Centrálny register zmlúv

Ministerstvo kultúry SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Január 2024
Zmluva o o poskytnutí príspevku štátu zo štátneho rozpočtu na rok 2024
MK-178/2023/M
12 600 000,00 € Audiovizuálny fond Ministerstvo kultúry SR
8. Január 2024
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. MK-ZP-76/2023/SOIROPPO3-302031H780
MK-ZP-76/2023/SOIROPPO3-302031H780
5 783,50 € Katarína Predajnianská Ministerstvo kultúry SR
5. Január 2024
Zmluva o podmienkach použitia nárokovateľného príspevku zo štátneho rozpočtu
MK-177/2023/M
3 179 710,80 € Tlačová agentúra Slovenskej republiky Ministerstvo kultúry SR
3. Január 2024
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. MK-ZP-77/2023/SOIROPPO3-302031H590
MK-ZP-77/2023/SOIROPPO3-302031H590
9 910,00 € ARMSTRONG CC, s.r.o. Ministerstvo kultúry SR
17. Október 2023
Kolektívna zmluva na rok 2024
MK-154/2023/M
0,00 € Základná organizácia SLOVES Ministerstvo kultúry SR Bratislava Ministerstvo kultúry SR
28. December 2023
Dohoda o splátkach
MK-165/2023/M
13 682,37 € S.P.E.C.T.R.E. Ministerstvo kultúry SR
28. December 2023
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu pre maloodber č. 1112148
MK-182/2023/M
Doplnená
0,00 € Energie2, a.s., odštepný závod Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z. Ministerstvo kultúry SR
28. December 2023
DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVY O SPOLUPRÁCI č. MK-4750/2022-323/19842
MK-4750/2022-323/19842 -dohoda o ukončení Zmluvy
0,00 € Mesto Veľký Šariš Ministerstvo kultúry SR
28. December 2023
DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVY O SPOLUPRÁCI č. MK-4750/2022-323/19844
MK-4750/2022-323/19844 - dohoda o ukončení zmluvy
0,00 € obec Ruská Nová Ves Ministerstvo kultúry SR
27. December 2023
Hromadná poistná zmluva-poistenie počas zahraničných pracovných ciest
MK-183/2023/M
0,00 € Union poisťovňa, a.s. Ministerstvo kultúry SR
27. December 2023
Poistná zmluva-poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
MK-186/2023/M
2 399 046,94 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Ministerstvo kultúry SR
27. December 2023
Rámcová dohoda na poistenie majetku a zodpovedosti za škodu
MK-185/2023/M
4 551 324,07 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Ministerstvo kultúry SR
22. December 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytnutí NFP č.MK-106/2020/SOIROPPO3-302031H529 - DOU 6/2023
MK-106/2020/SOIROPPO3-302031H529 - DOU 6/2023
0,00 € DIEM s. r. o. Ministerstvo kultúry SR
21. December 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. MK-ZP-75/2023/SOIROPPO3-302031H623
MK-ZP-75/2023/SOIROPPO3-302031H623
107 981,41 € Tao Scorpi, s.r.o. Ministerstvo kultúry SR
21. December 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-107/2023/SOIROP-302071BQX3
MK-107/2023/SOIROP-302071BQX3
133 248,08 € Mesto Hanušovce nad Topľou Ministerstvo kultúry SR
21. December 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-111/2023/SOIROP-302071BNY3
MK-111/2023/SOIROP-302071BNY3
199 994,00 € Obec Veľké Leváre Ministerstvo kultúry SR
21. December 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-112/2023/SOIROP-302071BQL2
MK-112/2023/SOIROP-302071BQL2
58 853,89 € Obec Fričovce Ministerstvo kultúry SR
21. December 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-110/2023-SOIROP-302071BNK8
MK-110/2023-SOIROP-302071BNK8
200 000,00 € Mesto Michalovce Ministerstvo kultúry SR
21. December 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-109/2023-SOIROP- 302071BNX3
MK-109/2023-SOIROP- 302071BNX3
190 698,22 € Mestské kultúrne stredisko Ministerstvo kultúry SR
20. December 2023
Rámcová dohoda na vykonanie odborných prehliadok, odborných skúšoch a opakovaných skúšok vyhradených technických zariadení plynových v objektoch a zariadeniach MK SR
MK-159/2023/M
34 800,00 € Bugár, s.r.o. Ministerstvo kultúry SR