Centrálny register zmlúv

Štatistický úrad SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. November 2023
Dohoda o poskytovaní údajov z informačného systému Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci
DOH-1-17/2023-300
0,00 € Košický samosprávny kraj Štatistický úrad SR
27. November 2023
Dohoda o poskytovaní klasifikácií a číselníkov z Integrovaného štatistického informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky
DOH-2-43/2023-300
0,00 € Košický samosprávny kraj Štatistický úrad SR
3. November 2023
Zmluva na vykonanie certifikácie systému manažérstva bezpečnosti informácií podľa normy ISO/IEC 27001:2013
ZML-3-30/2023-500
15 960,00 € QSCert, spol. s r.o. Štatistický úrad SR
3. November 2023
Dohoda o vzájomnej spolupráci v oblasti štatistiky
DOH-2-44/2023-300
39 702,00 € Heureka Group, a. s. Štatistický úrad SR
30. Október 2023
Zmluva o poskytovaní podpory a servisných služieb
ZML-3-32/2023-500
82 224,00 € NovalogiX s. r. o. Štatistický úrad SR
27. Október 2023
Zmluva o poskytnutí dôverných štatistických údajov na vedecké účely
ZML-6-13/2023-600
0,00 € Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Štatistický úrad Slovenskej republiky
24. Október 2023
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
ZML-4-8/2023-TT
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Slovenská republika - Štatistický úrad Slovenskej republiky
24. Október 2023
Dohoda o urovnaní
DOH-2-42/2023-BB
Doplnená
429,41 € COMPLET SK, spol. s r.o. Slovenská republika - Štatistický úrad Slovenskej republiky
19. Október 2023
Dohoda o vzájomnej spolupráci v oblasti štatistiky
DOH-2-35/2023-300
0,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a. s. · Štatistický úrad SR
17. Október 2023
Kúpna zmluva
ZML-2-3/2023-500
33 492,63 € O2 Business Services, a. s. Štatistický úrad Slovenskej republiky
12. Október 2023
Zmluva o poskytnutí dôverných štatistických údajov na vedecké účely
ZML-6-11/2023-600
0,00 € Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v.v.i. Štatistický úrad SR
6. Október 2023
Dohoda o poskytovaní údajov z informačného systému Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci
DOH-1-13/2023-300
0,00 € Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave Štatistický úrad SR
6. Október 2023
Dohoda o poskytovaní klasifikácií a číselníkov z Integrovaného štatistického informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky
DOH-2-37/2023-300
0,00 € Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave Štatistický úrad SR
22. September 2023
Zmluva o poskytnutí dôverných štatistických údajov na vedecké účely
ZML-6-10/2023-600
0,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Inštitút sociálnej politiky Štatistický úrad SR
19. September 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
ZML-3-26/2023-500
78 600,00 € Gratex International, a.s. Štatistický úrad SR
18. September 2023
Zmluva o poskytnutí dôverných štatistických údajov na vedecké účely
ZML-6-8/2023-600
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Štatistický úrad SR
12. September 2023
Zmluva o dielo
ZML-1-10/2023-500
28 965,60 € MediaTech Central Europe, a.s. Štatistický úrad SR
11. September 2023
Zmluva o spolupráci pre zabezpečenie zisťovania finančnej situácie a spotreby domácností
ZML-3-22/2023-900
130 000,00 € Národná banka Slovenska Štatistický úrad SR
6. September 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
ZML-3-25/2023-500
78 048,00 € Vision IT Solutions, a.s. Štatistický úrad SR
6. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
ZML-4-7/2023-BB
16 403,20 € COMPLET SK, spol. s r.o. Štatistický úrad SR