Centrálny register zmlúv

Ministerstvo kultúry SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Február 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
MK-27/2023/M
100,00 € Katarína Balleková Ministerstvo kultúry SR
16. Február 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-053/2023/SOIROPPO3-302071BQU8
MK-053/2023/SOIROPPO3-302071BQU8
170 754,33 € Rozpočtová organizácia LUKUS Ministerstvo kultúry SR
15. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2023
MK-18/2023/M
1 500 000,00 € Matica slovenská Ministerstvo kultúry SR
15. Február 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku štátu
MK-2/2023/M
300 000,00 € Maďarský spoločenský a kultúrny zväz na Slovensku - Csemadok Ministerstvo kultúry SR
15. Február 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytnutí NFP č. MK-128/2020/SOIROPPO3-302031G106-DOU 2/2023
MK-128/2020/SOIROPPO3-302031G106-DOU 2/2023
0,00 € Hrad a Kaštieľ s. r. o. Ministerstvo kultúry SR
15. Február 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-038/2023/SOIROPPO3-302071BRD3
MK-038/2023/SOIROPPO3-302071BRD3
81 071,36 € Obec Spišský Hrušov Ministerstvo kultúry SR
14. Február 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
MK-183/2022/M
847,00 € Rock Pop Bratislava s.r.o. Ministerstvo kultúry SR
14. Február 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-036/2023/SOIROPPO3-302071BSH5
MK-036/2023/SOIROPPO3-302071BSH5
156 151,63 € Obec Nová Dedinka Ministerstvo kultúry SR
14. Február 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-026/2023/SOIROPPO3-302071BNW8
MK-026/2023/SOIROPPO3-302071BNW8
192 727,39 € Mestská časť Bratislava - Staré Mesto Ministerstvo kultúry SR
14. Február 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-027/2023/SOIROPPO3-302071BNL5
MK-027/2023/SOIROPPO3-302071BNL5
198 919,64 € Mesto Svidník Ministerstvo kultúry SR
14. Február 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-031/2023/SOIROPPO3-302071BNP8
MK-031/2023/SOIROPPO3-302071BNP8
164 934,74 € Mesto Trstená Ministerstvo kultúry SR
13. Február 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-039/2023/SOIROPPO3-302071BQI6
MK-039/2023/SOIROPPO3-302071BQI6
189 491,88 € Mestská časť Bratislava - Dúbravka Ministerstvo kultúry SR
13. Február 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-044/2023/SOIROPPO3-302071BRG8
MK-044/2023/SOIROPPO3-302071BRG8
90 058,65 € Mesto Trenčianske Teplice Ministerstvo kultúry SR
13. Február 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-049/2023/SOIROPPO3-302071BPV3
MK-049/2023/SOIROPPO3-302071BPV3
59 165,79 € Obec Čenkovce Ministerstvo kultúry SR
13. Február 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-001/2023/SOIROPPO3-302071BRV7
MK-001/2023/SOIROPPO3-302071BRV7
180 379,83 € Knižnica Ružinov Ministerstvo kultúry SR
13. Február 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-041/2023/SOIROPPO3-302071BSK7
MK-041/2023/SOIROPPO3-302071BSK7
172 097,82 € Ponitrianske múzeum v Nitre Ministerstvo kultúry SR
13. Február 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-024/2023/SOIROPPO3-302071BSM9
MK-024/2023/SOIROPPO3-302071BSM9
192 857,26 € Obec Kanianka Ministerstvo kultúry SR
13. Február 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. MK-ZP-02/2023/SOIROPPO3-302031G870
MK-ZP-02/2023/SOIROPPO3-302031G870
38 790,00 € KREATIV GA spol. s r.o. Ministerstvo kultúry SR
13. Február 2023
Zmluva o poskytnutí parkovacích služieb
MK-14/2023/M
32 088,00 € BPS Park a.s. Ministerstvo kultúry SR
9. Február 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-045/2023/SOIROPPO3-302071BSC1
MK-045/2023/SOIROPPO3-302071BSC1
187 715,97 € Obec Beluša Ministerstvo kultúry SR