Centrálny register zmlúv

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Október 2023
Zmluva o spolupráci
N20231026029
0,00 € Mesto Stará Turá Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
31. Október 2023
Príručka pre spolupracujúce subjekty zapojené do národného projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby
Príručka pre spolupracujúce subjekty_verzia č. 2.4.
0,00 € Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
30. Október 2023
Zmluva o spolupráci
N20231026006
0,00 € Obec Kravany Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
30. Október 2023
Zmluva o spolupráci k NP TSP a KC - aktivita KC/NDC/NSSDR
N20231024033
0,00 € ETP Slovensko-Centrum pre udržateľný rozvoj Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
30. Október 2023
Zmluva o spolupráci k NP TSP a KC - aktivita KC/NDC/NSSDR
N20231024034
0,00 € Mesto Prešov Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
30. Október 2023
Zmluva o spolupráci k NP TSP a KC - aktivita KC/NDC/NSSDR
N20231025019
0,00 € Mesto Čierna nad Tisou Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
30. Október 2023
Zmluva o spolupráci k NP TSP a KC - aktivita KC/NDC/NSSDR
N20231025020
0,00 € Mesto Veľké Kapušany Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
30. Október 2023
Zmluva o spolupráci k NP TSP a KC - aktivita KC/NDC/NSSDR
N20231025021
0,00 € Mesto Hanušovce nad Topľou Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
30. Október 2023
Zmluva o spolupráci k NP TSP a KC - aktivita KC/NDC/NSSDR
N20231025022
0,00 € Domov sv. Jána z Boha, n.o. Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
30. Október 2023
Zmluva o spolupráci k NP TSP a KC - aktivita KC/NDC/NSSDR
N20231025023
0,00 € Arcidiecézna charita Košice Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
30. Október 2023
Zmluva o spolupráci k NP TSP a KC - aktivita KC/NDC/NSSDR
N20231025024
0,00 € Arcidiecézna charita Košice Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
30. Október 2023
Zmluva o spolupráci k NP TSP a KC - aktivita KC/NDC/NSSDR
N20231025025
0,00 € Arcidiecézna charita Košice Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
30. Október 2023
Zmluva o spolupráci k NP TSP a KC - aktivita KC/NDC/NSSDR
N20231026025
Doplnená
0,00 € Trnavská arcidiecézna charita Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
30. Október 2023
Zmluva o spolupráci
N20231026007
0,00 € Mesto Košice Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
30. Október 2023
Zmluva o spolupráci
N20231026005
0,00 € Mesto Košice Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
30. Október 2023
Zmluva o spolupráci
N20231030001
Doplnená
0,00 € Obec Bystrany Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
30. Október 2023
Zmluva o spolupráci
N20231026027
0,00 € Človek v ohrození Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
30. Október 2023
Zmluva o spolupráci k NP TSP a KC - aktivita KC/NDC/NSSDR
N20231025032
0,00 € Obec Bajany Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
30. Október 2023
Zmluva o spolupráci
N20231026028
0,00 € Človek v ohrození Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
30. Október 2023
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí NFP č. Z312041U153
Z312041U153D05
11 575 295,02 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky