Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Február 2024
Zmluva o prevode správy č. 65/2023/MPO
SE_ZM_65-2023-MPO_2024
0,00 € Okresný úrad Prešov Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
13. Február 2024
Kúpna zmluva na predmet zákazky: „Forenzné svietidlá a príslušenstvo 2“
SE_ZM_SE-VO2-2023-004220-007_2024
633 096,00 € KVANT spol. s r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
13. Február 2024
Zmluva o výpožičke
SE_ZM_ SE-OHZ2-2024-003113-002_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky) Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej
8. Február 2024
Zmluva na dodávku potravín č. VO1-2024/000325-005
SE_ZM_VO1-2024-000325-005_2024
16 885,05 € P E Z A a.s., Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
6. Február 2024
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu
SE_ZM_OU-KE-MPO-2024-003015_2024
0,00 € Okresný úrad Košice Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
6. Február 2024
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu
SE_ZM_OU-KE-MPO-2024-000578_2024
0,00 € Okresný úrad Košice Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
6. Február 2024
Zmluva o prevode správy č. OU-BA-MPO-2024/277844
SE_ZM_OU-BA-MPO-2024-277844_2024
0,00 € Okresný úrad Bratislava Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
5. Február 2024
Kúpna zmluva č. SE-VO2-2023/004769-006
SE_ZM_SE-VO2-2023-004769-006_2024
16 650,93 € NILTEX s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
2. Február 2024
Zmluva na dodávku potravín č. VO1-2023/000200-004
SE_ZM_VO1-2023-000200-004_2024
40 158,60 € Štefan Mesároš - VEZOPAX Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
2. Február 2024
Zmluva na dodávku potravín č. VO1-2023/000202-004
SE_ZM_VO1-2023-000202-004_2024
76 335,23 € INMEDIA, spol. s r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
23. Január 2024
Zmluva o ubytovaní v služobnom apartmáne a dohoda o zrážkach zo služobného príjmu
SE_ZM_SE-OHZ4-2024-002775-001_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky) mjr. Soňa Valentová
30. Január 2024
Kúpna zmluva č. SE-OD1-2024/002868-001 o predaji pohonných hmôt do nádrží Kupujúceho
SE_ZM_SE-OD1-2024-002868-001_2024
170 000,00 € SLOVNAFT, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
30. Január 2024
Kúpna zmluva č. SE-OD1-2024/002868-002 o predaji pohonných hmôt prostredníctvom Palivových kariet
SE_ZM_SE-OD1-2024-002868-002_2024
60 000,00 € SLOVNAFT, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
26. Január 2024
Rámcová dohoda č. SE-VO2-2023/003961-019 na zabezpečenie údržby budov – Technická správa a údržba budov a servis zariadení pre časť 1
SE_ZM_ SE-VO2-2023-003961-019_2024
0,00 € Invest RG, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
26. Január 2024
Rámcová dohoda č. SE-VO2-2023/003961-020 na zabezpečenie údržby budov – Technická správa a údržba budov a servis zariadení pre časť 4
SE_ZM_ SE-VO2-2023-003961-020_2024
0,00 € Juniper s. r. o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
26. Január 2024
Rámcová dohoda č. SE-VO2-2023/003961-026 na zabezpečenie údržby budov – Technická správa a údržba budov a servis zariadení pre časť 6
SE_ZM_ SE-VO2-2023-003961-026_2024
0,00 € Juniper s. r. o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
26. Január 2024
Rámcová dohoda č. SE-VO2-2023/003961-027 na zabezpečenie údržby budov – Technická správa a údržba budov a servis zariadení pre časť 7
SE_ZM_ SE-VO2-2023-003961-027_2024
0,00 € Juniper s. r. o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
26. Január 2024
Rámcová dohoda č. SE-VO2-2023/003961-025 na zabezpečenie údržby budov – Technická správa a údržba budov a servis zariadení pre časť 8
SE_ZM_ SE-VO2-2023-003961-025_2024
0,00 € Invest RG, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
24. Január 2024
Kúpna zmluva
SE_ZM_SE-VO1-2023-004614-007_2024
23 392,20 € Victoria ART s. r. o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
23. Január 2024
Zmluva o krátkodobej výpožičke
SE_ZM_SE-OHZ4-2023-003632-005_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky) Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky