Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (CP Nitra, KR PZ v Nitre)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní služieb iným právnickým a fyzickým osobám
KRPZ-NR-KDI3-87-006/2023
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Intranscom, s. r. o.
17. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní služieb iným právnickým a fyzickým osobám
KRPZ-NR-KDI3-87-005/2023
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky BIADEN, s. r. o.
9. Marec 2023
KÚPNA ZMLUVA
CPNR-ON-2022/001523-008
410 500,00 € Ministerstvo vnútra SR ADA trading s. r. o.
9. Marec 2023
Dodatok č. 2 k zmluve č. CO-2008/03241-9 o výpožičke
OU-SA_D02_OKR-2008-03241_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Poľnohospodárske družstvo PROGRES Selice
8. Marec 2023
KÚPNA ZMLUVA
CPNR-ON-2022/001523-008
410,50 € Ministerstvo vnútra SR ADA trading s. r. o
8. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
CPNR-ON-2023/001291-006
0,00 € COMORRA SERVIS Ministerstvo vnútra SR
7. Marec 2023
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
ORPZ-LV-ODI-82-001/2023
0,00 € por. Bc. Radoslav Novák Ministerstvo vnútra SR (CP Nitra, KR PZ v Nitre)
6. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
CPNR-ON-2023/001291-005
35,00 € KolArms s.r.o. Ministerstvo vnútra SR
2. Marec 2023
Dohoda o splátkach
CPNR-OF-2023/001008-006
385,11 € Ministerstvo vnútra SR (CP Nitra) Ladislav Nagy
28. Február 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
CPNR-ON-2023/001291-004
45,00 € KŠSK- Klub športovej streľby Komárno Ministerstvo vnútra SR
22. Február 2023
Dohoda o úhrade nákladov vynaložených na získanie vzdelania
CPNR-OP-2023/000936-006
0,00 € nstržm. Bc. Sofia Fáberová Okresné riaditeľstvo PZ v Leviciach
21. Február 2023
Dohoda o splátkach
CPNR-OF-2023/001008-009
400,11 € Ministerstvo vnútra SR (CP Nitra) Lukáš Repkovský
20. Február 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
CPNR-ON-2023/001291-003
4,00 € Ministerstvo vnútra SR PIRANA Sport Club
16. Február 2023
Dodatok č.5 k Nájomnej zmluve č. KRP-5/NnZ-2005
Dodatok č.5
12 960,00 € Poľnohospodárske družstvo Nitrianska Blatnica Ministerstvo vnútra SR
16. Február 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 09.12.2019
Dodatok č. 1
2,00 € Telovýchovná jednota Stavbár Nitra Ministerstvo vnútra SR
16. Február 2023
Dohoda o splátkach
CPNR-OF-2023/001008-004
3 087,50 € Ministerstvo vnútra SR (CP Nitra) Peter Valent
10. Február 2023
Zmluva o krátkodobom nájme
CPNR-ON-2023/000890-002
250,00 € Ministerstvo vnútra SR TopAcademy - odborné semináre, s.r.o.
10. Február 2023
Dohoda o ukončení zmluvy o zapožičaní psa pre potreby Policajného zboru
KRPZ-NR-OPP-14-001/2023-K
0,00 € Marek Botka Ministerstvo vnútra SR (CP Nitra, KR PZ v Nitre)
9. Február 2023
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
ORPZ-LV-ODI-82/2023
0,00 € por. Bc. Radoslav Novák Ministerstvo vnútra SR
7. Február 2023
Zmluva o poskytovaní služieb iným právnickým a fyzickým osobám
KRPZ-NR-KDI3-87-002/2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Peter Suchopa, s. r. o.