Centrálny register zmlúv

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Február 2021
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
9/2021
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Súkromná športová materská škola, s.r.o.
4. Február 2021
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
10/2021
1 579,20 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
3. Február 2021
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
8/2021
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach GEOLAB, s.r.o.
2. Február 2021
Dohoda o urovnaní práv a povinností.
20/2021
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a.s.
1. Február 2021
Zmluva o výpožičke - Server typ I.
19/2021
0,00 € Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
27. Január 2021
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
7/2021
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Mgr. Belányiová Helena, Firma: Mgr. Belányiová Helena - BELMER
27. Január 2021
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
5/2021
939,60 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Kamarás Peter
22. December 2020
REALIZAČNÁ ZMLUVA k Rámcovej dohode č.:OVO2-2018/000028-06.
3/2021
0,00 € MAGNA ENERGIA a. s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
16. December 2020
Zmluva o refakturácií a vysporiadaní nákladov za dodávku tepla, vody a elektrickej energie.
146/2020
Doplnená
0,00 € TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
15. December 2020
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
2/2021
258,80 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Obec Košický Klečenov
9. December 2020
ZMLUVA o odbornej praxi- MUDr. Ingrid Urbančíková, PhD.,MPH
145/2020
30,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Detská fakultná nemocnica Košice
1. December 2020
Zmluva o dielo - "Servis a oprava automobilov".
1/2021
0,00 € PneuX s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
27. November 2020
Zmluva o výpožičke č. 4-98/2020-CPKE-ON
144/2020
Doplnená
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
16. November 2020
Zmluva o krátkodobej výpožičke č. 4-97/2020-CPKE-ON
139/2020
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
12. Október 2020
Dodatok č. 31 k Zmluve o zriadení špecializovaného výučbového zariadenia na letný semester AR 2019/2020 - zúčtovanie
LF-D31-2020
825,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Lekárska fakulta
12. Október 2020
Hromadná zmluva o poskytovaní verejných služieb + Príloha č.1 k Hromadnej zmluve o poskytovaní verejných služieb.
137/2020
Doplnená
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
12. Október 2020
Hromadná zmluva o poskytovaní verejných služieb + Príloha č. 1 k Hromadnej zmluve o poskytovaní verejných služieb
138/2020
Doplnená
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
23. September 2020
Zmluva o odbornej praxi - MUDr. Lucia Lukáčová
134/2020
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Nemocnica AGEL Košice - Šaca a.s.
4. September 2020
Zmluva o dielo - automatické posúvne dvere 2 ks
133/2020
10 722,00 € ABRA automatické brány, s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
3. September 2020
ZMLUVA o odbornej praxi - MUDr. Drahomíra Balogová.
132/2020
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Nemocnica AGEL Košice - Šaca a.s.