Centrálny register zmlúv

Slovenské národné múzeum

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov / nehnuteľností
SNM-BET-NZ-2024/1558
100,00 € LDR - Ľubica Štrpková Slovenské národné múzeum
4. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov / nehnuteľností
SNM-BET-NZ-2024/1559
100,00 € Martin Kanaloš Slovenské národné múzeum
4. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov / nehnuteľností
SNM-BET-NZ-2024/1577
25,00 € Judita Majorošová Slovenské národné múzeum
4. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov / nehnuteľností
SNM-BET-NZ-2024/1605
25,00 € Pavel Landár Slovenské národné múzeum
4. Jún 2024
Kúpna zmluva
SNM-HM-KZ-2024/913
833,00 € Peter Bárta Slovenské národné múzeum
4. Jún 2024
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
SNM-MŽK-ZOV-2024/439
0,00 € Capreolus Slovenské národné múzeum
4. Jún 2024
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla na služobné účely
SNM-GR-INÉ-2024/1737
0,00 € Marcel Sedlár Slovenské národné múzeum
4. Jún 2024
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla na služobné účely
SNM-GR-INÉ-2024/1738
0,00 € Marcel Sedlár Slovenské národné múzeum
4. Jún 2024
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla na služobné účely
SNM-GR-INÉ-2024/1739
0,00 € Marcel Sedlár Slovenské národné múzeum
4. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
SNM-BET-ZOS-2024/1657
0,00 € Design Veteran Car Club, o. z. Slovenské národné múzeum
4. Jún 2024
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
SNM-MČK-NZ-2024/1721
400,00 € Slovenský športový klub československého vlčiaka & spol. Slovenské národné múzeum
4. Jún 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nehnuteľného majetku
SNM-BOJ-NZ-2024/1681
30,88 € Mária Baštúrová Slovenské národné múzeum
4. Jún 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nehnuteľného majetku
SNM-BOJ-NZ-2024/1680
30,88 € Alexandra Murárová Slovenské národné múzeum
4. Jún 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nehnuteľného majetku
SNM-BOJ-NZ-2024/1683
30,88 € Petra Baštúrová Slovenské národné múzeum
4. Jún 2024
Zmluva o umeleckom výkone
SNM-HuM-INÉ-2024/1663
100,00 € Darina Hudecová Slovenské národné múzeum
4. Jún 2024
Zmluva o umeleckom výkone
SNM-HuM-INÉ-2024/1664
100,00 € Jana Mikulčíková Slovenské národné múzeum
4. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov / nehnuteľností
SNM-BET-NZ-2024/1553
25,00 € Silvia Pauček Ujházyová Slovenské národné múzeum
3. Jún 2024
Licenčná zmluva
SNM-HM-LZ-2024/1175
0,00 € Galéria Mesta Bratislavy Slovenské národné múzeum
3. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov / nehnuteľností
SNM-BET-NZ-2024/179
120,00 € Dávid Pásztor Slovenské národné múzeum
3. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov / nehnuteľností
SNM-BET-NZ-2024/1560
200,00 € TRAPPER SK S. R. O. Slovenské národné múzeum