Centrálny register zmlúv

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. November 2023
Zmluva o spolupráci
N20231109001
0,00 € Centrum príležitostí Valaská ZMR Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
8. November 2023
Zmluva o spolupráci
N20231102001
0,00 € Obec Kurov Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
6. November 2023
Zmluva o spolupráci
N20231031001
0,00 € Základná škola Stará Turá Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
6. November 2023
Zmluva o spolupráci
N20231031002
Doplnená
0,00 € Obec Žehra Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
6. November 2023
Zmluva o spolupráci
N20231030002
0,00 € Človek v ohrození Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
6. November 2023
Dodatok k Zmluve o spolupráci
N20200205004D08
0,00 € Obec Hubice Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
3. November 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
H20231031002
0,00 € Andrea Ďuránová Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
3. November 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
H20231031003
0,00 € Peter Adam Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
3. November 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
H20231031004
0,00 € Veronika Šmondrková Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
3. November 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
H20231031005
0,00 € Silvia Kupčuláková Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
3. November 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
H20231031006
0,00 € Michaela Lopraisová Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
3. November 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
H20231031007
0,00 € Dávid Pancurák Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
3. November 2023
Zmluva o spolupráci
N20231026031
0,00 € KreDO Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
2. November 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
H20231102001
0,00 € Gabriela Čirčová Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
2. November 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
H20231102002
0,00 € Veronika Michnová Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
2. November 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
H20231031001
0,00 € Radoslav Feri Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
31. Október 2023
Zmluva o spolupráci
N20231026026
0,00 € Človek v ohrození Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
31. Október 2023
Zmluva o poskytnutí mediálneho priestoru, zhotovení diela a licenčná zmluva
H20231024002
0,00 € C.E.N. s.r.o. Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
31. Október 2023
Zmluva o spolupráci
N20231025002
0,00 € Základná škola s materskou školou Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
31. Október 2023
Zmluva o spolupráci
N20231026030
0,00 € Mesto Pezinok Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky