Centrálny register zmlúv

Štatistický úrad SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Jún 2023
Dohoda o urovnaní
DOH-2-23/2023-BB
0,00 € NSM, s.r.o. Štatistický úrad SR
16. Jún 2023
Zmluva o dielo
ZML-1-5/2023-800
8 997,60 € ODIS, s.r.o. Štatistický úrad SR
16. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí služieb
ZML-3-18/2023-500
115 824,00 € DIMANO, a. s. Štatistický úrad SR
15. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí služieb
ZML-3-17/2023-500
15 600,00 € Accura s. r. o. Štatistický úrad SR
12. Jún 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov
DOH-2-22/2023-BB
0,00 € AMBITIO, s.r.o. Štatistický úrad SR
12. Jún 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov
DOH-2-31/2023-BB
0,00 € AMBITIO, s.r.o. Štatistický úrad SR
9. Jún 2023
Dohoda o vzájomnej spolupráci v oblasti štatistiky
DOH-2-28/2023-900
81 600,00 € O2 Slovakia, s. r. o. Štatistický úrad SR
7. Jún 2023
Dohoda o vzájomnej spolupráci v oblasti štatistiky
DOH-2-29/2023-900
82 620,00 € Slovak Telekom, a.s. Štatistický úrad SR
6. Jún 2023
Zmluva o výpožičke č. 47/ON-2023
ZML-4-4/2023-PO
7 170,00 € Ministerstvo vnútra SR (Centrum podpory Prešov) Štatistický úrad SR
31. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dôverných štatistických údajov na vedecké účely
ZML-6-3/2023-600
0,00 € Ekonomický ústav SAV, v. v. i. Štatistický úrad SR
30. Máj 2023
Dohoda o urovnaní
DOH-2-7/2023-230
68 223,37 € Slovanet, a. s. Štatistický úrad SR
29. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí služieb
ZML-3-13/2023-800
7 250,00 € Kontax, spol. s r. o. Štatistický úrad SR
25. Máj 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
ZML-4-1/2023-BB
41 719,25 € HANNAVY s.r.o. Štatistický úrad SR
12. Máj 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
ZML-4-2/2023-BB
10 142,00 € NSM, s.r.o. Štatistický úrad SR
10. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dôverných štatistických údajov na vedecké účely
ZML-6-6/2023-600
0,00 € Ekonomický ústav SAV, v. v. i. Štatistický úrad SR
10. Máj 2023
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu
ZML-3-63/2021-230 Záhorie
0,00 € Ministerstvo obrany SR Štatistický úrad SR
9. Máj 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov
DOH-2-19/2023-BB
0,00 € COMPLET SK, spol. s r.o. Štatistický úrad SR
4. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní služieb rozvoja aplikácií registrov OVM, organizácií, fariem a zahraničného obchodu
ZML-3-14/2023-500
Doplnená
2 154 480,00 € NextIT, s.r.o. Štatistický úrad SR
2. Máj 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
ZML-4-3/2023-BB
13 731,65 € SEROD s.r.o. Štatistický úrad SR
28. Apríl 2023
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania praxe pre uchádzača o zamestnanie
DOH-2-21/2023-PO
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov Štatistický úrad SR