Centrálny register zmlúv

Štatistický úrad SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Marec 2024
Kúpna zmluva
ZML-2-3/2024-230
26 055,00 € FINAL - CD plus, s. r. o. Štatistický úrad Slovenskej republiky
21. Marec 2024
Kúpna zmluva
ZML-2-4/2024-230
17 045,00 € FINAL - CD plus, s. r. o. Štatistický úrad Slovenskej republiky
14. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dôverných štatistických údajov na vedecké účely
ZML-6-1/2024-600
Doplnená
0,00 € Ministerstvo financií Slovenskej republiky Štatistický úrad Slovenskej republiky
13. Marec 2024
Kúpna zmluva
ZML-2-2/2024-500
59 444,69 € CLEAN TONERY, s. r. o. Štatistický úrad Slovenskej republiky
13. Marec 2024
Zmluva o dielo
ZML-1-2/2024-800
4 147,20 € ODIS, s.r.o. Štatistický úrad Slovenskej republiky
12. Marec 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb č. Z20231081_Z
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb č. Z20231081_Z
168 174,77 € IXPERTA s. r. o., organizačná zložka Štatistický úrad Slovenskej republiky
11. Marec 2024
BLAISE CORPORATE SOFTWARE LICENSE AGREEMENT
ZML-3-7/2024-500
60 055,00 € Statistics Netherlands Štatistický úrad SR
6. Marec 2024
Darovacia zmluva
ZML-3-2/2024-BB
0,00 € Obec Môlča Štatistický úrad SR
5. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dôverných štatistických údajov na vedecké účely
ZML-6-3/2024-600
0,00 € Geografický ústav SAV, v. v. i. Štatistický úrad SR
28. Február 2024
Rámcová dohoda o poskytovaní konzultačných služieb
DOH-2-5/2024-500
34 800,00 € Innovative Solutions for Projects & Labs s. r. o. Štatistický úrad SR
28. Február 2024
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme služobného bytu
DOH-2-8/2024-230
0,00 € Juraj Jakubík a Gabriela Jakubíková Štatistický úrad SR
22. Február 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
ZML-4-1/2024-BB
8 342,00 € COMPUTANTIS s. r. o. Štatistický úrad SR
22. Február 2024
Dohoda o vzájomnej spolupráci v oblasti štatistiky
DOH-2-47/2023-300
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky Štatistický úrad SR
21. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dôverných štatistických údajov na vedecké účely
ZML-6-2/2024-600
0,00 € Ekonomický ústav SAV, v. v. i. Štatistický úrad SR
16. Február 2024
Kúpna zmluva
ZML-2-4/2023-230
1 156 000,00 € Silver Farm, s. r. o. Štatistický úrad SR
14. Február 2024
Zmluva o spolupráci pri zostavení satelitného účtu kultúry a kreatívneho priemyslu Slovenskej republiky
ZML-3-1/2024-900
101 080,00 € Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Štatistický úrad SR
13. Február 2024
Darovacia zmluva
ZML-3-42/2023-PO
0,00 € Mesto Bardejov Štatistický úrad SR
12. Február 2024
Dohoda o poskytnutí služobného motorového vozidla zamestnancovi Štatistického úradu SR na používanie pre služobné a súkromné účely
DOH-2-3/2024-230
0,00 € Ing. Martin Nemky, MBA Štatistický úrad SR
12. Február 2024
Dohoda o poskytnutí služobného motorového vozidla zamestnancovi Štatistického úradu SR na používanie pre služobné a súkromné účely
DOH-2-4/2024-230
0,00 € Ing. Martin Nemky, MBA Štatistický úrad SR
8. Február 2024
Dohoda o poskytnutí služobného motorového vozidla zamestnancovi Štatistického úradu SR na používanie pre služobné a súkromné účely
DOH-2-2/2024-230
0,00 € Ing. Martin Nemky, MBA Štatistický úrad SR