Centrálny register zmlúv

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Január 2020
Zmluva o odbornej praxi - MUDr. Marcela Bavoľárová.
52/2020
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
28. Január 2020
Dodatok č. 30 k Zmluve o zriadení špecializovaného výučbového zariadenia na zimný semester AR 2019/2020 - zúčtovanie
LF-D30-2020
941,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Lekárska fakulta
27. Január 2020
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
43/2020
253,20 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Vinnay, s.r.o.
27. Január 2020
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
21/2020
2 203,20 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Nemocnica Košice - Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica
27. Január 2020
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
37/2020
65,80 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským-Alapikola Buzica 327
27. Január 2020
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
22/2020
65,80 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Základná škola Krosnianska 2, Košice
27. Január 2020
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
26/2020
1 669,20 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Obec Kechnec
27. Január 2020
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
36/2020
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach GEOLAB, s.r.o.
27. Január 2020
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
27/2020
1 770,80 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach SLOVAKIA REAL - TOUR s.r.o.
27. Január 2020
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
20/2020
334,80 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Technické a záhradnícke služby Michalovce
27. Január 2020
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
33/2020
1 659,20 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Kúpele Štós, a.s.
22. Január 2020
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
30/2020
1 142,60 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Interhouse Košice, a. s..
22. Január 2020
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
31/2020
258,80 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Obec Rankovce
22. Január 2020
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
32/2020
258,80 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Obec Rankovce
22. Január 2020
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
35/2020
545,60 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach MEDIALYZ, s. r. o.
21. Január 2020
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
17/2020
Doplnená
1 002,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
20. Január 2020
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
15/2020
4 428,60 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach TRR Centrum Kaluža, s.r.o.
20. Január 2020
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
13/2020
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Mgr. Belányiová Helena, Firma: Mgr. Belányiová Helena - BELMER
17. Január 2020
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
29/2020
1 031,20 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Hotel Bankov, a. s.
16. Január 2020
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
16/2020
Doplnená
632,60 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Východoslovenský onkologický ústav, a.s.