Centrálny register zmlúv

Ministerstvo kultúry SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-7081/2022-180
9 000,00 € Marcela Ilečková Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
11. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-7138/2022-180
10 000,00 € PODPORA, družstvo pre technický a sociálny rozvoj Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
11. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-6433/2022-180
12 000,00 € REAL SLOVAKIA, s.r.o. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
11. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-6935/2022-180
680 000,00 € Kaštieľ v Petrovanoch, s.r.o. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
10. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-6726/2022-180
5 000,00 € Myslím - centrum kultúry Nepočujúcich Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
10. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-6894/2022-180
9 000,00 € Nadácia Milana Šimečku Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
10. August 2023
Nájomná zmluva na zriadenie inžinierskych sietí
MK-108/2023/M
1 478,26 € Umelecký súbor Lúčnica Ministerstvo kultúry SR
10. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-6364/2022-180
2 600,00 € Nitrianska galéria Ministerstvo kultúry SR
10. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-6376/2022-180
1 500,00 € Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi Ministerstvo kultúry SR
10. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-6389/2022-180
1 900,00 € Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi Ministerstvo kultúry SR
10. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-6526/2022-180
5 000,00 € DeafStudio Ministerstvo kultúry SR
10. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-6539/2022-180
7 000,00 € Moje šťastné dieťa, o. z. Ministerstvo kultúry SR
10. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-6648/2022-180
2 500,00 € Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede Ministerstvo kultúry SR
10. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-6688/2022-180
1 600,00 € Stredoslovenské osvetové stredisko Ministerstvo kultúry SR
10. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-6738/2022-180
7 000,00 € Veselý posunok Ministerstvo kultúry SR
10. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-5876/2022-180
3 500,00 € Občianske združenie Transparentnosť Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
10. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-6488/2022-180
5 000,00 € Zvukopriestor Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
10. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-6425/2022-180
4 000,00 € Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
10. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-6728/2022-180
7 000,00 € Šušľavá mušľa Ministerstvo kultúry SR
10. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-6721/2022-180
6 000,00 € Šušľavá mušľa Ministerstvo kultúry SR