Centrálny register zmlúv

Slovenské národné múzeum

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Október 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
SNM-MKMS-ZOD-2023/3443
300,00 € Mgr. Judit Gorozdi, PhD. Slovenské národné múzeum - Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku v Bratislave
2. Október 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
SNM-MKMS-ZOD-2023/3400
250,00 € Gabriella Petres Csizmadia Slovenské národné múzeum - Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku v Bratislave
2. Október 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
SNM-MKMS-ZOD-2023/3372
250,00 € Dr. Anna Kovács Slovenské národné múzeum - Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku v Bratislave
2. Október 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
SNM-MKMS-ZOD-2023/3371
300,00 € Dr. habil. Balázs Fuzfa Slovenské národné múzeum - Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku v Bratislave
2. Október 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
SNM-MKMS-ZOD-2023/3369
250,00 € Jitka Rožňová Slovenské národné múzeum - Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku v Bratislave
2. Október 2023
Komisionárska zmluva
SNM-MČK-INÉ-2023/3165
0,00 € Naturu, s.r.o. Slovenské národné múzeum - Múzeum Červený Kameň
2. Október 2023
Dohoda o zrážkach zo mzdy
SNM-BOJ-INÉ-2023/3413
0,00 € Ingrid Petrisková Slovenské národné múzeum - Múzeum Bojnice v Bojniciach
2. Október 2023
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
SNM-BOJ-DHZ-2023/3453
0,00 € Petrisková Ingrid Slovenské národné múzeum - Múzeum Bojnice v Bojniciach
2. Október 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
SNM-MKMS-ZOD-2023/3440
250,00 € Dr. Enikő Gréczi-Zsoldos Slovenské národné múzeum - Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku
2. Október 2023
ZMLUVA O VYTVORENÍ DIELA A LICENČNÁ ZMLUVA
SNM-MKMS-ZOD-2023/3442
250,00 € Attila Mizser Slovenské národné múzeum - Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku
2. Október 2023
ZMLUVA O VYTVORENÍ DIELA A LICENČNÁ ZMLUVA
SNM-MKMS-ZOD-2023/3445
250,00 € Dr. Csilla Mizser Slovenské národné múzeum - Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku
2. Október 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
SNM-MKMS-ZOD-2023/3447
250,00 € Mgr. Liliana Bolemant, PhD. Slovenské národné múzeum - Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku v Bratislave
2. Október 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
SNM-MKMS-ZOD-2023/3366
250,00 € Dr. Mirella Csiszár Slovenské národné múzeum - Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku v Bratislave
28. September 2023
Zmluva o poskytnutí služieb
SNM-SML-INÉ-2023/3387
198 743,52 € Štefan Bendžala ALFA - SBS Slovenské národné múzeum - Spišské múzeum v Levoči
29. September 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
SNM-MKMS-ZOD-2023/3355
300,00 € Zoltán Csehy Slovenské národné múzeum - Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku v Bratislave
29. September 2023
Zmluva o spolupráci a propagácii
SNM-MKMS-ZOS-2023/3441
500,00 € Banskobystrický kraj Turizmus Slovenské národné múzeum - Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku
29. September 2023
Zmluva o nájme
SNM-MČK-NZ-2023/3125
0,00 € Jozef Baláž Slovenské národné múzeum
29. September 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
SNM-GR-INÉ-2023/3420
0,00 € PhDr. Marcel Sedlár Slovenské národné múzeum
29. September 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
SNM-GR-INÉ-2023/3421
0,00 € PhDr. Marcel Sedlár Slovenské národné múzeum
29. September 2023
Zmluva o nájme
SNM-MČK-NZ-2023/3126
0,00 € Lenka Matušík Belanová Slovenské národné múzeum