Centrálny register zmlúv

Ministerstvo kultúry SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Február 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
MK-32/2023/M
250,00 € prof. PhDr. Ján Kačala, DrSc. Ministerstvo kultúry SR
21. Február 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
MK-33/2023/M
150,00 € PhDr. Sibyla Mislovičová Ministerstvo kultúry SR
21. Február 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
MK-39/2023/M
0,00 € doc. Mgr. Gabriela Múcsková, PhD. Ministerstvo kultúry SR
21. Február 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
MK-35/2023/M
100,00 € Stella Ondrejčiková Ministerstvo kultúry SR
21. Február 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
MK-38/2023/M
100,00 € Mgr. Miroslav Zumrík, PhD. Ministerstvo kultúry SR
20. Február 2023
Zmluva o podaní umeleckého výkonu a licencia na jeho použitie
MK-20/2023/M
50,00 € Ondrej Spišák Ministerstvo kultúry SR
20. Február 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-055/2023/SOIROPPO3-302071BSJ1
MK-055/2023/SOIROPPO3-302071BSJ1
68 262,04 € Obec Mostová Ministerstvo kultúry SR
20. Február 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-008/2023/SOIROPPO3-302071BSP3
MK-008/2023/SOIROPPO3-302071BSP3
113 749,45 € Obec Mojmírovce Ministerstvo kultúry SR
14. Február 2023
Nájomná zmluva
MK-13/2023/M
174,04 € Kultúrne centrum Budmerice, občianske združenie Ministerstvo kultúry SR
16. Február 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-018/2023/SOIROPPO3-302071BQJ7
MK-018/2023/SOIROPPO3-302071BQJ7
159 565,59 € Obec Stará Bystrica Ministerstvo kultúry SR
16. Február 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-052/2023/SOIROPPO3-302071BST8
MK-052/2023/SOIROPPO3-302071BST8
199 500,00 € Východoslovenské múzeum v Košiciach Ministerstvo kultúry SR
16. Február 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-012/2023/SOIROPPO3-302071BPI9
MK-012/2023/SOIROPPO3-302071BPI9
110 356,95 € Obec Chminianska Nová Ves Ministerstvo kultúry SR
16. Február 2023
Zmluva o zabezpečení moderovania a Licenčná zmluva
MK-22/2023/M
1 000,00 € Janette Štefánková Ministerstvo kultúry SR
16. Február 2023
Zmluva o podaní umeleckého výkonu a licencia na jeho použitie
MK-28/2023/M
700,00 € KBT o.z. Ministerstvo kultúry SR
16. Február 2023
Zmluva o podaní umeleckého výkonu a licencia na jeho použitie
MK-21/2023/M
200,00 € Základná umelecká škola, SNP 5, Nové Zámky, Divadelný súbor Bastriguly Ministerstvo kultúry SR
16. Február 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
MK-26/2023/M
250,00 € PhDr. Marta Hlušíková Ministerstvo kultúry SR
16. Február 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
MK-25/2023/M
200,00 € Mgr. art. Renata Jurčová Ministerstvo kultúry SR
16. Február 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-050/2023/SOIROPPO3-302071BSR7
MK-050/2023/SOIROPPO3-302071BSR7
48 467,10 € Mestská časť Bratislava - Vrakuňa Ministerstvo kultúry SR
16. Február 2023
Zmluva o podaní umeleckého výkonu a licencia na jeho použitie
MK-23/2023/M
350,00 € Spjevule ze Skalice o. z Ministerstvo kultúry SR
16. Február 2023
Zmluva o podaní umeleckého výkonu a licencia na jeho použitie
MK-19/2023/M
50,00 € Margaréta Hvozdíková Ministerstvo kultúry SR