Centrálny register zmlúv

Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. December 2023
Zmluva o zriadení registračného sídla a poskytovaní služby č. 09/2023
Zmluva o zriadení registračného sídla a poskytovaní služby č. 09/2023
0,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Huxley Nice Agency, s. r. o.
28. December 2023
Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. NZ/18/2017
Dodatok č. 6 k NZ/18/2017
0,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Slovenská agentúra životného prostredia
27. December 2023
Zmluva o dielo č. ZoD/24/2023
ZoD/24/2023
1 936 591,25 € HANT BA, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
27. December 2023
Dohoda o preddavkových platbách na rok 2024 (OST/53/2023)
OST/53/2023
44 900,00 € MH Teplárenský holding, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
27. December 2023
Zmluva o prevzatí zodpovednosti za odchýlku (OST/54/2023)
OST/54/2023
0,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
20. December 2023
Zmluva o zriadení registračného sídla a poskytovaní služby č. 03/2023
Zmluva o zriadení registračného sídla a poskytovaní služby č. 03/2023
170,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Pavel Mikhalchuk
20. December 2023
Zmluva o zriadení registračného sídla a poskytovaní služby č. 05/2023
Zmluva o zriadení registračného sídla a poskytovaní služby č. 05/2023
0,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. ODU Real Estate, s. r. o.
20. December 2023
Zmluva o zriadení registračného sídla a poskytovaní služby č. 04/2023
Zmluva o zriadení registračného sídla a poskytovaní služby č. 04/2023
0,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. ODU Invest Slovakia, s. r. o.
20. December 2023
Zmluva o dielo č. ZoD/26/2023
ZoD/26/2023
9 690,56 € Východoslovenská energetika a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
20. December 2023
Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. NZ/100/12/2020
Dodatok č. 3 k NZ/100/012/2020
0,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
20. December 2023
Zmluva o nákupe a dodávke elektrickej energie č. OST/52/2023 vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku zo sietí nízkeho napätia (NN)
OST/52/2023
287 003,31 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
20. December 2023
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. NZ/67/2022
Dodatok č. 1 k NZ/67/2022
0,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Alfafin Plus, s.r.o.
19. December 2023
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. NZ/64/2022
Dodatok č. 1 k NZ/64/2022
0,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Lukáš Roth - Le Parfum & Chic
19. December 2023
Zmluva o zriadení registračného sídla a poskytovaní služby č. 06/2023
Zmluva o zriadení registračného sídla a poskytovaní služby č. 06/2023
340,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. M.I.G. SK, s.r.o.
19. December 2023
Zmluva o zriadení registračného sídla a poskytovaní služby č. 08/2023
Zmluva o zriadení registračného sídla a poskytovaní služby č. 08/2023
340,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. F&F a.s., investičný fond s premenlivým základným imaním
19. December 2023
Zmluva o zriadení registračného sídla a poskytovaní služby č. 07/2023
Zmluva o zriadení registračného sídla a poskytovaní služby č. 07/2023
340,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. NTTD, s.r.o.
19. December 2023
Zmluva o dielo č. ZoD/25/2023
ZoD/25/2023
Doplnená
9 861,29 € Ľudevít Tokarčík TOKY"S" Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
14. December 2023
Dodatok č. 26 k Nájomnej zmluve č. NZ/79/2004
Dodatok č. 26 k NZ/79/2004
0,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. JUDr. Martin Fritz - advokát
14. December 2023
Dodatok č. 7 k Nájomnej zmluve č. NZ/100/004/2015-G
Dodatok č. 7 k NZ/100/004/2015-G
0,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. JUDr. Martin Fritz - advokát
14. December 2023
Zmluva o zriadení registračného sídla a poskytovaní služby č. 02/2023
Zmluva o zriadení registračného sídla a poskytovaní služby č. 02/2023
0,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. FORES SLOVAKIA s.r.o.