Centrálny register zmlúv

Ministerstvo kultúry SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Október 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. MK-ZP-68/2023/SOIROPPO3-302031H199
MK-ZP-68/2023/SOIROPPO3-302031H199
129 894,66 € Anna Maslanová - SANCTO Ministerstvo kultúry SR
24. Október 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. MK-ZP-72/2023/SOIROPPO3-302031H854
MK-ZP-72/2023/SOIROPPO3-302031H854
117 549,00 € Ing. Zsolt Papp Ministerstvo kultúry SR
23. Október 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-100/2023-SOIROP-302071BQB4
MK-100/2023-SOIROP-302071BQB4
181 636,82 € Obec Prakovce Ministerstvo kultúry SR
23. Október 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-105/2023-SOIROP-302071BPZ3
MK-105/2023-SOIROP-302071BPZ3
173 413,56 € Mesto Turčianske Teplice Ministerstvo kultúry SR
23. Október 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-078/2023/SOIROP-302071BNT7
MK-078/2023/SOIROP-302071BNT7
197 550,68 € Mestské kultúrne stredisko Ministerstvo kultúry SR
23. Október 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-103/2023-SOIROP-302071BQH6
MK-103/2023-SOIROP-302071BQH6
73 517,13 € Obec Malachov Ministerstvo kultúry SR
23. Október 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-093/2023-SOIROP-302071BNP6
MK-093/2023-SOIROP-302071BNP6
102 276,70 € Obec Dunajská Lužná Ministerstvo kultúry SR
23. Október 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-6727/2022-180
Doplnená
30 000,00 € Gréckokatolícka cirkev, farnosť Telgárt Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
20. Október 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-104/2023-SOIROP-302071BRL1
MK-104/2023-SOIROP-302071BRL1
189 978,73 € Obec Šarišské Jastrabie Ministerstvo kultúry SR
20. Október 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-083/2023-SOIROP-302071BNL6
MK-083/2023-SOIROP-302071BNL6
190 000,00 € Mesto Žiar nad Hronom Ministerstvo kultúry SR
20. Október 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-069/2023/SOIROP-302071BQR6
MK-069/2023/SOIROP-302071BQR6
Doplnená
167 695,42 € Obec Trnovec nad Váhom Ministerstvo kultúry SR
20. Október 2023
Dodatok č.02 - Zmluva o spolupráci NP Ľudia a hrady
D02_MK-4750/2022-323/19850
349 771,15 € obec Brekov Ministerstvo kultúry SR
20. Október 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. MK-ZP-53/2023/SOIROPPO3-302031H713
MK-ZP-53/2023/SOIROPPO3-302031H713
28 715,37 € BIOZOO s. r. o. Ministerstvo kultúry SR
20. Október 2023
Dodatok č.02 - Zmluva o spolupráci NP Ľudia a hrady
D01_MK-14/2023-323/9783
215 196,62 € ZDRUŽENIE NA ZÁCHRANU ZBOROVSKÉHO HRADU Ministerstvo kultúry SR
19. Október 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-075/2023/SOIROP-302071BRR8
MK-075/2023/SOIROP-302071BRR8
81 826,93 € Mesto Sečovce Ministerstvo kultúry SR
19. Október 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-084/2023-SOIROP-302071BSR5
MK-084/2023-SOIROP-302071BSR5
84 115,36 € Obec Brodské Ministerstvo kultúry SR
19. Október 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-085/2023-SOIROP-302071BQW8
MK-085/2023-SOIROP-302071BQW8
179 440,86 € Obec Čachtice Ministerstvo kultúry SR
19. Október 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-086/2023-SOIROP-302071BRR3
MK-086/2023-SOIROP-302071BRR3
199 500,00 € Mesto Košice Ministerstvo kultúry SR
19. Október 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-087/2023-SOIROP-302071BRY9
MK-087/2023-SOIROP-302071BRY9
Doplnená
182 722,26 € Obec Hronovce Ministerstvo kultúry SR
19. Október 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-090/2023-SOIROP-302071BRP9
MK-090/2023-SOIROP-302071BRP9
188 978,46 € Obec Helcmanovce Ministerstvo kultúry SR