Centrálny register zmlúv

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
408/2024/MPRVSR-910
285,00 € Marcela Kanianska Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
6. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
413/2024/MPRVSR-910
285,00 € Ing. Lucia Urbanová Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
6. Jún 2024
Zmluva č. 856/2024/MPRVSR-6111 o dielo uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
856/2024/MPRVSR-6111
39 600,00 € Projektové služby, s.r.o. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
6. Jún 2024
Príkazná zmluva
861/2024/MPRVSR-170
792,00 € Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
5. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
325/2024/MPRVSR-910
285,00 € Mgr. Zuzana Bačišinová Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
5. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
326/2024/MPRVSR-910
285,00 € Poľnohospodárske družstvo Okánikovo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
5. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
368/2024/MPRVSR-910
285,00 € Ing. Agáta Szabó - AINFO-ECO Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
5. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
137/2024/MPRVSR-910
285,00 € Judit Sárközy Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
5. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
371/2024/MPRVSR-910
285,00 € Jana Strýčková Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
5. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
391/2024/MPRVSR-910
285,00 € Ing. Agáta Szabó - AINFO-ECO Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
5. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
646/2024/MPRVSR-910
342,00 € Ing. Oľga Dominiková Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
3. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
536/2024/MPRVSR-910
342,00 € Ing. Kúcs Alexander Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
3. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
539/2024/MPRVSR-910
342,00 € Ján Lavrincz Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
3. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
542/2024/MPRVSR-910
342,00 € Consulting Galanta s.r.o. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
3. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
545/2024/MPRVSR-910
342,00 € Ing. Jarmila Zaťková Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
3. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
547/2024/MPRVSR-910
342,00 € Bajan Jozef Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
3. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
548/2024/MPRVSR-910
342,00 € Ing. Uhnák Peter Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
3. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
549/2024/MPRVSR-910
342,00 € Consulting Galanta s.r.o. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
3. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
553/2024/MPRVSR-910
342,00 € Consulting Galanta s.r.o. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
3. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
559/2024/MPRVSR-910
342,00 € Ing. Jarmila Zaťková Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR