Centrálny register zmlúv

Úrad vlády SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Október 2023
RÁMCOVÁ DOHODA č. SE-VO1-2023/002645-013
224/2023
67 500,00 € Gerulata Technologies j.s.a. Úrad vlády SR
11. Október 2023
Zmluva o spolupráci pre národný projekt "Rozvojové tímy I."
409/2023
1 042 944,00 € Úrad vlády SR Obec Gemerská Hôrka
10. Október 2023
Dodatok č. 9/2023 k zmluve o zabezpečení stravovania č. 33/99/SZ
Dodatok č. 9/2023 k zmluve č. 33/99/SZ
5,90 € Úrad vlády SR Vojenská kancelária prezidenta Slovenskej republiky
10. Október 2023
Rámcová dohoda o poskytnutí služieb inzercie
473/2023
46 767,79 € MAFRA Slovakia a.s. Úrad vlády SR
9. Október 2023
Zmluva o spolupráci pre národný projekt "Rozvojové tímy I."
404/2023
1 358 448,00 € Úrad vlády SR Obec Hrabušice
9. Október 2023
Zmluva o spolupráci pre národný projekt "Rozvojové tímy I."
407/2023
1 042 944,00 € Úrad vlády SR Obec Leles
9. Október 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy č. 1044/2022 o poskytovaní služieb technickej podpory pre cloudové služby Oracle
470/2023
0,00 € exe, a.s. Úrad vlády SR, Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky, ktorý neriadi ministerstvo
9. Október 2023
Dohoda o splátkach
471/2023
800,00 € Úrad vlády SR ŽENA V TIESNI
5. Október 2023
Zmluva o spolupráci pre národný projekt "Rozvojové tímy I."
396/2023
727 440,00 € Úrad vlády SR Obec Kráľ
4. Október 2023
Memorandum o spolupráci
233/2023
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Úrad vlády SR
4. Október 2023
Zmluva o spolupráci pre národný projekt "Rozvojové tímy I."
437/2023
1 673 952,00 € Úrad vlády SR Obec Turňa nad Bodvou
4. Október 2023
ZMLUVA O ÚPRAVE VZÁJOMNÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ
472/2023
153 562,00 € Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky Úrad vlády SR, Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky, ktorý neriadi ministerstvo
29. September 2023
DOHODA O SPÄŤVZATÍ VÝPOVEDE
476/2023
0,00 € GGFS s.r.o. Úrad vlády SR
26. September 2023
Zmluva o spolupráci pre národný projekt "Rozvojové tímy I."
390/2023
727 440,00 € Úrad vlády SR Obec Chrasť nad Hornádom
26. September 2023
Zmluva o spolupráci pre národný projekt "Rozvojové tímy I."
394/2023
1 042 944,00 € Úrad vlády SR Obec Boťany
26. September 2023
Zmluva o spolupráci pre národný projekt "Rozvojové tímy I."
395/2023
1 042 944,00 € Úrad vlády SR Obec Nižná Slaná
20. September 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
466/2023
95 400,00 € ZRP s.r.o. Úrad vlády SR
19. September 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
463/2023
64 680,00 € ô s.r.o. Úrad vlády SR
19. September 2023
Memorandum o spolupráci
376/2023
0,00 € Úrad pre verejné obstarávanie Úrad vlády SR
14. September 2023
Rámcová dohoda č. 448/2023 o zabezpečení výkonu servisu technických zabezpečovacích prostriedkov
448/2023
90 709,80 € Security systems s.r.o. Úrad vlády SR