Centrálny register zmlúv

Ministerstvo kultúry SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. December 2022
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-047/2022/SOIROPPO3-302071BRX6
MK-047/2022/SOIROPPO3-302071BRX6
199 348,01 € Obec Kokava nad Rimavicou Ministerstvo kultúry SR
12. December 2022
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. MK-ZP-78/2022/SOIROPPO3-302031H579
MK-ZP-78/2022/SOIROPPO3-302031H579
69 554,00 € WAVE MEDIA s. r. o. Ministerstvo kultúry SR
12. December 2022
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. MK-ZP-76/2022/SOIROPPO3-302031H175
MK-ZP-76/2022/SOIROPPO3-302031H175
25 547,40 € MGROUP, s.r.o. Ministerstvo kultúry SR
12. December 2022
Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytnutí NFP č. MK-47/2020/SOIROPPO3-302031G717 - DOU 8/2022
MK-47/2020/SOIROPPO3-302031G717 - DOU 8/2022
0,00 € Maroš Mihaľ Ministerstvo kultúry SR
9. December 2022
Dohoda medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky, Evanjelickou cirkvou augsburského vyznania na Slovensku a Ekumenickou radou cirkví v Slovenskej republike o postupe pri poskytovaní finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúr
MK-134/2022/M
0,00 € Ministerstvo kultúry SR Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike
9. December 2022
Dohoda o splátkach
MK-147/2022/M
3 554,00 € IMAGINE VISIONS, s.r.o. Ministerstvo kultúry SR
8. December 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-3499/2022-180
590 000,00 € Mesto Krompachy Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
8. December 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-3473/2022-180
700 000,00 € Rímskokatolícka cirkev, farnosť Komárno Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
8. December 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-3495/2022-180
200 000,00 € Rímskokatolícka cirkev, farnosť Iža Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
7. December 2022
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
MK-156/2022/M
2 000,00 € Mgr. art. Zora Jaurová Ministerstvo kultúry SR
7. December 2022
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
MK-158/2022/M
25 000,00 € Mgr. Mária Beňačková Rišková Ministerstvo kultúry SR
7. December 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-3504/2022-180
330 000,00 € Rád premonštrátov - Opátstvo Jasov Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
7. December 2022
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. MK-ZP-74/2022/SOIROPPO3-302031H780
MK-ZP-74/2022/SOIROPPO3-302031H780
48 968,50 € Katarína Predajnianská Ministerstvo kultúry SR
7. December 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-3363/2022-180
438 000,00 € Obec Chtelnica Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
7. December 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-3522/2022-180
350 000,00 € Rímskokatolícka cirkev, farnosť Nové Mesto nad Váhom Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
7. December 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-3549/2022-180
750 000,00 € Fond Židovského Dedičstva v Bardejove n.o. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
7. December 2022
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. MK-ZP-73/2022/SOIROPPO3-302031G818
MK-ZP-73/2022/SOIROPPO3-302031G818
58 438,83 € Martin Ryboš - Divart Ministerstvo kultúry SR
7. December 2022
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. MK-ZP-77/2022/SOIROPPO3-302031G920
MK-ZP-77/2022/SOIROPPO3-302031G920
25 799,66 € Ing. arch. Katarína Kollárová Ministerstvo kultúry SR
5. December 2022
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-38/2022/SOIROPPO3-302071BQW6
MK-38/2022/SOIROPPO3-302071BQW6
189 769,45 € Bánovské kultúrne centrum Ministerstvo kultúry SR
5. December 2022
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-049/2022/SOIROPPO3-302071BSH7
MK-049/2022/SOIROPPO3-302071BSH7
188 785,52 € C.K. Holíčske centrum Ministerstvo kultúry SR