Centrálny register zmlúv

Štatistický úrad SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
ZML-4-7/2023-BB
16 403,20 € COMPLET SK, spol. s r.o. Štatistický úrad SR
5. September 2023
Kolektívna zmluva
ZML-5-1/2023-OÚ
0,00 € Podnikový výbor základných organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky Štatistický úrad SR
5. September 2023
Kolektívna zmluva
ZML-5-2/2023-OÚ
0,00 € Podnikový výbor základných organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky Štatistický úrad SR
5. September 2023
Zmluva o dielo
ZML-1-9/2023-TN
32 268,00 € Colour Solutions s.r.o. Štatistický úrad SR
15. August 2023
Kúpna zmluva
ZML-2-2/2023-500
234 884,40 € Gratex International, a.s. Štatistický úrad SR
14. August 2023
Zmluva o poskytnutí dôverných štatistických údajov na vedecké účely
ZML-6-7/2023-600
0,00 € The Vienna Institute for International Economic Studies (wiiw) Štatistický úrad SR
14. August 2023
Zmluva o poskytnutí dôverných štatistických údajov na vedecké účely
ZML-6-9/2023-600
0,00 € Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Košiciach Štatistický úrad SR
11. August 2023
Dohoda o poskytovaní údajov z informačného systému Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci
DOH-1-9/2023-300
0,00 € Služobné úrady Zboru väzenskej a justičnej stráže: Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže Štatistický úrad SR
8. August 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
ZML-3-24/2023-500
82 368,00 € Data System Soft, spol. s r.o. Štatistický úrad SR
31. Júl 2023
Poistná zmluva pre poistenie zodpovednosti za škodu
ZML-3-23/2023-230
44 200,00 € PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Štatistický úrad SR
14. Júl 2023
Zmluva na tlač a distribúciu štatistických formulárov pre demografickú štatistiku
ZML-3-19/2023-300
5 582,76 € ŠEVT a.s. Štatistický úrad SR
12. Júl 2023
Dohoda o vzájomnej spolupráci v oblasti štatistiky
DOH-2-30/2023-900
84 000,00 € Orange Slovensko, a.s. Štatistický úrad SR
4. Júl 2023
Zmluva o dielo
ZML-1-8/2023-500
81 468,00 € BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s. Štatistický úrad SR
3. Júl 2023
Zmluva o poskytovaní služieb bezpečnej web lokality na zverejňovanie výsledkov volieb do NR SR v roku 2023
ZML-3-21/2023-500
10 350,00 € DIGMIA s.r.o. Štatistický úrad SR
3. Júl 2023
Zmluva o dielo
ZML-1-6/2023-500
80 640,00 € InterWay, a.s. Štatistický úrad SR
3. Júl 2023
Kúpna zmluva
ZML-2-1/2023-500
43 097,80 € CLEAN TONERY, s.r.o. Štatistický úrad SR
30. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
ZML-3-20/2023-500
73 440,00 € Evosolutions, s.r.o. Štatistický úrad SR
30. Jún 2023
Zmluva o dielo
ZML-1-7/2023-900
Doplnená
76 200,00 € ACTLY s.r.o. Štatistický úrad SR
23. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí dôverných štatistických údajov na vedecké účely
ZML-6-5/2023-600
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Štatistický úrad SR
22. Jún 2023
Dohoda o urovnaní
DOH-2-4/2023-230
16 804,94 € SWAN, a.s. Štatistický úrad SR