Centrálny register zmlúv

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. August 2023
Zmluva o spolupráci
778/2023/MPRVSR-920
180,00 € Dana Čekaňáková Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
25. August 2023
Zmluva o spolupráci
790/2023/MPRVSR-920
180,00 € Katarína Pirožková Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
25. August 2023
Zmluva o spolupráci
794/2023/MPRVSR-920
180,00 € Agnesa Hudecová Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
25. August 2023
Zmluva o spolupráci
795/2023/MPRVSR-920
180,00 € Ing.Katarína Kolarovičová Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
25. August 2023
Zmluva o spolupráci
801/2023/MPRVSR-920
180,00 € Roľnícke družstvo Voľa Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
25. August 2023
Zmluva o spolupráci
802/2023/MPRVSR-920
180,00 € Judita Kiselová Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
25. August 2023
Zmluva o spolupráci
805/2023/MPRVSR-920
180,00 € Ing. Ondrej Prišťák Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
25. August 2023
Zmluva o spolupráci
809/2023/MPRVSR-920
180,00 € Bc. Jozef Ferenczi Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
25. August 2023
Zmluva o spolupráci
811/2023/MPRVSR-920
180,00 € Adriána Figlová Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
25. August 2023
Zmluva o spolupráci
815/2023/MPRVSR-920
180,00 € Ivana Šimková Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
25. August 2023
Zmluva o spolupráci
817/2023/MPRVSR-920
180,00 € Viera Riháková Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
25. August 2023
Dohoda o poskytnutí prístupu k informačným technológiám
848/2023/MPRVSR-270
0,00 € Pôdohospodárska platobná agentúra Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
25. August 2023
Dodatok č. 1 ku Kontraktu
1094/2022/MPRVSR-520/D1
194 853,00 € Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
24. August 2023
Dodatok č. 1 k Zmluva o poskytnutí služieb
145/2021/MPRVSR-710/D1
154 512,00 € Národné lesnícke centrum Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
24. August 2023
Dodatok číslo 2 ku Kontraktu číslo 1092/2022/MPRVSR-930 zo dňa 22.12.2022
1092/2022/MPRVSR-930/D2
9 486 555,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Lužianky Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
24. August 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 851/2023/MPRVSR-650
851/2023/MPRVSR-650
98 058,83 € AGROHONT DUDINCE, a.s Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
24. August 2023
Zmluva o spolupráci
749/2023/MPRVSR-920
180,00 € Jarmila Lenková Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
24. August 2023
Zmluva o spolupráci
753/2023/MPRVSR-920
180,00 € PLANTEX,s.r.o. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
24. August 2023
Zmluva o spolupráci
754/2023/MPRVSR-920
180,00 € VARIA spol. s.r.o. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
24. August 2023
Zmluva o spolupráci
760/2023/MPRVSR-920
180,00 € Poľnohospodárske družstvo v Hornej Potôni Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR