Centrálny register zmlúv

Ministerstvo kultúry SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Marec 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
MK-15/2024/M
700,00 € Ľubica Kepštová Ministerstvo kultúry SR
1. Marec 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
MK-22/2024/M
150,00 € Mgr. Jana Levická, PhD. Ministerstvo kultúry SR
1. Marec 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
MK-19/2024/M
300,00 € prof. PaedDr. Ľudmila Liptáková, CSc. Ministerstvo kultúry SR
1. Marec 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
MK-18/2024/M
250,00 € doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhD. Ministerstvo kultúry SR
1. Marec 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
MK-20/2024/M
150,00 € Mgr. Stanislava Moyšová, PhD. Ministerstvo kultúry SR
1. Marec 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
MK-16/2024/M
0,00 € Mgr. Iveta Valentová, PhD. Ministerstvo kultúry SR
1. Marec 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
MK-17/2024/M
150,00 € doc. Ing. Ľudmila Velichová, PhD. Ministerstvo kultúry SR
1. Marec 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
MK-21/2024/M
150,00 € doc. Mgr. Silvia Vertanová, PhD. Ministerstvo kultúry SR
1. Marec 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
MK-25/2024/M
100,00 € RNDr. Alfréd Zimmermann Ministerstvo kultúry SR
1. Marec 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
MK-26/2024/M
150,00 € Natáliia Časnochová Zozuk Ministerstvo kultúry SR
29. Február 2024
Memorandum o spolupráci
MK-29/2024/M
0,00 € Slovenské národné múzeum Ministerstvo kultúry SR
29. Február 2024
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. MK-ZP-02/2024/SOIROPPO3-302031G493
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. MK-ZP-02/2024/SOIROPPO3-302031G493
74 715,00 € ProRacio, n.o. Ministerstvo kultúry SR
28. Február 2024
Zmluva na zabezpečovanie komplexných služieb bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi
MK-13/2024/M
11 736,00 € 3J s.r.o. Ministerstvo kultúry SR
23. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostreidkov z rozpočtu Ministertsva kultúry Slovenskej republiky na rok 2024
MK-12/2024/M
2 000 000,00 € Matica slovenská Ministerstvo kultúry SR
22. Február 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku štátu
MK-8/2024/M
300 000,00 € Maďarský spoločenský a kultúrny zväz na Slovensku - Csemadok Ministerstvo kultúry SR
15. Február 2024
Dohoda o spolupráci
MK-1/2024/M
0,00 € Reprex BV Ministerstvo kultúry SR
14. Február 2024
Zmluva o dodávaní, odbere a využívaní spravodajského servisu TASR
MK-9/2024/M
1 184,00 € Tlačová agentúra Slovenskej republiky Ministerstvo kultúry SR
13. Február 2024
Dohoda o vyslaní
MK-10/2024/M
0,00 € Ing. Ondrej Látka, PhD. Ministerstvo kultúry SR
12. Február 2024
Zmluva o spolupráci pri zostavení satelitného účtu kultúry a kreatívneho priemyslu SR
MK-6/2024/M
101 080,00 € Štatistický úrad Slovenskej republiky Ministerstvo kultúry SR
2. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
MK-7/2024/M
12 500,00 € Obecné služby Budmerice, s.r.o., r.s.p. Ministerstvo kultúry SR