Centrálny register zmlúv

Ministerstvo kultúry SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Október 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-094/2023-SOIROP-302071BQV8
MK-094/2023-SOIROP-302071BQV8
186 509,18 € Obec Sučany Ministerstvo kultúry SR
5. Október 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-072/2023-SOIROP-302071BRT7
MK-072/2023-SOIROP-302071BRT7
144 312,66 € Obec Výčapy-Opatovce Ministerstvo kultúry SR
5. Október 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-6222/2022-180
8 000,00 € Bratislavský samosprávny kraj Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
5. Október 2023
Dohoda o vyslaní
MK-127/2023
0,00 € Henriette Geierová Ministerstvo kultúry SR
3. Október 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. MK-ZP-67/2023/SOIROPPO3-302031G835
MK-ZP-67/2023/SOIROPPO3-302031G835
18 790,00 € Agentúra Papaver, s.r.o. Ministerstvo kultúry SR
3. Október 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na roky 2023 - 2027
MK-146/2023/M
Doplnená
15 000 000,00 € Kreatívny inštitút Trenčín, n. o. Ministerstvo kultúry SR
3. Október 2023
Dohoda o vyslaní
MK-150/2023/M
0,00 € Eva Specogna Kotláriková Ministerstvo kultúry SR
3. Október 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. MK-ZP-60/2023/SOIROPPO3-302031H162
MK-ZP-60/2023/SOIROPPO3-302031H162
97 251,24 € 3Vmedia, s.r.o. Ministerstvo kultúry SR
2. Október 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. MK-ZP-66/2023/SOIROPPO3-302031H189_CZ
MK-ZP-66/2023/SOIROPPO3-302031H189_CZ
249 560,00 € Dalno s.r.o. Ministerstvo kultúry SR
29. September 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytnutí NFP č. MK-004/2023/SOIROPPO3-302071BNN3 - DOU 7/2023
MK-004/2023/SOIROPPO3-302071BNN3 - DOU 7/2023
0,00 € Mesto Poprad Ministerstvo kultúry SR
29. September 2023
Zmluva o výpožičke
MK-145/2023/M
0,00 € Nadácia SPP Ministerstvo kultúry SR
28. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-7024/2022-180
5 000,00 € PALAS - BB, spol. s r.o. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
27. September 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. MK-ZP-65/2023/SOIROPPO3-302031H557
MK-ZP-65/2023/SOIROPPO3-302031H557
24 157,00 € Digipress, s.r.o. Ministerstvo kultúry SR
27. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-7110/2022-180
30 000,00 € Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Šivetice Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
27. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-6857/2022-180
15 000,00 € Gréckokatolícka cirkev farnosť Šarišský Štiavnik Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
27. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-6207/2022-180
40 000,00 € Lefantovský malý kaštieľ Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
26. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-7032/2022-180
6 000,00 € Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Ratková Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
25. September 2023
Darovacia zmluva
MK-101/2023/M
0,00 € Obec Turecká Ministerstvo kultúry SR
25. September 2023
Zmluva o spolupráci
MK-141/2023/M
0,00 € BIELA NOC, o. z. Ministerstvo kultúry SR
25. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-7131/2022-180
50 000,00 € Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Gelnica Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky