Centrálny register zmlúv

Ministerstvo kultúry SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Február 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-040/2023/SOIROPPO3-302071BRS7
MK-040/2023/SOIROPPO3-302071BRS7
73 678,21 € Obec Beladice Ministerstvo kultúry SR
27. Február 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-057/2023/SOIROPPO3-302071BSQ1
MK-057/2023/SOIROPPO3-302071BSQ1
189 994,05 € Obec Kriváň Ministerstvo kultúry SR
27. Február 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-056/2023/SOIROPPO3-302071BSJ4
MK-056/2023/SOIROPPO3-302071BSJ4
115 947,02 € Obec Sačurov Ministerstvo kultúry SR
27. Február 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-062/2023/SOIROPPO3-302071BRY5
MK-062/2023/SOIROPPO3-302071BRY5
159 034,38 € Mesto Vranov nad Topľou Ministerstvo kultúry SR
27. Február 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK - 061/2023/SOIROPPO3-302071BNR2
MK - 061/2023/SOIROPPO3-302071BNR2
194 270,63 € Mestský dom kultúry, príspevková organizácia Ministerstvo kultúry SR
23. Február 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-006/2023/SOIROPPO3-302071BQM9
MK-006/2023/SOIROPPO3-302071BQM9
187 543,39 € Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi Ministerstvo kultúry SR
23. Február 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-060/2023/SOIROPPO3-302071BPN6
MK-060/2023/SOIROPPO3-302071BPN6
189 999,13 € Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi Ministerstvo kultúry SR
23. Február 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-054/2023/SOIROPPO3-302071BSD5
MK-054/2023/SOIROPPO3-302071BSD5
78 376,90 € Mesto Holíč Ministerstvo kultúry SR
23. Február 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-004/2023/SOIROPPO3-302071BNN3
MK-004/2023/SOIROPPO3-302071BNN3
184 186,99 € Mesto Poprad Ministerstvo kultúry SR
23. Február 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-063/2023/SOIROPPO3-302071BQF1
MK-063/2023/SOIROPPO3-302071BQF1
123 728,28 € Mesto Moldava nad Bodvou Ministerstvo kultúry SR
23. Február 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-066/2023/SOIROPPO3-302071BRK3
MK-066/2023/SOIROPPO3-302071BRK3
194 294,46 € Mesto Šahy Ministerstvo kultúry SR
22. Február 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-059/2023/SOIROPPO3-302071BSJ8
MK-059/2023/SOIROPPO3-302071BSJ8
140 024,95 € Obec Valaliky Ministerstvo kultúry SR
22. Február 2023
Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke č. MK-ZoVPBA-02/2023/SOIROPPO3-302031G816
MK-ZoVPBA-02/2023/SOIROPPO3-302031G816
197 891,97 € NOVÝ SPIŠ, s.r.o. Ministerstvo kultúry SR
22. Február 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
MK-37/2023/M
100,00 € PaedDr. Bc. Roman Vojtechovský Ministerstvo kultúry SR
22. Február 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-043/2023/SOIROPPO3-302071BRD9
MK-043/2023/SOIROPPO3-302071BRD9
145 798,04 € Obec Lemešany Ministerstvo kultúry SR
21. Február 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
MK-29/2023/M
200,00 € prof. PhDr. Júlia Dudášová, DrSc. Ministerstvo kultúry SR
21. Február 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
MK-32/2023/M
250,00 € prof. PhDr. Ján Kačala, DrSc. Ministerstvo kultúry SR
21. Február 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
MK-33/2023/M
150,00 € PhDr. Sibyla Mislovičová Ministerstvo kultúry SR
21. Február 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
MK-39/2023/M
0,00 € doc. Mgr. Gabriela Múcsková, PhD. Ministerstvo kultúry SR
21. Február 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
MK-35/2023/M
100,00 € Stella Ondrejčiková Ministerstvo kultúry SR