Centrálny register zmlúv

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. September 2023
Zmluva o spolupráci
522/2023/MPRVSR-910
240,00 € Mária Labantová Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
19. September 2023
Zmluva o spolupráci
524/2023/MPRVSR-910
240,00 € CHOVPOL s.r.o. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
19. September 2023
Zmluva o spolupráci
527/2023/MPRVSR-910
240,00 € Sláva Kmečová Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
19. September 2023
Zmluva o spolupráci
538/2023/MPRVSR-910
240,00 € Ing. Ľubomíra Michalicová Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
19. September 2023
Zmluva o spolupráci
540/2023/MPRVSR-910
240,00 € Helena Jurčová Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
19. September 2023
Príkazná zmluva
967/2023/MPRVSR-930
1 112,50 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
18. September 2023
Zmluva o spolupráci
605/2023/MPRVSR-910
342,00 € Mária Sabová Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
18. September 2023
Zmluva o spolupráci
625/2023/MPRVSR-910
342,00 € Janka Kubincová Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
18. September 2023
Zmluva o spolupráci
627/2023/MPRVSR-910
342,00 € Milana Beňová-Ranč Bôra Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
18. September 2023
Zmluva o spolupráci
628/2023/MPRVSR-910
342,00 € Kozel Stanislav Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
18. September 2023
Zmluva o spolupráci
631/2023/MPRVSR-910
342,00 € Ferdinand Bohák Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
18. September 2023
Zmluva o spolupráci
491/2023/MPRVSR-910
342,00 € Lenka Benköová Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
18. September 2023
Zmluva o spolupráci
492/2023/MPRVSR-910
342,00 € Anna Keratová Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
18. September 2023
Zmluva o spolupráci
493/2023/MPRVSR-910
342,00 € Viktória Šubová Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
18. September 2023
Zmluva o spolupráci
495/2023/MPRVSR-910
342,00 € Nora Hírešová Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
18. September 2023
Čiastková zmluva č. 894/2023/MPRVSR-510
894/2023/MPRVSR-510
89 999,42 € KANEX, s.r.o. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
8. September 2023
Príkazná zmluva
962/2023/MPRVSR-510
1 575,00 € ÚKSÚP Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
14. September 2023
Zmluva o spolupráci
449/2023/MPRVSR-910
342,00 € Adam Brázdilík Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
14. September 2023
Dohoda o ukončení zmluvy o dodaní tovaru
439/2020/MPRSVR-240/D
0,00 € Pow-en a.s. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
14. September 2023
Zmluva o spolupráci
450/2023/MPRVSR-910
342,00 € Ildikó Šubová Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR