Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Marec 2020
Zmluva na dodávku potravín č. OVO2-2020/000073-004 Mäso a mäsové výrobky PO_2020
SE_ZM_OVO2-2020-000073-004_2020
0,00 € Bidfood Slovakia s.r.o., Ministerstvo vnútra SR
29. November 2018
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KM_OPK-NP-DMV-2018-00042
0,00 € Blanka Hajnikova Ministerstvo vnútra SR (Sekcia personálnych a sociálnych činností a osobný úrad)
1. Apríl 2019
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KM_OPK-NP-DMV-2019-00040
0,00 € Blanka Hajnikova Ministerstvo vnútra SR (Sekcia personálnych a sociálnych činností a osobný úrad)
13. November 2017
Rámcová dohoda
OVO2-2017/000591-22
0,00 € BONUL, s r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
6. December 2011
Zmluva o dielo
SVS_ZM_32_2011_237_2011
Doplnená
2 193 880,26 € BONUS REAL, s. r. o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
12. September 2013
Rámcová dohoda o poskytnutí služieb č. OVO2-2013/000368-31
SVS_ZM_22_2013_2350_2013
4 666 800,00 € BONUS REAL, s.r.o. SVS MV SR
25. September 2013
Vykonávacia zmluva č. 23/2013-2350 k Rámcovej dohode o poskytnutí služieb č. OVO2-2013/000368-31
SVS_ZM_23_2013_2350_2013
601 560,18 € BONUS REAL, s.r.o. SVS MV SR
20. November 2013
Dodatok č. 1 k Vykonávacej zmluve č.23/2013-2350 k Rámcovej dohode o poskytnutí služieb č. OVO2-2013/000368-31
SVS_ DO_1_23_2013_2350_2013
548 902,54 € BONUS REAL, s.r.o. SVS Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
14. Január 2014
Vykonávacia zmluva č. 28/2013-2350 k Rámcovej dohode o poskytnutí služieb č. OVO2-2013/000368-31
SVS_ZM_28_2013_2350_2014
Doplnená
524 260,22 € BONUS REAL, s.r.o. SVS MV SR
18. Marec 2014
Vykonávacia zmluva č.3/2014/2350 k Rámcovej dohode o poskytnutí služieb č. OVO2-2013/000368-31
SVS_ZM_3_2014_2350_2014
1 030 673,10 € BONUS REAL, s.r.o. SVS MV SR
11. Apríl 2014
Dodatok č. 1 k Vykonávacej zmluve č.28/2013-2350 k Rámcovej dohode o poskytnutí služieb č. OVO2-2013/000368-31
SVS_ DO_1_28_2013_2350_2013
524 260,22 € BONUS REAL, s.r.o. SVS MV SR
7. Máj 2014
Vykonávacia zmluva č. 29/2014/2350 k Rámcovej dohode o poskytnutí služieb č. OVO2-2013/000368-31
SVS_ZM_29_2014_2350_2014
611 749,91 € BONUS REAL, s.r.o. SVS MV SR
4. September 2014
Vykonávacia zmluva č.35/2014/2350 k Rámcovej dohode o poskytnutí služieb č. OVO2-2013/000368-31
SVS_ZM_35-2014-2350_2014
736 596,59 € BONUS REAL, s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy
9. December 2014
Vykonávacia zmluva č.37/2014/2350 k Rámcovej dohode o poskytnutí služieb č. OVO2-2013/000368-31
SVS_ZM_37-2014-2350_2014
198 886,08 € BONUS REAL, s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
29. Jún 2015
Rámcová dohoda o poskytnutí služieb č. OVO2-2015/000002-23
SVS_ZM_20_2015_2350_2015
8 277 600,00 € BONUS REAL, s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
16. December 2015
Vykonávacia zmluva č.45/2015/2350 k Rámcovej dohode o poskytnutí služieb č. OVO2-2015/000002-23
SVS_ZM_45-2015-2350_2015
2 364 412,32 € BONUS REAL, s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
27. Júl 2017
Vykonávacia zmluva č.47/2017/2350 k Rámcovej dohode o poskytnutí služieb č. OVO2-2015/000002-23
SVS_ZM_47_2017_2350_2017
644 235,12 € BONUS REAL, s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
10. Február 2020
Kúpna zmluva
OVO2-2020/000150-016
0,00 € BovaCHEM, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR
10. Február 2020
Kúpna zmluva
OVO2-2020/000150-017
0,00 € BovaCHEM, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR
13. November 2014
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu
KM-OPK-2014/001761-14
17 800,00 € Brániť sa oplatí Slovensko Odbor prevencie kriminality KMV SR