Centrálny register zmlúv

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. December 2011
Zmluva o nájme zariadenia
451/2011/NLC
390,00 € COPY PRINT OFFICE BB s,r,o. Národné lesnícke centrum
11. December 2015
Zmluva o poskytnutí dotácie
598/2015-350/MPRV SR
404,28 € Daniel Faktor Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
19. November 2015
Zmluva o poskytnutí služby č. 304/2015/DK
2607/2015/NPPC
92,00 € Decký Juraj Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
15. Október 2015
Zmluva o poskytnutí služby č. 321/2015/DK
1043/2015/NPPC
161,00 € DUBINA, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
30. Október 2015
Zmluva o poskytnutí služby č. 339/2015/DK
1605/2015/NPPC
207,00 € EKOFARM s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
27. Apríl 2016
Zmluva o poskytnutí PSL
157/2016/NLC
0,00 € Elemír Pelle Národné lesnícke centrum
19. Október 2015
Zmluva o poskytnutí služby č. 345/2015/DK
1214/2015/NPPC
483,00 € Eliaš Tomáš Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
19. Október 2015
Zmluva o poskytnutí služby č. 351/2015/DK
1182/2015/NPPC
23,00 € Englman Marián Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
14. December 2015
Zmluva o poskytnutí služby č. 75/2015/HY
3086/2015/NPPC
70 034,40 € Farma HYZA a.s. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
22. Október 2015
Zmluva o poskytnutí služby č. 395/2015/DK
1351/2015/NPPC
575,00 € František Habán Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
11. December 2015
Zmluva o poskytnutí dotácie
607/2015-350/MPRV SR
336,90 € František Kopas Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
16. December 2015
Zmluva o poskytnutí dotácie
602/2015-350/MPRV SR
805,88 € František Kružliak Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
11. December 2015
Zmluva o poskytnutí dotácie
574/2015-350/MPRV SR
644,71 € Gabriel Nemčík Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
11. December 2015
Zmluva o poskytnutí dotácie
585/2015-350/MPRV SR
959,12 € Helena Surovčíková Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
13. Október 2015
Zmluva o poskytnutí služby č. 444/2015/DK
886/2015/NPPC
621,00 € HIPOCENTRUM, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
29. Október 2015
Zmluva o poskytnutí služby č. 477/2015/DK
1549/2015/NPPC
92,00 € Ing. Cyril Buksa Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
20. Október 2011
Zmluva o dielo č. 00179/2011-UVZD-RP0009/11.00
13/2011/KPÚKE
0,00 € Ing. Ján Kormucík, znalec Slovenský pozemkový fond / Krajský pozemkový úrad Košice
20. Október 2011
Zmluva o dielo č. 00189/2011-UVZD-PR0011/11.00
15/2011/KPÚKE
0,00 € Ing. Ján Kormucík, znalec Slovenský pozemkový fond / Krajský pozemkový úrad Košice
26. Október 2015
Zmluva o poskytnutí služby č. 489/2015/DK
1238/2015/NPPC
230,00 € Ing. Ján Kováč Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
21. Október 2011
Zmluva o dielo číslo zmluvy 00716/2011-UVZD-RP0035/11.00
17/2011/KPUKE
0,00 € Ing. Zdeňka Takáčová, znalec Slovenský pozemkový fond / Krajský pozemkový úrad Košice