Centrálny register zmlúv

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Marec 2024
Zmluva o bezhotovostnom platobnom styku
1110/02-2466/2024
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Prometheus LPG Košice s. r. o.
8. Apríl 2024
Zmluva o bezhotovostnom platobnom styku
1110/02-2467/2024
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. ENERGOMER spol.s r.o.
8. August 2014
Prepravno-obstarávateľská zmluva
CRZ-1476116
0,00 € Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s. SLOVNAFT, a.s.
6. Máj 2024
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu na dodávku zemného plynu s prevzatím zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením prepravy a distribúcie plynu – kategória V, S odber (veľkoodber, stredný odber)
1100056758/105393/2024-S36
0,00 € MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
6. Február 2024
Zmluvy o prenájme železničných vozňov a HDV
Dodatok č.VII k 7-02/2500/2018/7
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Rail Cargo Logistics - Czech Republic s.r.o.
15. Apríl 2024
ZoPVS
243008-0000603611
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Calmit, spol.s r.o.
29. Február 2024
ZoPVS
243005-0000603594
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Gemer
11. Marec 2024
ZoPVS
343006-0000603599
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Express Group, a. s.
15. Máj 2024
ZoPVS
343007-0000603620
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. DYHA TIROLA s.r.o.
15. Máj 2024
ZoPVS
245011-0000603621
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. FERONA Slovakia, a.s.
17. Máj 2024
Zmluva č. 42RE/33/24 o rozpočítaní odobratej elektriny
42RE/33/24
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Dallmayr Vending & Office k. s.
15. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania SPŠE Košice 2024
1000000428/2024/S02
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Stredná priemyselná škola elektrotechnická
15. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní prakt.vyučovania SOŠD TN_5/2024
1000000423/2024/S02
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Stredná odborná škola dopravná
15. Máj 2024
Rámcová kúpna zmluva na dodávku hutného materiálu
1100057847/106132/2024-S36
0,00 € FERONA Slovakia, a.s. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
15. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní prakt.vyučovania SPŠD KE_5/2024
1000000422/2024/S02
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
15. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní prakt.vyučovania SOŠTaR KCH_2024
1000000424/2024/S02
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
17. Máj 2024
Dodatok k DoC-vývoz
0012100305/5
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. ČD Cargo Logistics, a.s.
17. Máj 2024
Dodatok k DoC VP
0D10082141/1
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. ŠPED-TRANS Levice, a.s.
13. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní prakt. vyučovania SPŠD TT_2024
1000000425/2024/S02
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Stredná priemyselná škola dopravná Trnava
10. Máj 2024
Obstaranie výpočtovej techniky a príslušenstva - All In One PC
1100057901/108412/2024-S36
119 760,00 € EMM, spol. s.r.o. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.