Centrálny register zmlúv

Ministerstvo kultúry SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Október 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-103/2023-SOIROP-302071BQH6
MK-103/2023-SOIROP-302071BQH6
73 517,13 € Obec Malachov Ministerstvo kultúry SR
23. Október 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-093/2023-SOIROP-302071BNP6
MK-093/2023-SOIROP-302071BNP6
102 276,70 € Obec Dunajská Lužná Ministerstvo kultúry SR
23. Október 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-6727/2022-180
Doplnená
30 000,00 € Gréckokatolícka cirkev, farnosť Telgárt Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
20. Október 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-104/2023-SOIROP-302071BRL1
MK-104/2023-SOIROP-302071BRL1
189 978,73 € Obec Šarišské Jastrabie Ministerstvo kultúry SR
20. Október 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-083/2023-SOIROP-302071BNL6
MK-083/2023-SOIROP-302071BNL6
190 000,00 € Mesto Žiar nad Hronom Ministerstvo kultúry SR
20. Október 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-069/2023/SOIROP-302071BQR6
MK-069/2023/SOIROP-302071BQR6
167 695,42 € Obec Trnovec nad Váhom Ministerstvo kultúry SR
20. Október 2023
Dodatok č.02 - Zmluva o spolupráci NP Ľudia a hrady
D02_MK-4750/2022-323/19850
349 771,15 € obec Brekov Ministerstvo kultúry SR
20. Október 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. MK-ZP-53/2023/SOIROPPO3-302031H713
MK-ZP-53/2023/SOIROPPO3-302031H713
28 715,37 € BIOZOO s. r. o. Ministerstvo kultúry SR
20. Október 2023
Dodatok č.02 - Zmluva o spolupráci NP Ľudia a hrady
D01_MK-14/2023-323/9783
215 196,62 € ZDRUŽENIE NA ZÁCHRANU ZBOROVSKÉHO HRADU Ministerstvo kultúry SR
19. Október 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-075/2023/SOIROP-302071BRR8
MK-075/2023/SOIROP-302071BRR8
81 826,93 € Mesto Sečovce Ministerstvo kultúry SR
19. Október 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-084/2023-SOIROP-302071BSR5
MK-084/2023-SOIROP-302071BSR5
84 115,36 € Obec Brodské Ministerstvo kultúry SR
19. Október 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-085/2023-SOIROP-302071BQW8
MK-085/2023-SOIROP-302071BQW8
179 440,86 € Obec Čachtice Ministerstvo kultúry SR
19. Október 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-086/2023-SOIROP-302071BRR3
MK-086/2023-SOIROP-302071BRR3
199 500,00 € Mesto Košice Ministerstvo kultúry SR
19. Október 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-087/2023-SOIROP-302071BRY9
MK-087/2023-SOIROP-302071BRY9
Doplnená
182 722,26 € Obec Hronovce Ministerstvo kultúry SR
19. Október 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-090/2023-SOIROP-302071BRP9
MK-090/2023-SOIROP-302071BRP9
188 978,46 € Obec Helcmanovce Ministerstvo kultúry SR
19. Október 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-089/2023-SOIROP-302071BNR5
MK-089/2023-SOIROP-302071BNR5
123 975,79 € Obec Majcichov Ministerstvo kultúry SR
19. Október 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytnutí NFP č. MK-36/2020/SOIROPPO3-302031G735 – DOU 06/2023
MK-36/2020/SOIROPPO3-302031G735 – DOU 06/2023
0,00 € PEONY PRINT s.r.o. Ministerstvo kultúry SR
19. Október 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-088/2023-SOIROP-302071BRM9
MK-088/2023-SOIROP-302071BRM9
84 250,98 € Obec Buzica Ministerstvo kultúry SR
18. Október 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č.MK-ZP-69/2023/SOIROPPO3-302031H014
MK-ZP-69/2023/SOIROPPO3-302031H014
59 267,00 € artmarket, s.r.o. Ministerstvo kultúry SR
18. Október 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-092/2023/SOIROP-302071BRQ4
MK-092/2023/SOIROP-302071BRQ4
190 934,66 € Mestské kultúrne stredisko v Sabinove Ministerstvo kultúry SR