Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Október 2021
Zmluva o výpožičke
SKR-OLP-2021-000770-001
0,00 € Dipl.-Ing. Maximilian Aichler Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
20. Október 2021
Zmluva o účasti modulu dočasného núdzového tábora na cvičení v Rumunsku
ECHO/SER/2018/785705
Doplnená
33 259,00 € APELL National Center for Disaster Management Foundation 401151, Turda, 101 Dr. I. Raţiu Street, Cluj county, Romania Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
20. Október 2021
Zmluva na organizačné a materiálno – technické zabezpečenie športovej súťaže - OK v stolnom tenise žiačok ZŠ v okrese Hlohovec v územnej pôsobnosti Okresného úradu Trnava pre rok 2021
OU-TT-OS1-2021/030180
188,00 € CVČ Dúha Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
20. Október 2021
Zmluva na organizačné a materiálno – technické zabezpečenie športovej súťaže - OK v stolnom tenise žiakov ZŠ v okrese Hlohovec v územnej pôsobnosti Okresného úradu Trnava pre rok 2021
OU-TT-OS1-2021/030179
192,00 € CVČ Dúha Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
19. Október 2021
Zmluva o nájme
2021002
0,00 € Towercom, a.s. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
19. Október 2021
Zmluva o nájme
2021003
0,00 € Towercom, a.s. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
19. Október 2021
Zmluva o nájme
2021004
0,00 € Towercom, a.s. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
19. Október 2021
Zmluva o nájme
2021005
0,00 € Towercom, a.s. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
19. Október 2021
Zmluva o nájme
2021006
0,00 € Towercom, a.s. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
19. Október 2021
Zmluva o nájme
2021007
0,00 € Towercom, a.s. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
19. Október 2021
Zmluva o nájme
2021008
0,00 € Towercom, a.s. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
19. Október 2021
Zmluva o nájme
2021009
0,00 € Towercom, a.s. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
19. Október 2021
Zmluva o nájme
2021010
0,00 € Towercom, a.s. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
19. Október 2021
Zmluva o nájme
2021011
0,00 € Towercom, a.s. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
19. Október 2021
Zmluva o nájme
2021012
0,00 € Towercom, a.s. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
19. Október 2021
Zmluva o nájme
2021013
0,00 € Towercom, a.s. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
19. Október 2021
Zmluva o nájme
2021014
0,00 € Towercom, a.s. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
19. Október 2021
Zmluva o nájme
2021015
0,00 € Towercom, a.s. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
19. Október 2021
Zmluva o nájme
2021016
0,00 € Towercom, a.s. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
19. Október 2021
Zmluva o nájme
2021017
0,00 € Towercom, a.s. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky