Centrálny register zmlúv

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. November 2023
Dodatok k Zmluve o spolupráci
N20201016001D09
0,00 € Obec Baškovce Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
15. November 2023
Dodatok k Zmluve o spolupráci
N20200304001D08
0,00 € Obec Bystrá Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
15. November 2023
Dodatok k Zmluve o spolupráci
N20210430003D05
0,00 € Obec Bžany Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
15. November 2023
Dodatok k Zmluve o spolupráci
N20210331002D03
0,00 € Obec Hradište Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
15. November 2023
Dodatok k Zmluve o spolupráci
N20200923001D06
0,00 € Obec Igram Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
15. November 2023
Dodatok k Zmluve o spolupráci
N20200629001D07
0,00 € Obec Lúč na Ostrove Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
15. November 2023
Dodatok k Zmluve o spolupráci
N20210707001D08
0,00 € Obec Ľutina Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
15. November 2023
Dodatok k Zmluve o spolupráci
N20191122002D10
0,00 € Obec Malé Kršteňany Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
15. November 2023
Dodatok k Zmluve o spolupráci
N20210430002D03
0,00 € Obec Nižné Ladičkovce Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
15. November 2023
Dodatok k Zmluve o spolupráci
N20200618001D06
0,00 € Obec Prestavlky Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
15. November 2023
Dodatok k Zmluve o spolupráci
N20210224002D04
0,00 € Obec Radoma Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
15. November 2023
Dodatok k Zmluve o spolupráci
N20191219002D08
0,00 € Obec Studenec Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
15. November 2023
Dodatok k Zmluve o spolupráci
N20201125001D06
0,00 € Obec Uzovské Pekľany Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
15. November 2023
Dodatok k Zmluve o spolupráci
N20191204002D05
0,00 € Obec Vojany Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
15. November 2023
Dodatok k Zmluve o spolupráci
N20210204002D07
0,00 € Obec Vyšné Repaše Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
15. November 2023
Zmluva o spolupráci
N20231114001
0,00 € Obec Žehňa Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
15. November 2023
Zmluva o spolupráci
N20231114002
0,00 € Obec Sirk Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
15. November 2023
Zmluva o spolupráci
N20231106003
0,00 € Obec Vikartovce Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
15. November 2023
Zmluva o spolupráci
N20231107002
0,00 € OZ Vagus Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
15. November 2023
Zmluva o spolupráci
N20231109009
0,00 € Gréckokatolícka charita Prešov Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky