Centrálny register zmlúv

Slovenské národné múzeum

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Máj 2024
Komisionárska zmluva
SNM-BOJ-INÉ-2024/1409
0,00 € Rekonstav s.r.o. Slovenské národné múzeum - Múzeum Bojnice
10. Máj 2024
Zmluva o výpožičke
SNM-MT-ZOV-2024/919
0,00 € Rastislav Haronik Slovenské národné múzeum
9. Máj 2024
Zmluva o vytvorení diela na objednávku a licenčná zmluva
SNM-GR-ZOD-2024/615
30,00 € Jozef Bednár Slovenské národné múzeum
9. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov / nehnuteľností
SNM-BET-NZ-2024/1254
20,00 € Dana Balogová Slovenské národné múzeum
9. Máj 2024
Zmluva o výpožičke
SNM-MUK-ZOV-2024/1268
0,00 € Krajská galéria v Prešove Slovenské národné múzeum
9. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
SNM-SML-INÉ-2024/932
0,00 € Orange Slovensko, s. s. Slovenské národné múzeum
9. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní parkovacích služieb
SNM-GR-INÉ-2024/672
600,00 € Slovenská plavba a prístavy - lodná osobná doprava, a.s. Slovenské národné múzeum
9. Máj 2024
Zmluva o výpožičke
SNM-AM-ZOV-2024/1070
0,00 € Hradné múzeum vo Fiľakove Slovenské národné múzeum
9. Máj 2024
Zmluva o výpožičke
SNM-MT-ZOV-2024/985
0,00 € Archeologický ústav SAV, v. v. i. Slovenské národné múzeum
9. Máj 2024
Zmluva o výpožičke
SNM-MT-ZOV-2024/1270
0,00 € Roman Čonka Slovenské národné múzeum
9. Máj 2024
Zmluva o spolupráci
SNM-MT-ZOS-2024/1275
118,66 € Kysucké múzeum Slovenské národné múzeum
9. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
SNM-MČK-NZ-2024/1190
772,13 € Alexandra Hlavatá Slovenské národné múzeum
9. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
SNM-BOJ-NZ-2024/1279
337,00 € Monika Litvová Slovenské národné múzeum
9. Máj 2024
Kúpna zmluva o prevode hnuteľných vecí
SNM-BOJ-INÉ-2024/1232
420,00 € Beáta Westrych - Zázrivec Slovenské národné múzeum
9. Máj 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nehnuteľného majetku
SNM-BOJ-NZ-2024/1041
248,80 € Marcel Šimek Slovenské národné múzeum
9. Máj 2024
Zmluva o umeleckom výkone
SNM-HuM-INE-2024/924
100,00 € Darina Hudecová Slovenské národné múzeum
6. Máj 2024
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
SNM-MT-ZOV-2024/1247
0,00 € Mesto Vrútky Slovenské národné múzeum
6. Máj 2024
Zmluva o dielo
SNM-SNR-ZoD-2024/1203
112,00 € Pavol Kanis Slovenské národné múzeum
5. Máj 2024
Zmluva o nájme nenuteľnností
SNM-MČK-NZ-2024/1243
35,00 € Jana Raganová Slovenské národné múzeum - Múzeum Červený Kameň
5. Máj 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
SNM-BOJ-DHZ-2024/1246
0,00 € Mgr. Gabriela Gubienová Slovenské národné múzeum - Múzeum Bojnice