Centrálny register zmlúv

Ministerstvo kultúry SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. December 2022
Dohoda o urovnaní
MK-174/2022/M
1 125,93 € Mgr. Marta Hrabinová Ministerstvo kultúry SR
22. December 2022
Dohoda o poskytnutí služobného motorového vozidla zamestnancovi ministerstva kultúry SR na používanie na služobné a súkromné účely
MK-171/2022/M
0,00 € PaedDr. Leščáková Viera Ministerstvo kultúry SR
22. December 2022
ZMLUVA č. MK – 180/2022/M o zabezpečení služieb verejnosti v oblasti rozhlasového vysielania a televízneho vysielania na roky 2023-2027
MK-180/2022/M
Doplnená
0,00 € Rozhlas a televízia Slovenska Ministerstvo kultúry SR
21. December 2022
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-063/2022/SOIROPPO3-302071BRK2
MK-063/2022/SOIROPPO3-302071BRK2
200 000,00 € Obec Štrba Ministerstvo kultúry SR
21. December 2022
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-074/2022/SOIROPPO3-302071BLS9
MK-074/2022/SOIROPPO3-302071BLS9
99 380,53 € Kysucká knižnica v Čadci Ministerstvo kultúry SR
21. December 2022
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-041/2022/SOIROPPO3-302071BPS3
MK-041/2022/SOIROPPO3-302071BPS3
150 842,21 € Obec Zuberec Ministerstvo kultúry SR
21. December 2022
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-065/2022/SOIROPPO3-302071BSQ5
MK-065/2022/SOIROPPO3-302071BSQ5
199 999,70 € Obec Vištuk Ministerstvo kultúry SR
21. December 2022
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-070/2022/SOIROPPO3-302071BRY2
MK-070/2022/SOIROPPO3-302071BRY2
69 308,18 € Obec Vydrany Ministerstvo kultúry SR
21. December 2022
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-061/2022/SOIROPPO3-302071BQK8
MK-061/2022/SOIROPPO3-302071BQK8
184 505,77 € Mesto Stropkov Ministerstvo kultúry SR
21. December 2022
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-067/2022/SOIROPPO3-302071BSP6
MK-067/2022/SOIROPPO3-302071BSP6
189 038,80 € Obec Lehnice Ministerstvo kultúry SR
20. December 2022
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
MK-157/2022/M
1 200,00 € Marta Smolíková Ministerstvo kultúry SR
19. December 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-248/2022/3.2
5 000,00 € OZ Cimbal Ministerstvo kultúry SR
19. December 2022
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-033/2022/SOIROPPO3-302071BSN5
MK-033/2022/SOIROPPO3-302071BSN5
92 817,56 € Mesto Lipany Ministerstvo kultúry SR
19. December 2022
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-030/2022/SOIROPPO3-302071BQU5
MK-030/2022/SOIROPPO3-302071BQU5
134 696,39 € Banícke múzeum v Rožňave Ministerstvo kultúry SR
19. December 2022
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-32/2022/SOIROPPO3-302071BNN2
MK-32/2022/SOIROPPO3-302071BNN2
61 551,42 € Záhorská knižnica Ministerstvo kultúry SR
19. December 2022
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-028/2022/SOIROPPO3-302071BNW9
MK-028/2022/SOIROPPO3-302071BNW9
193 402,78 € Spišské divadlo Ministerstvo kultúry SR
19. December 2022
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-027/2022/SOIROPPO3-302071BQS8
MK-027/2022/SOIROPPO3-302071BQS8
178 320,58 € Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre Ministerstvo kultúry SR
15. December 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-3532/2022-180
450 000,00 € Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Bratislava - Podunajské Biskupice Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
14. December 2022
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-040/2022/SOIROPPO3-302071BPD1
MK-040/2022/SOIROPPO3-302071BPD1
122 883,15 € Centrum tradičnej kultúry v Myjave Ministerstvo kultúry SR
14. December 2022
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-071/2022/SOIROPPO3-302071BQR8
MK-071/2022/SOIROPPO3-302071BQR8
119 786,64 € Obec Krakovany Ministerstvo kultúry SR