Centrálny register zmlúv

Ministerstvo kultúry SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Október 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-082/2023/SOIROP-302071BSH3
MK-082/2023/SOIROP-302071BSH3
170 360,05 € Mestské kultúrne stredisko Béni Egressyho - Egressy Béni Városi Művelődési Központ Ministerstvo kultúry SR
6. Október 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-073/2023-SOIROP-302071BRR4
MK-073/2023-SOIROP-302071BRR4
Doplnená
55 274,08 € Obec Hlinné Ministerstvo kultúry SR
6. Október 2023
Dohoda o zvyšovaní kvalifikácie
MK 5470/2023-410/19174
0,00 € Mgr. Michal Tóth Ministerstvo kultúry SR
6. Október 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-071/2023/SOIROP-302071BRR6
MK-071/2023/SOIROP-302071BRR6
186 510,75 € Obec Hubová Ministerstvo kultúry SR
6. Október 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-080/2023/SOIROP-302071BQP1
MK-080/2023/SOIROP-302071BQP1
181 140,20 € Obec Trenčianska Turná Ministerstvo kultúry SR
6. Október 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytnutí NFP č. MK-15/2019/SOIROPPO3-302031H750 – DOU 07/2023
MK-15/2019/SOIROPPO3-302031H750 – DOU 07/2023
0,00 € Image SK s. r. o. Ministerstvo kultúry SR
6. Október 2023
Dohoda o splátkach
MK-109/2023/M
4 209,33 € PORTÁL - komorné divadlo bez opony Ministerstvo kultúry SR
6. Október 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-7069/2022-180
6 000,00 € Mesto Levice Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
6. Október 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-094/2023-SOIROP-302071BQV8
MK-094/2023-SOIROP-302071BQV8
186 509,18 € Obec Sučany Ministerstvo kultúry SR
5. Október 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-072/2023-SOIROP-302071BRT7
MK-072/2023-SOIROP-302071BRT7
144 312,66 € Obec Výčapy-Opatovce Ministerstvo kultúry SR
5. Október 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-6222/2022-180
8 000,00 € Bratislavský samosprávny kraj Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
5. Október 2023
Dohoda o vyslaní
MK-127/2023
0,00 € Henriette Geierová Ministerstvo kultúry SR
3. Október 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. MK-ZP-67/2023/SOIROPPO3-302031G835
MK-ZP-67/2023/SOIROPPO3-302031G835
18 790,00 € Agentúra Papaver, s.r.o. Ministerstvo kultúry SR
3. Október 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na roky 2023 - 2027
MK-146/2023/M
Doplnená
15 000 000,00 € Kreatívny inštitút Trenčín, n. o. Ministerstvo kultúry SR
3. Október 2023
Dohoda o vyslaní
MK-150/2023/M
0,00 € Eva Specogna Kotláriková Ministerstvo kultúry SR
3. Október 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. MK-ZP-60/2023/SOIROPPO3-302031H162
MK-ZP-60/2023/SOIROPPO3-302031H162
97 251,24 € 3Vmedia, s.r.o. Ministerstvo kultúry SR
2. Október 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. MK-ZP-66/2023/SOIROPPO3-302031H189_CZ
MK-ZP-66/2023/SOIROPPO3-302031H189_CZ
249 560,00 € Dalno s.r.o. Ministerstvo kultúry SR
29. September 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytnutí NFP č. MK-004/2023/SOIROPPO3-302071BNN3 - DOU 7/2023
MK-004/2023/SOIROPPO3-302071BNN3 - DOU 7/2023
0,00 € Mesto Poprad Ministerstvo kultúry SR
29. September 2023
Zmluva o výpožičke
MK-145/2023/M
0,00 € Nadácia SPP Ministerstvo kultúry SR
28. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-7024/2022-180
5 000,00 € PALAS - BB, spol. s r.o. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky