Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (CP Nitra, KR PZ v Nitre)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. September 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
CPNR-MP-2023/000890-006
80,00 € Správa športových zariadení Levice Ministerstvo vnútra SR
14. September 2023
Zmluva o výpožičke psa pre potreby Policajného zboru
KRPZ-NR-OPP-35-001/2023-K
0,00 € Martin Dobročáni Ministerstvo vnútra SR (CP Nitra, KR PZ v Nitre)
13. September 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
CPNR-MP-2023/000890-004
100,00 € COMORRA SERVIS Ministerstvo vnútra SR
5. September 2023
Zmluva o výpožičke
2600/2023/OM
0,00 € Mesto Nitra Ministerstvo vnútra SR
31. August 2023
DOHODA O UKONČENÍ zmluvy o nájme bytu č. A/2013/16 zo dňa 15.02.2013
A/2013/16
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Bc. Žaneta Vrabcová
31. August 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy č. 122346516
122346516
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Nitra
28. August 2023
Zmluva o výpožičke psa pre potreby Policajného zboru
KRPZ.NR-OPP-34-001/2023-K
0,00 € Mário Korienok Ministerstvo vnútra SR (CP Nitra, KR PZ v Nitre)
22. August 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o úhrade nákladov za odber elektrickej energie
21/08/2023
743,04 € EKSO, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Nitra
21. August 2023
Zmluva o nájme technického prostriedku
CPNR-OF-2023/000766-073
50,00 € Pekárik Michal Ministerstvo vnútra SR (CP Nitra, KR PZ v Nitre)
4. August 2023
Dohoda o splátkach
CPNR-OF-2023/001008-026
195,70 € Ministerstvo vnútra SR (CP Nitra) Rigo Aladár
24. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPNR-OMP-2023/001915-012
50 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Bc. Roman Korec
24. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPNR-OMP-2023/001916-011
30 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Lukáš Mašír
24. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPNR-OMP-2023/002105-005
50 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Daniel Žiška
13. Júl 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
CPNR-ON-2023/001044-009
8 560,00 € Slovenská republika, správca Ministerstvo vnútra SR Združenie vlastníkov pôdy a agropodnikateľov Slovenska
11. Júl 2023
ZMLUVA O DODÁVKE A ODBERE TEPLA
18/47/2023
80 145,00 € Veolia Teplo Levice, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (CP Nitra)
30. Jún 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
122330070
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Ministerstvo vnútra SR
30. Jún 2023
ZMLUVA O NÁJME SLUŽOBNÉHO BYTU A DOHODA O ZRÁŽKACH ZO SLUŽOBNÉHO PRÍJMU
SE-OHZ4-2023/003299-027
1 224,00 € Ministerstvo vnútra SR por. Peter Kollár, rodený Kollár
30. Jún 2023
ZMLUVA O NÁJME SLUŽOBNÉHO BYTU A DOHODA O ZRÁŽKACH ZO SLUŽOBNÉHO PRÍJMU
SE-OHZ4-2023/003299-026
1 517,04 € Ministerstvo vnútra SR por. Martin Šulák, rodený Šulák
30. Jún 2023
ZMLUVA O NÁJME SLUŽOBNÉHO BYTU A DOHODA O ZRÁŽKACH ZO SLUŽOBNÉHO PRÍJMU
SE-OHZ4-2023/003299-028
0,00 € Ministerstvo vnútra SR nrtm. Andrej Fazekaš, rodený Fazekaš
30. Jún 2023
ZMLUVA O NÁJME SLUŽOBNÉHO BYTU A DOHODA O ZRÁŽKACH ZO SLUŽOBNÉHO PRÍJMU
SE-OHZ4-2023/003299-028
1 142,40 € Ministerstvo vnútra SR nrtm. Andrej Fazekaš, rodený Fazekaš