Centrálny register zmlúv

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Máj 2011
Zmluva č. 22/2011 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstva v roku 2011 podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka.
28/2011/ŠVPS/RSC 22/2011
0,00 € ZO SZV Sološnica Regionálna veterinárna a potravinová správa Senec
27. Apríl 2016
Zmluva o poskytnutí PSL
151/2016/NLC
0,00 € Zoltán Csank Národné lesnícke centrum
25. Júl 2017
Zmluva o poskytnutí PSL
1805/2017/NLC
171,97 € "Stavlinec" pozemkové spoločenstvo Vápeník Národné lesnícke centrum
25. Júl 2017
Zmluva o poskytnutí pomoci na vypracovanie lesohospodárskych plánov podľa schémy 8.5. PRV 2014-2020
1804/2017/NLC
2 699,74 € "Stavlinec" pozemkové spoločenstvo Vápeník Národné lesnícke centrum
22. Marec 2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP
IROP-D1-302021K273-223-14
1 244 656,05 € "Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, Trnava" Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
28. Január 2016
PARTNERSHIP AGREEMENT
598/2015/NLC
108 859,00 € “FORZA, Agency for Sustainable Development of the Carpathian Region” Národné lesnícke centrum
10. Február 2017
Amendment no. 1 to PARTNERSHIP agreement signed on December 22, 2015
270/NLC/2017
0,00 € “FORZA, Agency for Sustainable Development of the Carpathian Region” Národné lesnícke centrum
2. Máj 2017
ANNEX no. 2 to PARTNERSHIP agreement signed on December 22, 2015
1014/NLC/2017
0,00 € “FORZA, Agency for Sustainable Development of the Carpathian Region” Národné lesnícke centrum
13. Júl 2020
Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302051AA51-511-51
IROP-Z-302051AA51-511-51
161 206,43 € “Mikroregión Hurbanovo“ Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
10. Júl 2013
Zmluva o poskytovaní služieb č. 5 uzatvorená podľa § 269 ods.2 Obchodného zákonníka v platnom znení
41/2013/ŠVPS/RTO/5/2013
0,00 € “RÉVUM” – Urminský Ľubomír Regionálna veterinárna a potravinová správa Topoľčany
17. Máj 2011
Zmluva o refundovaní výdavkov z prostriedkov štátneho rozpočtu na hospodársku mobilizáciu na rok 2011
485/2011-040/MPRVSR
340,00 € „Orava“ podielnické poľnohospodárske družstvo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
27. Október 2014
Zmluva o poskytnutí služby č. 1980/2014/HD
1098/2014/NPPC
13 018,00 € „Orava“ podielnicke poľnohospodárske družstvo, družstvo Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
28. November 2014
Zmluva o poskytnutí služby č. 9/2014/IS
3210/2014/NPPC
375,00 € „Poľnohospodárske družstvo v Chynoranoch“ Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
13. Máj 2019
Rámcová dohoda na vypracovanie a vykonanie projektov pozemkových úprav v regióne stredného Slovenska
111/2019/MPRVSR-430
16 656 591,02 € „Združenie spoločností PPU“, zastúpené obchodnou spoločnosťou Tekdan, spol. s r.o., vedúcim účastníkom združenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
30. September 2019
Zmluva o dielo (PPÚ Belek)
205/2019/MPRVSR-430
123 600,00 € „Združenie spoločností PPU“, zastúpené obchodnou spoločnosťou Tekdan, spol. s r.o., vedúcim účastníkom združenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
3. Október 2019
Zmluva o dielo (PPÚ Briestenné)
200/2019/MPRVSR-430
100 800,00 € „Združenie spoločností PPU“, zastúpené obchodnou spoločnosťou Tekdan, spol. s r.o., vedúcim účastníkom združenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
3. Október 2019
Zmluva o dielo (PPÚ Počarová)
201/2019/MPRVSR-430
120 000,00 € „Združenie spoločností PPU“, zastúpené obchodnou spoločnosťou Tekdan, spol. s r.o., vedúcim účastníkom združenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
3. Október 2019
Zmluva o dielo (PPÚ Trnovec)
199/2019/MPRVSR-430
102 000,00 € „Združenie spoločností PPU“, zastúpené obchodnou spoločnosťou Tekdan, spol. s r.o., vedúcim účastníkom združenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
3. Október 2019
Zmluva o dielo (PPÚ Tekovské Lužianky)
202/2019/MPRVSR-430
120 000,00 € „Združenie spoločností PPU“, zastúpené obchodnou spoločnosťou Tekdan, spol. s r.o., vedúcim účastníkom združenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
4. December 2019
Zmluva o dielo (PPÚ Osuské)
288/2019/MPRVSR-430
469 200,00 € „Združenie spoločností PPU“, zastúpené obchodnou spoločnosťou Tekdan, spol. s r.o., vedúcim účastníkom združenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR