Centrálny register zmlúv

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Marec 2020
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
86/2020
712,20 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Kamarás Peter
18. Marec 2020
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
76/2020
258,80 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Škola v prírode, rozpočtová organizácia
18. Marec 2020
Kúpna zmluva - Automatický izolátor RNA/DNA.
80/2020
35 881,20 € LABO - SK, s. r. o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
18. Marec 2020
Kúpna zmluva - Real-time PCR cyklér.
85/2020
45 884,40 € LABO - SK, s. r. o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
18. Marec 2020
Kúpna zmluva - Termocyklér.
83/2020
8 533,20 € LABO - SK, s. r. o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
18. Marec 2020
Kúpna zmluva - PCR box.
84/2020
3 507,60 € LABO - SK, s. r. o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
18. Marec 2020
Kúpna zmluva - Laminárny box BioTectum.
82/2020
10 455,60 € LABO - SK, s. r. o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
18. Marec 2020
Kúpna zmluva - Autoklav.
81/2020
26 602,80 € LABO - SK, s. r. o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
17. Marec 2020
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
75/2020
388,20 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Obec Čižatice
10. Marec 2020
Odborná prax
78/2020
30,00 € Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
10. Marec 2020
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
66/2020
151,60 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Illés Pavol
3. Marec 2020
Zmluva o odbornej praxi.
74/2020
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
3. Marec 2020
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
70/2020
55,80 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Cirkevná materská škola sv. Efréma s vyučovacím jazykom maďarským-Szent Efrém egyházi óvoda
27. Február 2020
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
61/2020
1 557,60 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach EM-PA s.r.o.
25. Február 2020
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
64/2020
788,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Mestská časť Košice - Juh
25. Február 2020
Zmluva o odbornej praxi - MUDr. Marin Rusenov.
72/2020
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Nemocnica Košice - Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica
25. Február 2020
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
67/2020
258,80 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Obec Milhosť
21. Február 2020
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
68/2020
258,80 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach PATRIA n. o.
21. Február 2020
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
69/2020
1 557,60 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach PATRIA n. o.
21. Február 2020
Zmluva o vymáhaní pohľadavok štátu č. 1/2020/RÚVZ Košice.
71/2020
Doplnená
0,00 € Slovenská konsolidačná, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach