Centrálny register zmlúv

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Október 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
911/2023/MPRVSR-340
884,00 € Martin Výboch Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
10. Október 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
983/2023/MPRVSR-340
4 100,00 € OZ ZELEŇ Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
10. Október 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
975/2023/MPRVSR-650
59 083,33 € Levické rybníky s.r.o. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
10. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
881/2023/MPRVSR-240
0,00 € Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
9. Október 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
918/2023/MPRVSR-340
4 275,00 € Emil Macek Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
9. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
887/2023/MPRVSR-240
3 037,50 € Ing. Alexander Palcsó - Geomer Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
9. Október 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
965/2023/MPRVSR-650
121 574,71 € Slovryb, a.s. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
9. Október 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
989/2023/MPRVSR-650
1 298 825,84 € PROJEKT-MARKET s.r.o Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
9. Október 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
976/2023/MPRVSR-340
5 000,00 € Gemerské regionálne združenie vlastníkov neštátnych lesov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
9. Október 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
982/2023/MPRVSR-340
10 000,00 € Pro Silva Slovakia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
9. Október 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
978/2023/MPRVSR-340
9 280,00 € S ROZUMOM DO HORY Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
9. Október 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
987/2023/MPRVSR-340
12 500,00 € Vidiecka platforma Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
9. Október 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
984/2023/MPRVSR-340
1 580,00 € Agrárna komora Slovenska Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
9. Október 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
986/2023/MPRVSR-340
600,00 € Vidiecka platforma Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
3. Október 2023
Príkazná zmluva na prípravu a realizáciu zahraničnej pracovnej cesty Ing. Júliusa Štrbu do Španielska
990/2023/MPRVSR-510
0,00 € Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
5. Október 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
923/2023/MPRVSR-340
1 376,00 € Ing. Michal Timko Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
5. Október 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
942/2023/MPRVSR-340
4 333,70 € Emil Varchol Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
5. Október 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
940/2023/MPRVSR-340
697,20 € Jozef Barbora Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
5. Október 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
945/2023/MPRVSR-340
2 059,00 € Viliam Kapusta Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
5. Október 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
980/2023/MPRVSR-340
41 220,00 € ÚNIA regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR