Centrálny register zmlúv

Ministerstvo kultúry SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. November 2023
Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke č. MK-ZoVPBA-12/2023/SOIROPPO3-302031H854
MK-ZoVPBA-12/2023/SOIROPPO3-302031H854
139 920,92 € Ing. Zsolt Papp Ministerstvo kultúry SR
28. November 2023
Dohoda o splátkach
MK-164/2023/M
25 000,00 € Obec Hodruša-Hámre Ministerstvo kultúry SR
27. November 2023
Dohoda o umiestnení stavebného zariadenia
MK-151/2023/M
0,00 € Ing. Andrej Binder, PhD. Ministerstvo kultúry SR
23. November 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. MK-ZP-72/2023/SOIROPPO3-302031H666
MK-ZP-72/2023/SOIROPPO3-302031H666
969,00 € VEDMO, s.r.o. Ministerstvo kultúry SR
23. November 2023
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb mobilného operátora
MK-168/2023/M
33 768,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo kultúry SR
22. November 2023
DODATOK č.1 ku ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU číslo zmluvy: MK-049/2023/SOIROPPO3-302071BPV3
MK-049/2023/SOIROPPO3-302071BPV3/1
0,00 € Obec Čenkovce Ministerstvo kultúry SR
21. November 2023
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
MK-75/2023/M
0,00 € Slovenská národná galéria Ministerstvo kultúry SR
20. November 2023
Dohoda o vyslaní
MK-162/2023/M
0,00 € PhDr. Martin Korčok Ministerstvo kultúry SR
8. November 2023
Zmluva o poskytnutí dôverných štatistických údajov na vedecké účely
MK-125/2023/M
0,00 € Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach Ministerstvo kultúry SR
7. November 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. MK-ZP-70/2023/SOIROPPO3-302031G983
MK-ZP-70/2023/SOIROPPO3-302031G983
12 795,00 € KEMAR s.r.o. Ministerstvo kultúry SR
7. November 2023
Dohoda o vyslaní
MK-156/2023/M
0,00 € Mgr. Miroslav Ulman Ministerstvo kultúry SR
2. November 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-102/2023-SOIROP-302071BRN7
MK-102/2023-SOIROP-302071BRN7
128 254,46 € Obec Košická Polianka Ministerstvo kultúry SR
2. November 2023
Zmluva o príspevku na realizáciu bilaterálnej inciatívy v rámci Fondu pre bilaterálne vzťahy na národnej úrovni spolufinancovanej z Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmlu na roky 2014 - 2021
MK-161/2023/M
57 455,60 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ministerstvo kultúry SR
25. Október 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytnutí NFP č. MK-58/2020/SOIROPPO0-302031G893 - DOU 08/2023
MK-58/2020/SOIROPPO0-302031G893 - DOU 08/2023
0,00 € ersor s.r.o. Ministerstvo kultúry SR
25. Október 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. MK-ZP-71/2023/SOIROPPO3-302031G606
MK-ZP-71/2023/SOIROPPO3-302031G606
56 490,00 € Mgr. art. Martin Rosenberger Ministerstvo kultúry SR
25. Október 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. MK-ZP-68/2023/SOIROPPO3-302031H199
MK-ZP-68/2023/SOIROPPO3-302031H199
129 894,66 € Anna Maslanová - SANCTO Ministerstvo kultúry SR
24. Október 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. MK-ZP-72/2023/SOIROPPO3-302031H854
MK-ZP-72/2023/SOIROPPO3-302031H854
117 549,00 € Ing. Zsolt Papp Ministerstvo kultúry SR
23. Október 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-100/2023-SOIROP-302071BQB4
MK-100/2023-SOIROP-302071BQB4
181 636,82 € Obec Prakovce Ministerstvo kultúry SR
23. Október 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-105/2023-SOIROP-302071BPZ3
MK-105/2023-SOIROP-302071BPZ3
173 413,56 € Mesto Turčianske Teplice Ministerstvo kultúry SR
23. Október 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-078/2023/SOIROP-302071BNT7
MK-078/2023/SOIROP-302071BNT7
197 550,68 € Mestské kultúrne stredisko Ministerstvo kultúry SR