Centrálny register zmlúv

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. November 2023
Dodatok k Zmluve o spolupráci
N20191204001D08
0,00 € Obec Betliar Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
10. November 2023
Dodatok k Zmluve o spolupráci
N20200116001D10
0,00 € Obec Vyšná Sitnica Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
10. November 2023
Dohoda o migrácii dát
H20231024006
0,00 € Ministerstvo financií Slovenskej republiky Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
10. November 2023
Dodatok k Zmluve o spolupráci
N20200401003D09
0,00 € Obec Košarovce Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
10. November 2023
Dodatok k Zmluve o spolupráci
N20210622002D06
0,00 € Obec Korunková Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
10. November 2023
Dodatok k Zmluve o spolupráci
N20210204001D04
0,00 € Obec Horné Turovce Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
10. November 2023
Dodatok k Zmluve o spolupráci
N20210805001D09
0,00 € Obec Pavľany Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
10. November 2023
Dodatok k Zmluve o spolupráci
N20200116002D14
0,00 € Obec Miklušovce Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
10. November 2023
Dodatok k Zmluve o spolupráci
N20200128002D10
0,00 € Obec Brutovce Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
10. November 2023
Dodatok k Zmluve o spolupráci
N20220627001D08
0,00 € Obec Ľubovec Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
10. November 2023
Dodatok k Zmluve o spolupráci
N20210730001D04
0,00 € Obec Ondavské Matiašovce Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
10. November 2023
Dodatok k Zmluve o spolupráci
N20200218001D09
0,00 € Obec Borčice Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
10. November 2023
Dodatok k Zmluve o spolupráci
N20220610001D06
0,00 € Obec Nižné Ružbachy Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
10. November 2023
Dodatok k Zmluve o spolupráci
N20201119001D08
0,00 € Obec Veľké Kršteňany Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
10. November 2023
Dodatok k Zmluve o spolupráci
N20230605001D01
0,00 € Obec Kolbovce Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
9. November 2023
Zmluva o spolupráci
N20231103001
0,00 € Slovenský Červený kríž, územný spolok Senica Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
9. November 2023
Zmluva o spolupráci
N20231106001
0,00 € Obec Seňa Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
9. November 2023
Zmluva o spolupráci
N20231106002
0,00 € Obec Huncovce Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
9. November 2023
Zmluva o spolupráci
N20231109003
0,00 € Obec Šíd Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
9. November 2023
Zmluva o spolupráci k NP TSP a KC - aktivita KC/NDC/NSSDR
N20231109002
0,00 € Gréckokatolícke formačné centrum pre Rómov v Čičave Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky