Centrálny register zmlúv

Ministerstvo kultúry SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. August 2023
Nájomná zmluva
MK-111/2023/M
Doplnená
0,00 € Obec Budmerice Ministerstvo kultúry SR
30. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-6184/2022-180
300 000,00 € Gréckokatolícka cirkev, farnosť Jakubany Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
24. August 2023
Dohoda o splátkach
MK-82/2023/M
4 946,00 € Pre kultúru v Gemeri a mimo Gemera Ministerstvo kultúry SR
24. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-6974/2022-180
350 000,00 € Perly Gotickej cesty n.o. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
22. August 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. MK-ZP-57/2023/SOIROPPO3-302031H691
MK-ZP-57/2023/SOIROPPO3-302031H691
31 633,00 € M4 LOUIS, s. r. o. Ministerstvo kultúry SR
21. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-6807/2022-180
650 000,00 € Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
21. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-7107/2022-180
200 000,00 € Bazilika minor sv. Benedikta, opáta, v Hronskom Beňadiku Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
21. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-6717/2022-180
10 000,00 € Büro Milk s.r.o. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
21. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-7021/2022-180
850 000,00 € Emíre Khidayer Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
18. August 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. MK-ZP-52/2023/SOIROPPO3-302031H714
MK-ZP-52/2023/SOIROPPO3-302031H714
130 400,00 € QRC, s.r.o. Ministerstvo kultúry SR
11. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-6317/2022-180
800 000,00 € Mesto Banská Štiavnica Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
11. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-6031/2022-180
700 000,00 € Obec Štiavnické Bane Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
11. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-6507/2022-180
35 000,00 € Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku -Cirkevný zbor Kalinčiakovo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
11. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-7081/2022-180
9 000,00 € Marcela Ilečková Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
11. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-7138/2022-180
10 000,00 € PODPORA, družstvo pre technický a sociálny rozvoj Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
11. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-6433/2022-180
12 000,00 € REAL SLOVAKIA, s.r.o. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
11. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-6935/2022-180
680 000,00 € Kaštieľ v Petrovanoch, s.r.o. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
10. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-6726/2022-180
5 000,00 € Myslím - centrum kultúry Nepočujúcich Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
10. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-6894/2022-180
9 000,00 € Nadácia Milana Šimečku Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
10. August 2023
Nájomná zmluva na zriadenie inžinierskych sietí
MK-108/2023/M
1 478,26 € Umelecký súbor Lúčnica Ministerstvo kultúry SR