Centrálny register zmlúv

Úrad vlády SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Máj 2016
Aktualizácia a rozšírenie funkcionalít ITMS 2014+
373/2016
11 819 220,00 € Atos IT Solutions and Services s.r.o., AXON PRO, s.r.o., JUMP soft a.s. Úrad vlády SR
18. Február 2022
Kúpna zmluva
110/2022
53 987,89 € Auto Palace Bratislava s.r.o. Úrad vlády SR, Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky, ktorý neriadi ministerstvo
18. Február 2022
Kúpna zmluva
111/2022
57 522,53 € Auto Palace Bratislava s.r.o. Úrad vlády SR, Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky, ktorý neriadi ministerstvo
18. Február 2022
Kúpna zmluva
143/2022
86 350,00 € Auto Palace Bratislava s.r.o. Úrad vlády SR, Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky, ktorý neriadi ministerstvo
17. Február 2022
Kúpna zmluva
1386/2021
104 760,00 € Autocomodex Trnava, spol. s r.o. Úrad vlády SR, Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky, ktorý neriadi ministerstvo
10. Jún 2022
Rámcová dohoda o dodaní tovaru a poskytovaní služieb
548/2022
30 720,00 € AUTOCONT s.r.o. Úrad vlády SR
12. Júl 2022
RÁMCOVÁ DOHODA O POSKYTOVANÍ HARDVÉROVÝCH KONZULTAČNÝCH SLUŽIEB
718/2022
11 700,00 € AUTOCONT s.r.o. Úrad vlády SR
28. November 2014
Kúpna zmluva
1106/2014
8 775,59 € AutoCont SK a. s. Úrad vlády SR
17. Október 2013
Kúpna zmluva
1290/2013
136 467,96 € AutoCont SK a.s. Úrad vlády SR
17. Október 2013
Kúpna zmluva
1291/2013
11 424,02 € AutoCont SK a.s. Úrad vlády SR
21. November 2013
Kúpna zmluva
1356/2013
3 044,34 € AutoCont SK a.s. Úrad vlády SR
10. December 2013
Kúpna zmluva
1426/2013
14 547,86 € AutoCont SK a.s. Úrad vlády SR
12. December 2013
Kúpna zmluva
1435/2013
17 714,64 € AutoCont SK a.s. Úrad vlády SR
13. Február 2014
Kúpna zmluva
12/2014
40 354,48 € AutoCont SK a.s. Úrad vlády SR
13. Marec 2014
Kúpna zmluva
27/2014
68 090,92 € AutoCont SK a.s. Úrad vlády SR
2. Máj 2014
Kúpna zmluva
513/2014
26 124,79 € AutoCont SK a.s. Úrad vlády SR
29. Máj 2014
Kúpna zmluva
772/2014
47 569,85 € AutoCont SK a.s. Úrad vlády SR
9. September 2014
Kúpna zmluva
935/2014
1 512,30 € AutoCont SK a.s. Úrad vlády SR
13. Január 2015
Kúpna zmluva
1252/2014
5 716,77 € AutoCont SK a.s. Úrad vlády SR
10. Február 2015
Kúpna zmluva
20/2015
59 868,74 € AutoCont SK a.s. Úrad vlády SR