Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. August 2022
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
KM_OPK-NP-DMV-2022/00039
0,00 € Ing. Edita Kristinová Ministerstvo vnútra SR
24. August 2022
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
KM_OPK-NP-DMV-2022/00040
0,00 € Daniela Puhallová Ministerstvo vnútra SR
24. August 2022
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
KM_OPK-NP-DMV-2022/00041
0,00 € Katarína Bortáková Ministerstvo vnútra SR
24. August 2022
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
KM_OPK-NP-DMV-2022/00042
0,00 € Mgr. Katarína Kvašňovská Ministerstvo vnútra SR
24. August 2022
Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní a zabezpečovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre príslušníkov PZ a HaZZ zo dňa 12.10.2005 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 31.01.2012
SPSČ_ZM_SPSČ-OZ2-2022-003712_2022
0,00 € MUDr. Margaréta Kuklovská, NZZ Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
24. August 2022
Dohoda uzatvorená podľa § 165 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe v znení neskorších predpisov (dohoda o zvyšovaní kvalifikácie)
SPSČ_ZM_SPSČ-OU1-2022-003866-002_2022
0,00 € Bc. Martina Šefčíková Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
17. August 2022
Darovacia zmluva
SKR-COKP2-2022/000990
16 852,32 € GLENMARK PHARMACEUTICALS SK, s.r.o. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
2. August 2022
Rámcová dohoda
SE-VO2-2022/003087-17
21 724,00 € DIAFAN, s.r.o. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
2. August 2022
Rámcová dohoda
SE-VO2-2022/003087-19
68 599,00 € DIAFAN, s.r.o. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
1. August 2022
Zmluva o poskytovaní a zabezpečovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre príslušníkov PZ a HaZZ zo dňa 28.07.2022
SPSČ_ZM_SPSČ-OZ2-2022-003402_2022
0,00 € MediConty s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
13. Júl 2022
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
KM_OPK-NP-DMV-2022/00031
0,00 € Mgr. Katarína Kvašňovská Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
13. Júl 2022
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
KM_OPK-NP-DMV-2022/00032
0,00 € Mgr. Dáša Hvolková Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
13. Júl 2022
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
KM_OPK-NP-DMV-2022/00033
0,00 € Ing. Edita Kristinová Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
13. Júl 2022
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
KM_OPK-NP-DMV-2022/00034
0,00 € Katarína Bortáková Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
13. Júl 2022
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
KM_OPK-NP-DMV-2022/00035
0,00 € Mgr. Monika Cibulova Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
13. Júl 2022
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
KM_OPK-NP-DMV-2022/00036
0,00 € Daniela Puhallová Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
29. Júl 2022
Darovacia zmluva
SKR-COKP2-2022/000908
55 800,00 € ELV PRODUKT a.s. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
29. Júl 2022
Rámcová dohoda
SE-VO2-2022/002325-25
54 000,00 € ENGIE Services, a.s. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
29. Júl 2022
Rámcová dohoda
SE-VO2-2022/002325-26
31 000,00 € ENGIE Services a.s. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
29. Júl 2022
Rámcová dohoda
SE-VO2-2022/002325-27
18 000,00 € ENGIE Services a.s. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky