Centrálny register zmlúv

Rozhlas a televizia Slovenska

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Apríl 2024
ZMLUVA O MEDIÁLNEJ SPOLUPRÁCI
ZM00001709
0,00 € Vetulus, občianske združenie Rozhlas a televízia Slovenska
10. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení vytvorenia audiovizuálneho diela a licenčná zmluva
ZM2034984
480,00 € BOČEV, s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
10. Apríl 2024
Mandátna zmluva
ZM00001691
25 920,00 € Ing. Gabriel Szabó Bartko Rozhlas a televízia Slovenska
10. Apríl 2024
Licenčná zmluva
ZM2034868
337,20 € Rozhlas a televízia Slovenska COOLTAJNER
9. Apríl 2024
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2119126
510,00 € Stupavský Martin Rozhlas a televízia Slovenska
9. Apríl 2024
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2120686
100,00 € Kráľ Adam Rozhlas a televízia Slovenska
9. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí vysielacieho času
ZM1009544
10 394,53 € WRMI Radio Miami International Rozhlas a televízia Slovenska
9. Apríl 2024
Zmluva o vysielacej sieti
ZM1009566
37 584,75 € Encompass Digital Media Services Ltd Rozhlas a televízia Slovenska
9. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
ZM1009630
23 405,81 € Red Telecom Ltd. Rozhlas a televízia Slovenska
9. Apríl 2024
ZMLUVA o poskytnutí služobného motorového vozidla zamestnancovi na pracovné a súkromné účely
ZM00001701
0,00 € Rozhlas a televízia Slovenska Csobó Štefan
9. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení podania umeleckého výkonu a licenčná zmluva
ZM1009913
70,00 € DOMINI. s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
9. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení podania umeleckého výkonu a licenčná zmluva
ZM1009912
160,00 € DaSan spol. s r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
9. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení vytvorenia diela a licenčná zmluva
ZM1009896
1 800,00 € Riegel s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
9. Apríl 2024
Zmluva
ZM1009888
3 600,00 € H.R.O.CH s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
9. Apríl 2024
Zmluva o dielo
ZM1009871
8 605,15 € TOR spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
9. Apríl 2024
Zmluva o podaní moderátorského výkonu a udelení licencie na jeho použitie
ZM1009820
2 280,00 € Juraj Čurný Rozhlas a televízia Slovenska
9. Apríl 2024
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1082301
500,00 € Čejka Pavol Rozhlas a televízia Slovenska
9. Apríl 2024
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1082225
1 400,00 € Kišša Gahérová Vladimíra Rozhlas a televízia Slovenska
9. Apríl 2024
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1082188
40,00 € Milčák Marián Rozhlas a televízia Slovenska
9. Apríl 2024
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1081912
960,00 € Vozár Jozef Rozhlas a televízia Slovenska