Centrálny register zmlúv

Športové centrum polície

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Január 2024
Zmluva o zabezpečení športovca a jeho prípravy pre reprezentáciu a plnenie úloh ŠCP
ŠCP_ZM_ŠCP-9-2024_2024-ŠR
0,00 € Hana Gavorová Športové centrum polície
4. Január 2024
Zmluva o zabezpečení športovca a jeho prípravy pre reprezentáciu a plnenie úloh ŠCP
ŠCP_ZM_ŠCP-10-2024_2024-ŠR
0,00 € Hana Zemánková Športové centrum polície
3. Január 2024
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
ŠCP_ZM_ŠCP-38-2024_2024
0,00 € Daniela Demjén Pešková Športové centrum polície
3. Január 2024
Zmluva o zabezpečení športovca a jeho prípravy pre reprezentáciu a plnenie úloh ŠCP
ŠCP_ZM_ŠCP-1-2024_2024-ŠR
0,00 € Dominik Doktorík Športové centrum polície
3. Január 2024
Zmluva o zabezpečení športovca a jeho prípravy pre reprezentáciu a plnenie úloh ŠCP
ŠCP_ZM_ŠCP-2-2024_2024-ŠR
0,00 € Diana Husáriková Športové centrum polície
2. Január 2024
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
ŠCP_ZM_ŠCP-28-2024_2024
0,00 € Adrián Drobný Športové centrum polície
2. Január 2024
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
ŠCP_ZM_ŠCP-29-2024_2024
0,00 € Juraj Sedlák Športové centrum polície
2. Január 2024
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
ŠCP_ZM_ŠCP-30-2024_2024
0,00 € Štefan Zemko Športové centrum polície
2. Január 2024
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
ŠCP_ZM_ŠCP-31-2024_2024
0,00 € Miroslav Stanovský Športové centrum polície
2. Január 2024
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
ŠCP_ZM_ŠCP-32-2024_2024
0,00 € Soňa Stanovská Športové centrum polície
2. Január 2024
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
ŠCP_ZM_ŠCP-33-2024_2024
0,00 € Filip Praj Športové centrum polície
2. Január 2024
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
ŠCP_ZM_ŠCP-34-2024_2024
0,00 € Lukáš Filip Športové centrum polície
2. Január 2024
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
ŠCP_ZM_ŠCP-35-2024_2024
0,00 € Ján Fabo Športové centrum polície
2. Január 2024
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
ŠCP_ZM_ŠCP-36-2024_2024
0,00 € Emanuela Luknárová Športové centrum polície
2. Január 2024
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
ŠCP_ZM_ŠCP-37-2024_2024
0,00 € Patrik Gajarský Športové centrum polície
19. December 2023
Zmluva o zabezpečení športovca a jeho prípravy pre reprezentáciu a plnenie úloh ŠCP
ŠCP_ZM_ŠCP-74-2023_2023-ŠR
0,00 € Maximilián Galovič Športové centrum polície
20. December 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
ŠCP_ZM_ŠCP-281-2023_2024
2 484,00 € Kajak Canoe Klub Šamorín Športové centrum polície
21. December 2023
Zmluva o spolupráci č. B2B02/2024 pri zabezpečení laboratórnej diagnostiky
ŠCP_ZM_B2B02-2024_2024
0,00 € Medirex, a.s. Športové centrum polície
21. December 2023
Zmluva o poskytovaní nadštandardnej zdravotnej starostlivosti
ŠCP_ZM_ŠCP-289-2023_2024
0,00 € IMUNOSPORT, s.r.o. Športové centrum polície
21. December 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
ŠCP_ZM_ŠCP-291-2023_2024
1 200,00 € Telovýchovná jednota Sĺňava Piešťany Športové centrum polície