Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. August 2011
Špecifikácia (asymetrický prístup) SD001-Q7DON4, 1-Q7DOME + 1-Q7DOMF, KZ: 1-Q7DON7 + 1-Q7DON8, KZ: 1-Q7DONF + 1-Q7DEAC
SITB_ZM_9900282387_2011
0,00 € Slovak Telekom a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
5. August 2011
Špecifikácia (prístupy) k Zmluve o pripojení 1-QOX2JM ID: SD001-QOX2JS
SITB_ZM_9900980910a_2011
0,00 € Slovak Telekom a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
5. August 2011
Špecifikácia (prístupy) k Zmluve o pripojení SD001-QKRZD8
SITB_ZM_9900980910b_2011
0,00 € Slovak Telekom a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, UMPS
5. August 2011
Špecifikácia (prístupy) k Zmluve o pripojení SD001-QK7MZP, 1-QK7MZI
SITB_ZM_9900980910c_2011
0,00 € Slovak Telekom a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
5. August 2011
Špecifikácia (prístupy) k Zmluve o pripojení 1-QK7NIT, SD001-QK7NJ3
SITB_ZM_9901107002_2011
0,00 € Slovak Telekom a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
5. August 2011
Špecifikácia (prístupy) k Zmluve o pripojení SD001-QPIF3L, 1-QPID63, 1-QPID64
SITB_ZM_0120060093b_2011
0,00 € Slovak Telekom a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
8. August 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy 27140130172 zo dňa 3.1.2011 s názvom projektu: „Vzdelávanie pracovníkov pôsobiacich v oblasti prevencie kriminality“
SVS_D01_25_2011_232_2011
0,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
8. August 2011
Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu
SE_ZM_SE-OMTZ2-2011-001399-004_2011
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
8. August 2011
Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu
SE_ZM_SE-OMTZ2-2011-001399-006_2011
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave
8. August 2011
Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu
SE_ZM_SE-OMTZ2-2011-001399-007_2011
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline
8. August 2011
Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu
SE_ZM_SE-OMTZ2-2011-001399-009_2011
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici
11. August 2011
ZMLUVA O DIELO č. SE-OVO2-2011/1702 (735.78.5.536-11)
LU_ZM_SE-OVO-2-2011-1702_2011
0,00 € Join Stock Company «KLIMOV» Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Letecký útvar MV SR
12. August 2011
Zámenná zmluva
SE_ZM_007-002-SE-2011-ZZ_2011
0,00 € Benuga Slovakia s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
19. August 2011
Zmluva č. RZ00000002 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
SE_ZM_SE-OSNM2-2011-001390-008_2011
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
19. August 2011
Zmluva o pripojení podľa § 43 zák. č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách
SITB_ZM_4266985_2011
0,00 € UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia personálnych a sociálnych činností
19. August 2011
Zmluva o pripojení podľa § 43 zák. č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách
SITB_ZM_4391275_2011
0,00 € UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
23. August 2011
Dohoda o odovzdaní a prevzatí archívnych dokumentov uzatvorená podľa § 34 ods. 3 zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov
SVS_ZM_SVS-OA-2011/000416-023_2011
0,00 € Mesto Košice Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
31. August 2011
Zmluva o poskytnutí služieb
KM_ZM_OPVA1-4320_2011
0,00 € IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, KM MV
2. September 2011
Zmluva č. 5/2011 o účinkovaní Hudby MV SR na akcii: XIII. ročníka osláv "Dňa Zboru väzenskej a justičnej stráže"
SPSC_ZM_SPC-HU-5-2011_2011
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
2. September 2011
Zmluva č. 6/2011 o účinkovaní Hudby MV SR na akcii "IPF medzinárodný futbalový turnaj Provident Financial, dňa 03.09.2011"
SPSC_ZM_SPC-HU-6-2011_2011
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky CREATIVE PRO, s. r. o. - advertising.events.teambuildings