Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Apríl 2024
Zmluva o krátkodobom nájme
SE_ZM-SE-OHZ4-2024-001689-037_2024
0,00 € Slovenská republika v zastúpení Centrum účelových zariadení Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
10. Apríl 2024
Kúpna zmluva na predmet zákazky: „Ručné identifikačné zariadenie 2“
SE_ZM_VO2-2024-000211-005_2024
101 556,00 € PYRA, spol. s r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
8. Apríl 2024
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu
SE_ZM_OU-KE-MPO-2024-003247_2024
0,00 € Okresný úrad Košice Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
8. Apríl 2024
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu
SE_ZM_OU-KE-MPO-2024-010287_2024
0,00 € Okresný úrad Košice Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
8. Apríl 2024
Zmluva o prevode správy č. OU-BA-MPO-2024/342981
SE_ZM_OU-BA-MPO-2024-342981_2024
0,00 € Okresný úrad Bratislava Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
8. Apríl 2024
Zmluva o prevode správy č. OU-BA-MPO-2024/318570
SE_ZM_OU-BA-MPO-2024-318570_2024
0,00 € Okresný úrad Bratislava Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
8. Apríl 2024
Zmluva o prevode správy č. OU-BA-MPO-2024/342974
SE_ZM_OU-BA-MPO-2024-342974_2024
0,00 € Okresný úrad Bratislava Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
5. Apríl 2024
Kúpna zmluva
SE_ZM_SE-OHZ3-2024-001425-007_2024
2 072 400,00 € OBUV-ŠPECIÁL spol. s r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
5. Apríl 2024
Kúpna zmluva
SE_ZM_SE-OHZ3-2024-001426-013_2024
1 963 442,40 € OBUV-ŠPECIÁL spol. s r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
5. Apríl 2024
Kúpna zmluva
SE_ZM_SE-OHZ3-2024-001426-012_2024
663 600,00 € OBUV-ŠPECIÁL spol. s r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
5. Apríl 2024
Dohoda o úhrade zostatku kúpnej ceny bytu
SE_ZM_SE-OHZ4-2024-002778-006_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky) Darina Koporcová
4. Apríl 2024
Darovacia zmluva č. SE-OD1-2024/002868-005
SE_ZM_SE-OD1-2024-002868-005_2024
0,00 € ASOO, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
2. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu č. SE-OD1-2024/002986-004
SE_ZM_SE-OD1-2024-002986-004_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky) Akadémia Policajného zboru v Bratislave
2. Apríl 2024
Zmluva o prevode správy č. OU-BA-MPO-2024/333349
SE_ZM_OU-BA-MPO-2024-333349_2024
0,00 € Okresný úrad Bratislava Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
2. Apríl 2024
Zmluva o prevode správy č. OU-BA-MPO-2024/313455
SE_ZM_OU-BA-MPO-2024-313455_2024
0,00 € Okresný úrad Bratislava Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
2. Apríl 2024
Zmluva o prevode správy č. OU-BA-MPO-2024/311777
SE_ZM_OU-BA-MPO-2024-311777_2024
0,00 € Okresný úrad Bratislava Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
2. Apríl 2024
Zmluva o prevode správy č. OU-BA-MPO-2024/306786
SE_ZM_OU-BA-MPO-2024-306786_2024
0,00 € Okresný úrad Bratislava Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
2. Apríl 2024
Zmluva o prevode správy č. OU-BA-MPO-2024/302686
SE_ZM_OU-BA-MPO-2024-302686_2024
0,00 € Okresný úrad Bratislava Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
2. Apríl 2024
Zmluva o prevode správy č. OU-BA-MPO-2024/274073
SE_ZM_OU-BA-MPO-2024-274073_2024
0,00 € Okresný úrad Bratislava Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
2. Apríl 2024
Zmluva o prevode správy č. OU-BA-MPO-2024/284453
SE_ZM_OU-BA-MPO-2024-284453_2024
0,00 € Okresný úrad Bratislava Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)