Centrálny register zmlúv

Ministerstvo kultúry SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Október 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-089/2023-SOIROP-302071BNR5
MK-089/2023-SOIROP-302071BNR5
123 975,79 € Obec Majcichov Ministerstvo kultúry SR
19. Október 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytnutí NFP č. MK-36/2020/SOIROPPO3-302031G735 – DOU 06/2023
MK-36/2020/SOIROPPO3-302031G735 – DOU 06/2023
0,00 € PEONY PRINT s.r.o. Ministerstvo kultúry SR
19. Október 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-088/2023-SOIROP-302071BRM9
MK-088/2023-SOIROP-302071BRM9
84 250,98 € Obec Buzica Ministerstvo kultúry SR
18. Október 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č.MK-ZP-69/2023/SOIROPPO3-302031H014
MK-ZP-69/2023/SOIROPPO3-302031H014
59 267,00 € artmarket, s.r.o. Ministerstvo kultúry SR
18. Október 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-092/2023/SOIROP-302071BRQ4
MK-092/2023/SOIROP-302071BRQ4
190 934,66 € Mestské kultúrne stredisko v Sabinove Ministerstvo kultúry SR
18. Október 2023
Zmluva o dielo na dodanie a montáž doplnkového protipožiarneho systému
MK-147/2023/M
29 259,75 € ACEA, s.r.o. Ministerstvo kultúry SR
18. Október 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-101/2023-SOIROP-302071BQN5
MK-101/2023-SOIROP-302071BQN5
184 148,62 € Obec Kolta Ministerstvo kultúry SR
17. Október 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-076/2023/SOIROP-302071BRW8
MK-076/2023/SOIROP-302071BRW8
Doplnená
172 995,21 € Mesto Rajec Ministerstvo kultúry SR
17. Október 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-070/2023/SOIROP-302071BSJ7
MK-070/2023/SOIROP-302071BSJ7
129 242,42 € Obec Nižný Hrušov Ministerstvo kultúry SR
17. Október 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-095/2023-SOIROP-302071BRW9
MK-095/2023-SOIROP-302071BRW9
63 543,60 € Mesto Šaľa Ministerstvo kultúry SR
17. Október 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-077/2023/SOIROP-302071BSM2
MK-077/2023/SOIROP-302071BSM2
194 777,35 € Dom kultúry v Námestove Ministerstvo kultúry SR
17. Október 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-068/2023/SOIROP-302071BNZ2
MK-068/2023/SOIROP-302071BNZ2
169 602,00 € Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove Ministerstvo kultúry SR
17. Október 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-091/2023/SOIROP-302071BQF2
MK-091/2023/SOIROP-302071BQF2
73 278,77 € Obec Víťaz Ministerstvo kultúry SR
16. Október 2023
Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke č. MK-ZoVPBA-11/2023/SOIROPPO3-302031H141
MK-ZoVPBA-11/2023/SOIROPPO3-302031H141
99 930,16 € Geniuso, s.r.o. Ministerstvo kultúry SR
16. Október 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-096/2023-SOIROP-302071BNY5
MK-096/2023-SOIROP-302071BNY5
151 898,68 € Obec Slanec Ministerstvo kultúry SR
13. Október 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-074/2023-SOIROP-302071BPK8
MK-074/2023-SOIROP-302071BPK8
200 000,00 € Mesto Trebišov Ministerstvo kultúry SR
13. Október 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. MK-ZP-64/2023/SOIROPPO3-302031G598
MK-ZP-64/2023/SOIROPPO3-302031G598
123 000,00 € Pressburg Mint – Bratislavská mincovňa s.r.o. Ministerstvo kultúry SR
13. Október 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-081/2023/SOIROP-302071BQC7
MK-081/2023/SOIROP-302071BQC7
199 230,15 € Mestské stredisko kultúry a športu Ministerstvo kultúry SR
13. Október 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-098/2023-SOIROP-302071BRU4
MK-098/2023-SOIROP-302071BRU4
150 493,44 € Obec Branč Ministerstvo kultúry SR
13. Október 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-097/2023-SOIROP-302071BSL8
MK-097/2023-SOIROP-302071BSL8
Doplnená
173 906,03 € Mestská časť Bratislava – Vajnory Ministerstvo kultúry SR