Centrálny register zmlúv

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Marec 2024
Zmluva o bezhotovostnom platobnom styku
1110/02-2466/2024
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Prometheus LPG Košice s. r. o.
8. Apríl 2024
Zmluva o bezhotovostnom platobnom styku
1110/02-2467/2024
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. ENERGOMER spol.s r.o.
8. August 2014
Prepravno-obstarávateľská zmluva
CRZ-1476116
0,00 € Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s. SLOVNAFT, a.s.
6. Február 2024
Zmluvy o prenájme železničných vozňov a HDV
Dodatok č.VII k 7-02/2500/2018/7
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Rail Cargo Logistics - Czech Republic s.r.o.
15. Apríl 2024
ZoPVS
243008-0000603611
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Calmit, spol.s r.o.
29. Február 2024
ZoPVS
243005-0000603594
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Gemer
11. Marec 2024
ZoPVS
343006-0000603599
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Express Group, a. s.
10. Apríl 2024
Dodatok k DoC ZF,SA
0D12030301/1
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. VH TRADE, s.r.o. Košice
15. Apríl 2024
ZoPVS
345007-0000603610
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. KOVOMAT SLOVAKIA, s.r.o.
24. Apríl 2024
ZoPVS
245006-0000603614
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
24. Apríl 2024
ZoPVS
344008-0000603613
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. HOTIS RECYCLING SLOVAKIA s.r.o.
8. Marec 2024
ZoPVS - dodatok
315016/2-0060330502
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. AXBENET, s.r.o.
20. Marec 2024
ZoPVS - dodatok
395016/2-0060330602
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Karpaty
22. Marec 2024
ZoPVS - dodatok
395017/2-0060330402
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Express Group, a. s.
23. Apríl 2024
Dohoda o UV na rok 2024
Dohoda o UV na rok 2024 na vlečke USS
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. U. S. Steel Košice, s.r.o.
22. Apríl 2024
Servis a opravy klimatizácie HDV motorovej trakcie
1100057051/103225/2024-S36
0,00 € Rudos Ružomberok s.r.o. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
19. Apríl 2024
Dodatok k DoC VP
0100838101/1
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. PRP, s.r.o.
22. Apríl 2024
Dodatok k DoC VP
0D10081505/5
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. BUDAMAR LOGISTICS, a.s.
19. Apríl 2024
Obstaranie servisu, údržby a spotrebného materiálu pre multifunkčné zariadenia Kyocera
1100051431/90767/2023-U30_I./1
0,00 € COPY PRINT GROUP, a.s. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
18. Apríl 2024
Kúpna zmluva
1200015748
19,97 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Ing. Peter Homola