS2014+
73/2015
0,00 € ANASOFT APR, spol. s r.o. Úrad vlády SR
27. Máj 2021
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE
485/2021
0,00 € ANECT a.s. Úrad vlády SR
2. Júl 2021
Dodatok č. 1/2021 ku Kúpnej zmluve č. Z20217172_Z
625/2021
10 568,24 € ANECT a.s. Úrad vlády SR
5. September 2022
Zmluva o dielo
856/2022
788 952,97 € ANECT a.s. Úrad vlády SR
28. December 2022
Kúpna zmluva
1279/2022
11 694,30 € ANECT a.s. Úrad vlády SR
12. September 2014
Dohoda o plnení úloh pre Úrad vlády Slovenskej republiky
962/2014
75,00 € Anica Ribič Úrad vlády SR
23. Február 2015
Dohoda o plnení úloh pre Úrad vlády SR
42/2015
100,00 € Anica Ribič Úrad vlády SR
5. Máj 2016
Dohoda o plnení úloh pre Úrad vlády Slovenskej republiky
675/2016
100,00 € Anica Ribič, náhradníčka Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny Úrad vlády SR