Centrálny register zmlúv

Slovenské národné múzeum

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Máj 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
SNM-MRK-INÉ-2023/1218
0,00 € PhDr. Ľuba Kráľová, Ph.D. Slovenské národné múzeum
4. Máj 2023
Zmluva o výpožičke predmetov kultúrnej hodnoty
SNM-SML-ZOV-2023/239
0,00 € Kňažský seminár sv. Karola Baromejského v Košiciach Slovenské národné múzeum - Spišské múzeum v Levoči
4. Máj 2023
Zmluva o nájme
SNM-MČK-NZ-2023/901
0,00 € Jana Mědílková Slovenské národné múzeum
4. Máj 2023
Zmluva o nájme
SNM-MČK-NZ-2023/919
0,00 € Zuzana Stopková Slovenské národné múzeum
4. Máj 2023
Zmluva o výpožičke predmetov kultúrnej hodnoty
SNM-SML-ZOV-2023/236
0,00 € Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza Slovenské národné múzeum - Spišské múzeum v Levoči
4. Máj 2023
Zmluva o nájme
SNM-MČK-NZ-2023/1204
0,00 € Heger s.r.o. Slovenské národné múzeum
4. Máj 2023
Zmluva o nájme
SNM-MČK-NZ-2023/896
0,00 € Viliam Lenárt Slovenské národné múzeum
4. Máj 2023
Zmluva o výpožičke predmetov kultúrnej hodnoty
SNM-SML-ZOV-2023/237
0,00 € Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica Slovenské národné múzeum - Spišské múzeum v Levoči
4. Máj 2023
Zmluva o nájme
SNM-MČK-NZ-2023/877
0,00 € Katarína Feketíková Slovenské národné múzeum
4. Máj 2023
Zmluva o výpožičke predmetov kultúrnej hodnoty
SNM-SML-ZOV-2023/238
0,00 € Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR Slovenské národné múzeum - Spišské múzeum v Levoči
4. Máj 2023
Zmluva o výpožičke predmetov kultúrnej hodnoty
SNM-SML-ZOV-2023/301
0,00 € Košická arcidiecéza Slovenské národné múzeum - Spišské múzeum v Levoči
4. Máj 2023
Zmluva o výpožičke predmetov kultúrnej hodnoty
SNM-SML-ZOV-2023/419
0,00 € Rímskokatolícka cirkev, farnosť Sedembolestnej Panny Márie Bratislava Slovenské národné múzeum
4. Máj 2023
Nájomná zmluva
SNM-BOJ-NZ-2023/636
0,00 € Miroslava Ondrejovičová Slovenské národné múzeum - Múzeum Bojnice
4. Máj 2023
Nájomná zmluva
SNM-BOJ-NZ-2023/637
0,00 € ZumaArt s.r.o. Slovenské národné múzeum - Múzeum Bojnice
4. Máj 2023
Nájomná zmluva
SNM-BOJ-NZ-2023/638
0,00 € Eva Hutárová Slovenské národné múzeum - Múzeum Bojnice
4. Máj 2023
Nájomná zmluva
SNM-BOJ-NZ-2023/639
0,00 € Tibor Tomík Slovenské národné múzeum - Múzeum Bojnice
4. Máj 2023
Darovacia zmluva
SNM-HM-DZ-2023/660
0,00 € Matúš Valter Slovenské národné múzeum - Historické Múzeum v Bratislave
4. Máj 2023
Zmluva o nájme
SNM-MČK-NZ-2023/855
0,00 € Ovocinár Hrehor s.r.o. Slovenské národné múzeum
4. Máj 2023
Zmluva o nájme
SNM-MČK-NZ-2023/888
0,00 € Martin Jamriška Slovenské národné múzeum
4. Máj 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov / nehnuteľností
SNM-BET-NZ-2023/1054
40,00 € Ing. Viera Jarotová - VeroArt Slovenské národné múzeum - Múzeum Betliar