Centrálny register zmlúv

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Október 2015
Zmluva o poskytnutí služby č. 1042/2015/DK
1256/2015/NPPC
1 334,00 € Poľnohospodárske družstvo Liptovské Hole so sídlom v Kvačanoch Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
11. December 2015
Zmluva o poskytnutí dotácie
589/2015-350/MPRV SR
261,58 € Rastislav Stanček Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
20. August 2015
Zmluva o poskytnutí služby č. 47/2015/OS
368/2015 NPPC
0,00 € REP. Centrum, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
11. November 2015
Zmluva o poskytnutí služby č. 1132/2015/DK
2130/2015/NPPC
46,00 € RIŠKO s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
6. November 2015
Zmluva o poskytnutí služby č. 641/2015/JA
1842/2015/NPPC
1 440,00 € Roľnícke družstvo Klenovec Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
25. November 2015
Zmluva o poskytnutí služby č. 1157/2015/DK
2944/2015/NPPC
161,00 € ROLSPOL, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
14. Október 2015
Zmluva o poskytnutí služby č. 1161/2015/DK
935/2015/NPPC
138,00 € Roško Rastislav Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
13. Máj 2019
Rámcová dohoda na vypracovanie a vykonanie projektov pozemkových úprav v regióne západného Slovenska
110/2019/MPRVSR-430
18 215 064,00 € SGS Holding a.s. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
20. December 2019
Zmluva o dielo (PPÚ Biskupice)
310/2019/MPRVSR-430
288 000,00 € SGS Holding a.s. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
20. December 2019
Zmluva o dielo (PPÚ Čerín)
315/2019/MPRVSR-430
273 600,00 € SGS Holding a.s. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
23. December 2019
Zmluva o dielo (PPÚ Krmeš, Vlachy, Vlašky)
323/2019/MPRVSR-430
262 800,00 € SGS Holding a.s. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
23. December 2019
Zmluva o dielo (PPÚ Mikolčany)
325/2019/MPRVSR-430
198 000,00 € SGS Holding a.s. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
27. December 2019
Zmluva o dielo (PPÚ Trebeľovce)
331/2019/MPRVSR-430
430 800,00 € SGS Holding a.s. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
27. December 2019
Zmluva o dielo (PPÚ Železná Breznica)
336/2019/MPRVSR-430
206 400,00 € SGS Holding a.s. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
2. Jún 2021
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo (PPÚ Kynceľová)
188/2019/MPRVSR-430/D1
85 200,00 € SGS Holding a.s. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
6. Jún 2021
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo (PPÚ Blatnica)
311/2019/MPRVSR-430/D1
410 400,00 € SGS Holding a.s. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
6. Jún 2021
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo (PPÚ Bešeňová)
309/2019/MPRVSR-430/D1
213 000,00 € SGS Holding a.s. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
6. Jún 2021
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo (PPÚ Zástranie)
335/2019/MPRVSR-430/D1
322 800,00 € SGS Holding a.s. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
16. December 2015
Zmluva o poskytnutí dotácie
591/2015-350/MPRV SR
435,96 € Slavomír Duda Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
19. August 2015
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č.2030111213
12/2015/ŠVPS/RBA/ 2030111213
0,00 € Slovak Telekom, a.s. RVPS Bratislava-mesto